Chcete se stát vedoucím oddělení majetkoprávního? Výběrové řízení běží do 20. listopadu

laptop-3196481 1920Tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí vyhlásil výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí/vedoucího oddělení majetkoprávního.

Vedoucí řídí oddělení majetkoprávní, jedná s Pozemkovým fondem ČR, Katastrálním úřadem pro Vysočinu a s dalšími státními orgány ve věcech majetkových převodů a jiných úprav nemovitostí zejména v majetku města. Stěžejní náplní práce je také zpracování návrhů smluv na zřízení věcných břemen a příprava kupních, směnných, nájemních, darovacích a jiných smluv, které se týkají movitého a nemovitého majetku města. Nabízená pozice vyžaduje vysokoškolské vzdělání s právním zaměřením. Informace, které obsahují podrobné vymezení pracovní náplně, požadavky na uchazeče, náležitosti písemné přihlášky a adresu pro její doručení naleznete na úřední desce.

Přihlášky včetně příloh mohou zájemci zasílat nejpozději do 20. listopadu do 12 hodin. Bližší informace podá vedoucí odboru správy majetku a bytů Magdaléna Kašparová, tel.: 566 781 230.

Zuzana Najtová

Bez názvu_copy_copy

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.