Lidé opět protestovali proti úložišti

Pochod 2018V sobotu 21. 4. 2018 prošly desítky chodců a projely desítky cyklistů malebnou rozkvetlou krajinou na pomezí přírodního parku Třebíčsko. V rámci již čtvrtého celorepublikového Dne proti úložišti tak lidé vyjádřili svůj opětovný nesouhlas s plány státu vybudovat u Budišova hlubinné pohřebiště vysoceradioaktivních odpadů. Akci organizoval spolu s dotčenými obcemi Budišovem, Náramčí, Hodovem, Rohy, Rudíkovem, Oslavičkou, Osovým, Vlčatínem spolek Zdravý domov Vysočina (ZDV).

Na místě plánovaného povrchového areálu lokality zvané Horka byl postaven informační stan s občerstvením a k lepší náladě zahráli místní hudebníci. Počasí akci přálo a více než 200 příchozích si tak mohlo lépe uvědomit kontrast se stavem, který by tuto oblast čekal po zahájení výstavby úložiště. Místo zelených luk, polí a rozkvetlých stromů či remízků s bludnými balvany obří staveniště s desítkami nákladních automobilů týdně. A to horší by přišlo poté. Manipulace a následné ukládání vysoce nebezpečných odpadů, se kterými si lidstvo zatím neví rady.
V krátkém projevu Ing. Oldřich Svoboda (ZDV) uvedl, že již letos má být počet potenciálních lokalit zúžen z devíti na čtyři. Dále konstatoval závěry z dosavadních geologických průzkumů, které Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) prezentovala před několika dny v Budišově. Vlnu rozrušení vyvolala informace o plánovaném dotazníkovém šetření, při němž chce SÚRAO oslovit pouhých 300 obyvatel lokality, aby zjistilo vývoj názorů na umístění úložiště. SÚRAO má k dispozici výsledky místních referend s účastí dosahující až 80%, které byly v obcích uspořádány v letech 2003 a 2004 a jejichž výsledky, totiž naprosté odmítnutí tohoto záměru, jsou platné a pro jednání zastupitelstev závazné. Kdo bude vybírat respondenty? Jak moc budou závěry, ve srovnání s referendy, jichž se mohl účastnit každý právoplatný volič, věrohodné?
Nejen tento pochybný postup SÚRAO účastníky protestu pobouřil. Tak jako projevili již před lety nevoli se vstupem geologů na své pozemky, odmítli potenciální hloubkové průzkumy, k nimž má v budoucnu dojít. Odmítli úložiště nejen pod svými domy a pozemky, nýbrž hlubinné odkládání jako takové. Věří v to, že koncept tzv. předávaného správcovství s potencionálem dalšího budoucího využití odpadů zvítězí nad nákladným a pro místní občany nepřijatelným konceptem zabetonování v trvalém úložišti.

Simona Bernátová

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.