Velkomeziříčští berou festival filozofie za svůj. Návštěvnost neupadá

tit copy_copy_copy_copyTřináctý ročník Evropského festivalu filozofie nabídl návštěvníkům pohled na člověka ve vztahu k prostředí, přírodnímu i společenskému. Téma blízké každému z nás.

Osmnáct přednášejících se představilo v sedmi diskusních blocích. Řeč byla o chování člověka v krajině, životním prostředí a přírodě na Vysočině. Ale nejen to, zazněly i názory na sametovou revoluci či na to, jak člověka ovlivňuje mediální, umělecké nebo sociálně politické prostředí.

Zajímavý a podnětný program si nenechalo ujít na 5000 návštěvníků. Z toho je patrné, že Velkomeziříčští berou filozofický festival za svůj. A co je skvělé, zvykli si a nebojí se diskutovat. Z jejich bezprostředních reakcí lze soudit, že i letos odcházeli spokojeni a snad i obohaceni o nové myšlenky a informace. S velkým zájmem se setkaly třeba debaty o sametové revoluci nebo o demokracii a populismu. Téma kůrovcové apokalypsy v našem kraji se hluboce dotýká snad každého z nás, a tak není divu, že přilákalo mnohé zájemce. Těm se naskytla konfrontace dvou, zdánlivě proti sobě stojících, skupin odborníků, jež nakonec v závěru přinesla až překvapivou shodu.
Samozřejmě nechyběl doprovodný kulturní program. Vzhledem k tomu, že třináctý ročník festivalu se prolínal s oslavami 120. výročí založení velkomeziříčského gymnázia, našeho tradičního partnera, byly v programové nabídce třeba výstavy, akademie a společenský večer GVM.
V rámci Víkendu otevřených zahrad mohli lidé navštívit komentovanou prohlídku zahrady rodiny Jízdných, pro milovníky hudby a divadla byly připraveny dva koncerty a čtyři divadelní vystoupení, z nichž jedno bylo věnováno dětem.
A právě premiérová výjezdní diskusní inscenace Činohry Národního divadla Furianti on the Road udělala za letošním festivalem filosofie tečku. A to tečku zcela jedinečnou.

Velký dík za finanční podporu patří hlavnímu garantu EFF, městu Velké Meziříčí, děkuji také Kraji Vysočina a Akademii věd ČR. Poděkování za odbornou podporu patří Filosofickému ústavu AV ČR a Filozofické fakultě MU v Brně. Za spolupráci při zajištění doprovodných akcí směřuje mé poděkování k Evě Lysákové, organizace Víkendu otevřených zahrad; Evě Kočí Valové, výstavy v rámci oslav 120 let GVM; Lukáši Dočkalovi a Barboře Štindlové, akademie GVM; Muzeu Velké Meziříčí pod vedením Ireny Tronečkové za podporu akcí v prostorách zámeckého muzea; k rodině Podstatzkých - Lichtenstein. Poděkování za spolupráci při organizaci patří také mým kolegům a kolegyním z JUPITER clubu. Vynikající koláčky, buchtičky i rohlíčky pro naše návštěvníky upekly žákyně pod vedením učitelek střední školy Výchovného ústavu ve Velkém Meziříčí.

Evropský festival filozofie ve Velkém Meziříčí je největší a jedinou akcí svého druhu v České republice. Svoji historii začal psát už v roce 2007 jako mezinárodní projekt. O rok později se jeho pořádání ujal velkomeziříčský Jupiter club s odbornými garanty: Filosofickým ústavem Akademie věd České republiky Praha a Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity Brno.
Programový výbor festivalu stanovuje na každý ročník ústřední téma festivalu, které zpravidla reflektuje aktuální dění ve společnosti.

Milan Dufek, ředitel festivalu

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Straznik MP

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.