Spor s podnájemcem restaurace Jupiter pokračuje

restaurace JupiterSpor s podnájemcem restaurace Jupiter společností WAINES – POOL, s. r. o., pokračuje. Ani po doručení odstoupení od smlouvy, čímž došlo ke zrušení smlouvy podnájemní a pachtovní uzavřené mezi společností JUPITER club, s. r. o., a společností WAINES – POOL, s. r. o., dosud k vyklizení předmětu podnájmu a jeho předání zpět společnosti JUPITER club, s. r. o., nedošlo.

Doručením odstoupení od smlouvy přitom došlo i ke skončení závazkového vztahu založeného touto smlouvou. Současně tím byla společnost WAINES – POOL, s. r. o., vyzvána k vyklizení předmětu podnájmu (restaurace JUPITER) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 23. 7. 2018, a jeho předání zpět společnosti JUPITER club, s. r. o.

Společnost WAINES-POOL, s. r. o., v pronajatých prostorách provozuje svou činnost bez jakéhokoli omezení i nadále. Za užívání předmětu podnájmu a odebrané energie ovšem neplatí.

Společnost JUPITER club, s. r. o., proto dne 3. 8. 2018 prostřednictvím svého právního zástupce odeslala společnosti WAINES – POOL, s. r. o., předžalobní výzvu, a to jak na adresu sídla společnosti WAINES – POOL, s. r. o., tak na adresu právní zástupkyně této společnosti, kterou společnost WAINES – POOL, s. r. o., opětovně vyzvala k okamžitému vyklizení předmětu podnájmu a jeho předání zpět společnosti JUPITER club, s. r. o. Společnost WAINES – POOL, s. r. o., tuto výzvu převzala, žádné kroky k vyklizení prostor ovšem nečiní. V pondělí 13. 8. 2018 bude proto podána žaloba na vyklizení vůči společnosti WAINES – POOL, s. r. o., k příslušnému rozhodčímu soudu.

Milan Dufek, jednatel Jupiter clubu

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.