Proběhne zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018 /2019

drawingV souladu s ustanovením § 34 odst.1 a 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a dále dle novely školského zákona č. 178/2016 Sb. § 34 odst.1 vyhlašuje ředitelka MŠ Mgr. Suchánková Božena zápis dětí předškolního věku do Mateřské školy Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí.

Zápis se koná ve dnech 2. 5. a 3. 5 .2018 vždy od 12.00 do 17.00 hodin na všech odloučených pracovištích MŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Ve dnech 25. 4. 2018 až 26. 4.2018 proběhnou ve všech odloučených pracovištích MŠ návštěvní dny rodičů a to  od 9.00 do 15.00 hodin. Zde si mohou rodiče vyzvednout tiskopisy pro přijetí dítěte. Rodiče si vyberou mateřskou školu, na kterou se chtějí dát zapsat. Žádost o přijetí se podává pouze jednou na vybrané odloučené pracoviště. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy.

Dle novely školského zákona č. 178/2016 Sb. je zavedeno povinné předškolní vzdělávání. Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace má pět odloučených pracovišť:

Dle obecně závazné vyhlášky města Velké Meziříčí č.2/2017 jsou stanoveny pro zápis dětí školské obvody.

Kontakty jednotlivých odloučených pracovišť MŠ:

MŠ Sokolovská 1568/29, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566522832

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , ved. uč. Mgr. Bourková Věra

MŠ Sportovní 1794, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566522833

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , ved. uč. Čechová Zdeňka

MŠ Čechova 1523/10, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566522834

e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , ved. učitelka Krčová Naděžda

MŠ Nad Plovárnou 1569, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566523362

 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , ved. uč. Kopečná Věra

MŠ Mírová 1810/38, Oslavická 1800/20, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566523483,

 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , ved. uč. Kadlíková Blanka

Mgr. Božena Suchánková, ředitelka školy, Obecník – kancelář 566 781 035, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Rodiče postupují při zápisu svých dětí do MŠ následovně:

Zápis dětí provádí osobně u vedoucí učitelky odloučeného pracoviště MŠ, rodiče zastupují dítě.

Vzhledem k tomu, že přijímání dětí do MŠ probíhá ve správním řízení, obdrží v MŠ formuláře nutné k zápisu, vyplní je v mateřské škole – odloučeném pracovišti, které si zvolili. Zde jim bude během zápisu k dispozici vedoucí učitelka. Tiskopisy jsou také ke stažení na webových stránkách školy www.skolkavm.cz. Rodiče musí odevzdat potvrzení o řádném očkování dítěte v evidenčním listu dítěte, který je součástí školní matriky. Evidenční list dítěte jim bude vydán u zápisu v MŠ. Dítě bez řádného očkování dle očkovacího kalendáře nemůže být přijato.

Rodiče budou poučeni o právech odvolání, nahlížení do spisu, budou seznámeni s kritérii přijímání dětí pro školní rok 2018/2019. Kriteria k přijetí dítěte stanoví ředitelka školy do 31. 3. 2018.

Rodiče mají právo na informace ohledně obsahu předškolního vzdělávání, činnosti a provozu MŠ, kapacity, stravování dětí, školného, kritérií pro přijímání dětí.

Informace podává vedoucí učitelka, ředitelka, vedoucí školní jídelny odloučeného pracoviště MŠ.

Mgr. Božena Suchánková, ředitelka školy

            

                                                             

                     

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.