Proběhne zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018 /2019

drawingV souladu s ustanovením § 34 odst.1 a 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a dále dle novely školského zákona č. 178/2016 Sb. § 34 odst.1 vyhlašuje ředitelka MŠ Mgr. Suchánková Božena zápis dětí předškolního věku do Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí.

Zápis se koná ve dnech 2. 5. a 3. 5 .2018 vždy od 12.00 do 17.00 hodin na všech odloučených pracovištích MŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Ve dnech 25. 4. 2018 až 26. 4.2018 proběhnou ve všech odloučených pracovištích MŠ návštěvní dny rodičů a to  od 9.00 do 15.00 hodin. Zde si mohou rodiče vyzvednout tiskopisy pro přijetí dítěte. Rodiče si vyberou mateřskou školu, na kterou se chtějí dát zapsat. Žádost o přijetí se podává pouze jednou na vybrané odloučené pracoviště. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy.

Dle novely školského zákona č. 178/2016 Sb. je zavedeno povinné předškolní vzdělávání. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace má pět odloučených pracovišť:

Dle obecně závazné vyhlášky města Velké Meziříčí č.2/2017 jsou stanoveny pro zápis dětí školské obvody.

Kontakty jednotlivých odloučených pracovišť MŠ:

MŠ Sokolovská 1568/29, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566522832

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , ved. uč. Mgr. Bourková Věra

MŠ Sportovní 1794, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566522833

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , ved. uč. Čechová Zdeňka

MŠ Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566522834

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , ved. učitelka Krčová Naděžda

MŠ Nad Plovárnou 1569, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566523362

 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , ved. uč. Kopečná Věra

MŠ Mírová 1810/38, Oslavická 1800/20, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566523483,

 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , ved. uč. Kadlíková Blanka

Mgr. Božena Suchánková, ředitelka školy, Obecník – kancelář 566 781 035, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Rodiče postupují při zápisu svých dětí do MŠ následovně:

Zápis dětí provádí osobně u vedoucí učitelky odloučeného pracoviště MŠ, rodiče zastupují dítě.

Vzhledem k tomu, že přijímání dětí do MŠ probíhá ve správním řízení, obdrží v MŠ formuláře nutné k zápisu, vyplní je v mateřské škole – odloučeném pracovišti, které si zvolili. Zde jim bude během zápisu k dispozici vedoucí učitelka. Tiskopisy jsou také ke stažení na webových stránkách školy www.skolkavm.cz. Rodiče musí odevzdat potvrzení o řádném očkování dítěte v evidenčním listu dítěte, který je součástí školní matriky. Evidenční list dítěte jim bude vydán u zápisu v MŠ. Dítě bez řádného očkování dle očkovacího kalendáře nemůže být přijato.

Rodiče budou poučeni o právech odvolání, nahlížení do spisu, budou seznámeni s kritérii přijímání dětí pro školní rok 2018/2019. Kriteria k přijetí dítěte stanoví ředitelka školy do 31. 3. 2018.

Rodiče mají právo na informace ohledně obsahu předškolního vzdělávání, činnosti a provozu MŠ, kapacity, stravování dětí, školného, kritérií pro přijímání dětí.

Informace podává vedoucí učitelka, ředitelka, vedoucí školní jídelny odloučeného pracoviště MŠ.

Mgr. Božena Suchánková, ředitelka školy

            

                                                             

                     

Reklama
  • Jupiter club
  • Facebook selfpromo

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít kazdý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my vám jej každou středu zašleme e-mailem.