Samospráva Velkého Meziříčí očima občanů

30Vážení spoluobčané, ve spolupráci s Městským úřadem Velké Meziříčí jsme vytvořili dotazníkové šetření se zásadními otázkami, které se týkají našeho města - komunikace, informovanosti a občanské participace.

Účelem výzkumu bylo zlepšit angažovanost města, zanalyzovat spokojenost týkající se městských aktivit a věnovat se novým podnětům, které z výzkumu vyplynou - a to od chodu úřadu až po komunikaci města s námi, občany. Cílem však bylo také prostřednictvím dotazníkového šetření poukázat na pořádané akce a možnosti, které občané mají, pokud chtějí něco zásadního změnit či vyjádřit se. Výsledky byly prezentovány také zastupitelům města Velkého Meziříčí dne 25. 1. 2018.

Distribuce probíhala dvěma způsoby, a to elektronickou a papírovou formou. O dotazníku informoval web města a vyšel v červencovém měsíčníku Velkomeziříčsko. Do výzkumu se zapojila také místní příspěvková organizace Sociální služby Velké Meziříčí, díky níž se tak podařilo rovnoměrně pokrýt všechny věkové kategorie. Šetření se zúčastnilo 219 respondentů, tedy zhruba 1,9 % obyvatel.

Dotazníkové šetření sloužilo jako podklad pro analytickou část diplomové práce na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Přeji příjemné dny a hezké počtení

Eva Čonková

 

Celá diplomová práce
pdfzaverecna_prace_27.pdf

Prezentace pro zastupitele:
pptSamospráva_Velkého_Meziříčí_očima_občanů.ppt

 

Vybrané důležité výsledky:

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.