Jupiter club ukončil podnájemní a pachtovní vztah provozovateli restaurace

restaurace JupiterPodnájemce restaurace ve velkomeziříčském Jupiter clubu, společnost Waines Pool, neplní dlouhodobě své závazky vyplývající z podnájemní a pachtovní smlouvy. Všechny návrhy na řešení doposud předložené ze strany Jupiter clubu zástupce společnosti Waines Pool nesplnil nebo odmítl. Společnost Jupiter club proto přistoupila k ukončení smlouvy, uvedl to jednatel společnosti Milan Dufek. Dušan Tomšík, jednatel společnosti Waines Pool s tímto postupem nesouhlasí.

„Dne 3. 7.2018 za přítomnosti svědků odmítl zástupce společnosti WAINES – POOL, s. r. o., osobně převzít odstoupení od smlouvy. To se prokazatelně podařilo doručit až 13. 7. 2018 prostřednictvím České pošty. Doručením nabylo odstoupení účinnosti a smlouva se ke dni 13. 7. 2018 s účinky do budoucna zrušila a práva a povinnosti smluvních stran v rozsahu účinků odstoupení zanikly. Vzhledem k této skutečnosti je společnost WAINES – POOL, s. r. o., povinna předmět podnájmu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 23. 7. 2018, vyklidit a předat zpět společnosti JUPITER club, s. r. o.“ vysvětlil jednatel Jupiter clubu, s. r. o., Milan Dufek a dodal: „V případě, že společnost WAINES – POOL, s. r. o., neukončí okamžitě svou činnost, budou učiněny další právní kroky.“

Jednatel společnosti WAINES – POOL, s. r. o., Dušan Tomšík k tomu pro Velkomeziříčsko řekl: „Dne 13. 7. 2018 jsme obdrželi od společnosti JUPITER club, s. r. o., odstoupení od smlouvy ze dne 16. 12. 2014. S tímto jednostranným postupem jednatele společnosti JUPITER club, s. r. o., nesouhlasíme. Dopisem ze dne 18. 6. 2018 byla společnost JUPITER club, s. r. o., vyzvaná, aby vyúčtované služby, které jsou předmětem sporu, byly řádně vyúčtovány. Do dnešního dne společnost tak neučinila. Nebyla ochotna se sejít a skutečné spotřeby energií k datu 18. 6. 2018 prokazatelně doložit. Máme za to, že společnost JUPITER club, s. r. o., postupuje v rozporu s právními předpisy a není ochotna dodržovat podmínky podnájmu sjednané na základě výběrového řízení z roku 2014.“

„Vyjádření pana Tomšíka musím uvést na pravou míru. Společnost WAINES – POOL, s. r. o., dluží společnosti JUPITER club, s. r. o., nejen poplatky za služby, ale také podnájemné za několik měsíců. Z naší strany jsme se vzniklou situaci snažili vyřešit smírně, opakovaně jsme společnost WAINES – POOL, s. r. o., vyzvali k jednání o celé záležitosti za účelem vyřešení úhrady dluhu, nicméně na toto společnost WAINES – POOL s.r.o. adekvátním způsobem nereagovala a nabídku smírného řešení z naší strany nevyužila. Není pravdou, že by služby nebyly z naší strany vyúčtovány. Společnost JUPITER club, s. r. o., podmínky smlouvy vždy dodržovala a odmítá tvrzení pana Tomšíka, že postupuje v rozporu s právními předpisy a že není ochotna dodržovat sjednané podmínky podnájmu a pachtu,“ reagoval na vyjádření Dušana Tomšíka Milan Dufek.

-red-

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Reklama
  • Straznik MP
  • Knihovna
  • VKL obecně

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.