Kriminalita se na Vysočině loni opět snížila

Foto -_KRPJ_1V Kraji Vysočina vyšetřovali v loňském roce policisté celkem 5 312 trestných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 147 případů méně. Meziročně jde o snížení nápadu trestné činnosti o 2,69 procenta. Loni se podařilo v našem kraji objasnit 3 152 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 59,34 procenta. V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 384 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. Celková objasněnost trestné činnosti v rámci našeho krajského ředitelství tak dosáhla 66,56 procenta.


„Těmito výsledky se Kraj Vysočina řadí dlouhodobě mezi nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky. Pokud bychom porovnali nápad trestné činnosti dlouhodobě, tak od roku 2014, kdy jsme vyšetřovali 8 107 trestných činů, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 34,5 procenta," komentoval dosažené výsledky Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování.
Na loňském snížení nápadu trestné činnosti mělo na území našeho kraje, ale také v celé České republice, vliv stejně jako v předchozích letech několik faktorů. Patří mezi ně poměrně stabilní ekonomika a s tím související větší pracovní příležitosti a trvající poptávka po pracovní síle. Nižší počet trestných činů lze přičíst také skutečnosti, že především někteří recidivisté jsou v současné době stále ve výkonu trestu.
Za negativní jev lze považovat skutečnost, že se v rámci našeho kraje loni mírně zvýšila násilná kriminalita, a to o 3,92 procenta. Loni jsme v našem kraji vyšetřovali 530 případů násilné kriminality, z nichž se jich 409 podařilo objasnit, což představuje objasněnost přesahující 77 procent. Loni jsme dodatečně objasnili dalších 47 násilných trestných činů spáchaných v předchozím roce. V průběhu loňského roku jsme na Vysočině prověřovali a vyšetřovali celkem tři zločiny vraždy nebo pokusů vraždy a všechny případy se kriminalistům podařilo objasnit.
Za pozitivní jev lze považovat výrazný – dvacetiprocentní – pokles nápadu trestných činů loupeže. Loni jsme na Vysočině vyšetřovali 28 případů loupeží, což bylo o sedm méně než v roce 2017. Celkem 22 případů loupeží se podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 78,57 procenta. Loni se nám podařilo objasnit také dvě loupeže, které se staly v předchozím roce.
Mírný nárůst v počtu případů jsme loni zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví.
V loňském roce došlo na Vysočině k poměrně vysokému nárůstu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o téměř 49 procent. Loni jsme vyšetřovali 116 případů mravnostních trestných činů a 80 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 68,97 procenta. Ze 116 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 25 bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění a dalších 39 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami stejného nebo přibližně stejného věku, které jsou mladší patnácti let.
Na území kraje Vysočina došlo loni k mírnému snížení nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 3,51 procenta. Loni jsme vyšetřovali celkem 2 007 trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 629 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 31,34 procenta, což je v rámci celé České republiky velmi dobrý výsledek. Pokud bychom porovnali nápad majetkové trestné činnosti dlouhodobě, tak od roku 2014, kdy jsme vyšetřovali 3 971 trestných činů, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 49,5 procenta.
Na majetkové trestné činnosti se 515 případy podílejí krádeže vloupáním. Pokud bychom porovnali počet případů krádeží vloupáním dlouhodobě, tak od roku 2014, kdy jsme vyšetřovali 1 473 trestných činů krádeží vloupáním, došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o 65 procent. Na majetkové trestné činnosti se 87 případy podílejí krádeže vloupáním do rekreačních chat, 117 případy krádeže vloupáním do rodinných domů a 962 případy pak krádeže prosté. Loni jsme v našem kraji zaregistrovali 67 případů krádeží dvoustopých motorových vozidel. Celkem 32 těchto krádeží dvoustopých vozidel kriminalisté objasnili, což je objasněností ve výši 47,76 procenta řadí dlouhodobě mezi nejúspěšnější týmy v rámci celé České republiky. Dalších šest případů krádeží osobních vozidel objasnili kriminalisté z předchozích let. Pachatelé nebo skupiny pachatelů se při krádežích nejčastěji zaměřovali na vozidla řady Škoda Octavia. Loni jsme v našem kraji registrovali celkem 123 případů krádeží vloupáním do automobilů a 99 případů krádeží pohonných hmot a dalších součástek motorových vozidel. Celkové mírné snížení majetkové trestné činnosti v našem kraji velice úzce souvisí s pokračujícím odhalováním trestné činnosti a zadržením pachatelů v oblasti drogové scény.
V loňském roce se na Vysočině mírně zvýšil nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů. Na úseku drogové kriminality loni policisté v našem kraji vyšetřovali 263 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 16 skutků více než v roce 2017.
K poklesu nápadu trestné činnosti došlo loni v Kraji Vysočina v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté loni vyšetřovali celkem 744 trestných činů, což je o 101 méně než za rok 2017.
Loni jsme v kraji vyšetřovali 243 trestných činů, které měly znaky informační kriminality. Celkem 97 případů se podařilo objasnit a objasněnost tak dosáhla téměř 40 procent. Dalších 22 případů kriminalisté objasnili dodatečně – jednalo se o případy z předešlého roku. Největší počet případů se týká majetku – jde o nejrůznější formy internetových podvodů a protiprávních jednání, k nimž pachatel využije prostředí internetu. Další případy se týkají mravnostní kriminality, ale také násilné kriminality a oblasti nehmotných práv.
Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté, kteří se podíleli loni na celkové kriminalitě 39 procenty. V případě majetkové trestné činnosti dokonce na 57 procentech tohoto druhu kriminality, v oblasti násilné trestné činnosti na 40 procentech tohoto druhu kriminality a v oblasti drogové kriminality se recidivisté podílejí na 40 procentech. Děti ve věku do 17 let se podílejí v Kraji Vysočina na pěti procentech nápadu celkové kriminality, na šesti procentech v oblasti majetkové kriminality, na pěti procentech spáchané násilné kriminality a na osmi procentech drogové kriminality.
Loni se trestných činů v našem kraji dopouštěli také cizinci – celkem 250 cizích státních příslušníků, což představuje podíl ve výši téměř 7,9 procenta na počtu všech stíhaných pachatelů. Nejčastěji se trestné činnosti dopouštěli státní příslušníci Slovenské republiky, Ukrajiny a Rumunska, Bulharska.

-pčr-

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Nábor_90x140_dolu_straznik

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.