• Velkomeziříčsko
  • Kultura
  • Hasičská zbrojnice a Obecní úřad Martinice obdržely cenu hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka

Hasičská zbrojnice a Obecní úřad Martinice obdržely cenu hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka

martinice www.stavbavysociny.czSlavnostní vyhlášení sedmnáctého ročníku soutěže Stavba roku Kraje Vysočiny se konalo 10. června 2019 v multifunkčním sále Gymnázia, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou.

Stavbou roku se rozhodnutím poroty stala výstavba pavilonu B Střední průmyslové školy Třebíč, jejímž investorem byl Kraj Vysočina. Porota ocenila zdařilou urbanistickou rezonanci se stávajícím areálem školy, kvalitní dispozice a provedení stavby, která umožnila škole fungovat bez nutnosti detašovaného pracoviště na jedné adrese. Další z krajských staveb, tentokrát dopravní stavba II/150 Pavlíkov – Leštinka získala čestné uznání za komfortní provedení a optimální začlenění do krajiny.

„Na modernizaci tahu Pavlíkov – Leštinka jsme měli možnost čerpat evropskou dotaci, na úhradu 76 miliónů korun, jsme tak nebyli úplně sami. 1,5 km nová komunikace nahradila starou komunikaci, která už nevyhovovala technicky. Došlo k zásadnímu zdokonalení a urychlení spojení mezi Světlou nad Sázavou a Ledčí nad Sázavou. Respektuje zájmy dopravní, ale i zájmy ochrany životního prostředí a bezpečnosti. Silnice byla narovnána a v současné době patří k chloubám krajských dopravních počinů," uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Do přehlídky stavebních realizací, kterou pravidelně pořádá Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina, jehož hejtman Jiří Běhounek, měl nad soutěží záštitu, se přihlásilo šestnáct novostaveb a rekonstrukcí.

ODBORNÁ OCENĚNÍ

Kategorie: NOVOSTAVBY BUDOV

Výstavba pavilonu B Střední průmyslové školy Třebíč titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2018 za zdařilou urbanistickou rezonanci s areálem školy, kvalitní dispozice a provedení stavby.

Mateřská škola Sedlejov Čestné uznání za příznivé hmotové a materiálové začlenění do struktury obce.

Nové sídlo společnosti ADOZ Bystřice nad Pernštejne Čestné uznání za přehledné dispoziční, provozní uspořádání a přívětivé pracovní prostředí.

Kategorie: REKONSTRUKCE OBČANSKÝCH A BYTOVÝCH STAVEB

Obnovení provozu pivovaru v Kamenici nad Lipou titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2018 za revitalizaci stávajícího rozsáhlého komplexu s potenciálem společenského oživení centra města.

Rekonstrukce a přístavba kulturního domu Okříšky Čestné uznání za minimalistické řešení budovy s maximálními společensko-kulturními možnostmi.

Adaptace objektu bývalé VZP č.p. 16 pro potřeby ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě Čestné uznání za promyšlenou změnu stavby a účelné zhodnocení původního objektu.

Kategorie: DOPRAVNÍ STAVBY A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Rekonstrukce Smetanova náměstí v Havlíčkově Brodě – 2. etapa titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2018 za vhodné místo pro život, uplatnění zeleně a vodních prvků.

Pelhřimov, okružní křižovatka Tř. Legií x Pod Kalvárií Čestné uznání za efektivní řešení významného městského dopravního uzlu.

II/150 Pavlíkov – Leštinka Čestné uznání za komfortní provedení a optimální začlenění do krajiny.

INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ

Nejvíce sympatií u veřejnosti, která hlasovala pomocí sms zpráv získal Bytový dům Řečice č.5 a proto se tato rekonstrukce bude pyšnit titulem Cena veřejnosti – Stavba roku Kraje Vysočina 2018.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka, obdržela Hasičská zbrojnice a Obecní úřad Martinice.

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě putuje do Nového sídla společnosti ADOZ Bystřice nad Pernštejnem

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví náleží Mateřské škole Sedlejov.

Součástí galavečera bylo vyhlášení dvou doprovodných soutěží, kde byla patronkou Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

Stavba Vysočiny – Studentský projekt 2018
Od června loňského roku pracovali studenti na řešení Polyfunkčního domu (Geisereiterovy vily) v Ledči nad Sázavou. Odbornou porotu zaujalo nejvíce řešení od Michaely Boháčkové, Střední průmyslová škola stavební Havlíčkův Brod. Na místě druhém se umístila Eva Floriánová a třetí místo obsadila Aneta Nováčková, obě ze Střední školy stavební Třebíč.

Odměny pro soutěžící připravil Kraj Vysočina, akciová společnost Pragoprojekt a Město Ledeč nad Sázavou. „Míša evidentně nebyla pouze mojí favoritkou. Její práce ideálně skloubila funkčnost, originalitu a maximální prospěch pro danou lokalitu. Jako jedna z mála se pustila do přestavby současného objektu vily, na rozdíl od ostatních, kteří by dům zbourali a na jeho místě postavili nový objekt. Míšina Chlebotéka nepostrádala nápad a důvtip," uvedla Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, která byla členkou poroty Studentského projektu.

Stavba Vysočiny – Učeň roku 2018
Vysočinské školy nominují žáky, kteří významně uspěli na dovednostní soutěži v rámci oborů, které jsou součástí stavební výstavby/rekonstrukce nebo úpravy interiéru/exteriéru. Z nominovaných následně odborná komise vybere dva žáky, kteří vedle titulu Učeň roku obdrží věcné dary od Kraje Vysočina a značky pracovních oděvů Snickers. Letošními oceněnými jsou:

Petr Havlík, obor klempíř – stavební výroba, Střední škola stavební Jihlava, který letos vyhrál oborové Mistrovství ČR konané na stavebním veletrhu v Brně
Matouš Adamec, obor zedník, Střední průmyslová škola stavební Havlíčkův Brod, který byl na podzim loňského roku jako žák 2. ročníku nejlepším českým zedníkem v soutěži SUSO a teď na jaře vyhrál ve stejné soutěži regionální kolo a nominoval se do zářijového finále s titulem „Hvězda postupového kola".

Generálním partnerem soutěže Stavba roku Kraje Vysočina je společnost Rieder beton. Hlavním partnerem byly firmy PKS okna a Českomoravský štěrk.

Jitka Svatošová

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Nábor_90x140_dolu_straznik
  • Inzerce_sleva_2020
  • Sportoviste_VM_Administrativ

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.