Žák ze Světlé uspěl v mezinárodní soutěži

IMG 0810Ve dnech 25. až 26. 4. 2017 se žák Hotelové školy Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí zúčastnil XXI. ročníku národní a mezinárodní soutěže žáků středních škol ve svařování pod názvem „Zlatý pohár Linde", která se uskutečnila v prostorách Střední odborné školy ve Frýdku-Místku. Na mezinárodní soutěži převládalo zastoupení soutěžících z České republiky, ale byli zde i žáci z Ukrajiny a Slovenské republiky.

Soutěžilo se ve čtyřech metodách svařování – 111, 135, 141 a 311. Každá metoda obsahovala teoretickou (technologie svařování a bezpečnost práce) a praktickou část. Soutěžící sváry byly podrobeny vizuální kontrole s bodovým hodnocením v souladu s normou EN ISO 58 17 ve stupni jakosti „B" (nejvyšší stupeň bodování úřední zkoušky). Věková hranice soutěžících byla stanovena na 20 let dosažených v roce 2017.

Naši školu reprezentoval žák 1. ročníku oboru vzdělání Podnikání Josef Klouda, pod dohledem učitele odborného výcviku Václava Crkala. Pepa soutěžil v metodě 111 – svařování elektrickým obloukem obalovanou elektrodou. Účastnil se jak národní, tak i mezinárodní soutěže V obou soutěžích obsadil vynikající 1. místo. V národní soutěži z 24 soutěžících a v mezinárodní ze 7 soutěžících.

Děkujeme Pepovi za vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale i Kraje Vysočina. Poděkování patří také učiteli odborného výcviku panu Václavu Crkalovi za výbornou praktickou přípravu žáka na soutěž.

Soutěž se konala pod záštitou generálního partnera Linde Gas, a.s., největšího dodavatele technických plynů v ČR.

HŠ Světlá a SOŠ řemesel Velké Meziříčí

Reklama
  • EFF18
  • Horáčan - nábor členů
  • Jupiter club
  • Facebook selfpromo

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít kazdý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my vám jej každou středu zašleme e-mailem.