Strážníci řešili zmizelé uzeniny

parkyZe zářijových událostí městské policie Velkého Meziříčí.

Nález
Dne 30. 9. 2017 ve 2 hodiny při kontrolní činnosti na ulici Třebíčská v prostoru parkoviště před provozovnou Autocolor nalezli strážníci reproduktor s USB kabelem. Nález byl hlídkou zajištěn a vzat do úschovy na služebnu MP odkud byl předán na oddělení ztrát a nálezů městského úřadu.

Přisvojil si nález

Dne 25. 9. 2017 na služebně MP přijali strážníci oznámení od ženy, která uvedla, že dne 22. 9. 2017 v ranních hodinách zapomněla na Náměstí před provozovnou Karlova pekárna při skládání zboží krabici s uzeninami. Pomocí kamerového záznamu z MKDS byl zjištěn muž, který na chodníku krabici nalezl a následně ji odnesl. Strážníci tohoto muže díky místní znalosti dohledali, k věci pak strážníkům sdělil, že uzeniny z nalezené krabice posnídal s kolegy v práci. Vzniklou škodu majitelce uhradil a za přestupek proti majetku mu byla uložena pokuta příkazem na místě.

Poškozený sloup veřejného osvětlení

Dne 23. 9. 2017 v 19.30 hod. na ulici Karlov zjistila hlídka MP během kontrolní činnosti poškození sloupu veřejného osvětlení. K poškození sloupu mělo dojít při dopravní nehodě, proto byla věc neprodleně oznámena Policii ČR, DN Žďár nad Sázavou, která si celou událost převzala. Dále byly o poškození sloupu vyrozuměny TS Velké Meziříčí.

Cvičná evakuace osob

Dne 19. 9. 2017 ráno proběhlo v Jupiter clubu cvičení jednotky HZS se zaměřením na evakuaci osob z budovy. Vzhledem k omezenému průjezdu po místní komunikaci na Náměstí před budovou J-clubu, který byl způsoben zasahující technikou hasičů, strážníci v součinnosti s velitelem zásahu usměrňovali provoz a dohlíželi na bezpečnost a plynulost silničního provozu na Náměstí až do ukončení cvičení.

Pátrání po osobě

Dne 13. 9. 2017 v 19.30 hod. přijala hlídka MP od oper. střediska Policie ČR Jihlava žádost o poskytnutí součinnosti při pátrání po muži, který měl mít v zámyslu ukončit svůj život skokem z dálničního mostu. Hlídka zahájila pátrání po osobě v dané lokalitě s negativním výsledkem. Ve 20 hodin bylo pátrání odvoláno, muž byl hlídkou PČR nalezen v pořádku mimo katastr Velkého Meziříčí.

Psi zavřeni v autě

Dne 8. 9. 2017 v 16.45 hod. přijala hlídka MP telefonické oznámení od občana, který nahlásil podezření ze strádání psů zavřených ve vozidle, zaparkovaného na ulici Novosady, a to kvůli vysoké teplotě a dehydrataci. Dle sdělení oznamovatele tam mělo vozidlo stát delší dobu, tudíž že má obavu o zdraví psů. Hlídka vyjela na místo, kde zjistila zaparkované vozidlo se dvěma psy a provedla lustraci ke zjištění majitele. Následně byla dohledána majitelka vozidla, která hlídce sdělila, že psům zapomněla otevřít okénka. Po otevření vozidla byli oba psi vyšetřeni veterinárním lékařem, který naznal, že jsou v dobré kondici, a že neutrpěli žádnou újmu na zdraví.

Podvodné jednání

Dne 8. 9. 2017 dořešili strážníci případ, kdy 61letá žena zapůjčila svému sousedovi v dobré víře mobilní telefon, ten toho využil a nabil si prostřednictvím jejího telefonu a účtu svůj mobil bez jejího svolení, čímž jí způsobil škodu ve výši nejméně 400 Kč. Podezřelý 34letý muž z Velkého Meziříčí se k podvodnému jednání přiznal, škodu majitelce uhradil a za přestupek proti majetku mu byla uložena pokuta příkazem na místě.

Krádež zboží

Dne 5. 9. 2017 v 16.35 hod. bylo přijato oznámení od OO PČR Velké Meziříčí, že v provozovně Penny na ulici K Novému nádraží došlo ke krádeži zboží. Na místě strážníci zjistili, že krádeže se dopustil muž z Velkého Meziříčí, který v provozovně odcizil zboží v hodnotě necelých 300,- Kč. Podezřelý z krádeže se ke svému protiprávnímu jednání doznal a způsobenou škodu uhradil. Po provedení všech úkonů byl přestupek proti majetku projednán uložením pokuty příkazem na místě.

Potyčka v provozovně

Dne 2. 9. 2017 v 00.40 hod. přijala hlídka MP žádost o součinnost od operačního střediska Policie ČR Kraje Vysočina ve věci fyzického napadení 7 osob v provozovně Sedmička, na ul. Hornoměstská. Neprodleně byla na místo vyslána hlídka MP k zabezpečení veřejného pořádku. Na místě strážníci zjistili, že během potyčky došlo ke zranění jedné osoby, které byla přivolána ZZS. Strážníci dále zajistili aktéry potyčky a svědky celé události. Věc si k šetření převzalo OO Policie ČR Velké Meziříčí.

Bujará oslava narozenin

Dne 2. 9. 2017 ve 2.10 hod. přijala hlídka MP oznámení o rušení nočního klidu v místní části Mostiště. Hlídka se dostavila na místo, kde zjistila, že zde probíhala za hlasitě puštěné reprodukované hudby oslava narozenin. Oslavenec byl upozorněn na porušování nočního klidu a vyzván k ukončení hlasité produkce, což učinil.

Petr Dvořák

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Reklama
  • pronájem hospody
  • Horáčan - nábor členů
  • Jupiter club
  • Facebook selfpromo

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.