Místostarosta města přináší informace o aktuálním dění

anoMístostarosta města František Smažil představuje aktualizovaný ceník parkovného pro rok 2022, vyjadřuje se k aktuální dopravní situaci ve městě a žádá občany, aby zachovali věcnou a slušnou komunikaci s lékaři a dalším zdravotnickým personálem.

Město vydalo ceník parkovného pro rok 2022 (0:24 – 2:34)

Rada města vydala aktualizovaný ceník parkovného, který nabývá účinnosti 1. ledna 2022. U nepřenosných parkovacích karet se změny dotknou dokládání technického průkazu vozidla potřebného pro vydání karty, zároveň se umožní dočasná výměna karty v případě havárie či poruše vozidla. Ceny se nemění.

V letošním roce bylo pro vydání parkovací karty zapotřebí doložit technický průkaz vozidla, uvedeného v žádosti o nepřenosnou parkovací kartu. Od nového roku může abonent, jenž je podnikající fyzická osoba, doložit za účelem vydání parkovací karty i technický průkaz vozidla vlastněného druhým z manželů. Podmínky splní v případě, kdy vlastník vozu udělí písemný souhlas s užíváním vozidla k výkonu podnikatelské činnosti abonenta.

K dočasné výměně nepřenosné parkovací karty může dojít v případech, kdy nastane havárie nebo porucha vozidla a servis zapůjčí náhradní auto. Pro výměnu je nutné doložit originál smlouvy o zapůjčení náhradního vozidla a osvědčení o registraci zapůjčeného vozu. Původní nepřenosná parkovací karta se odevzdá při podání žádosti o vydání karty náhradní a vrací se při jejím odevzdání.

Aktuální situace v dopravě ve městě (2:35 – 4:03)

Rekonstrukci ulice Nad Gymnáziem jsme dokončili

Rekonstrukci vodovodu a kanalizace se společně s rekonstrukcí povrchu komunikace a chodníků v ulici Nad Gymnáziem (od křižovatky na Bezděkov až po křižovatku s Generála Jaroše) podařilo dokončit v řádném termínu. Tento úsek, kde byl investorem Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (SVK Žďársko), se rekonstruoval s finančním podílem města.

Na druhém úseku ulice Nad Gymnáziem (od křižovatky s Generála Jaroše až za železniční podjezd) byla předmětem opravy pouze rekonstrukce kanalizace s následnou úpravou povrchů po výkopových pracích. I v tomto případě je investorem SVK Žďársko. Ostatní povrchy se uvedly „do původního stavu". Na převážné části délky nového asfaltového povrchu zůstal přibližně 5centimetrový schodek proti původním povrchům. Původní povrchy tvoří popraskaný asfalt, zčásti betonové panely a v menší části pouze hlína. Při přejímce díla byla tato část povrchů komunikace předmětem kritiky ze strany města. „Po diskusi s investorem a firmou provádějící rekonstrukci se na místě dohodnul možný způsob opravy (zadrťování se zástřikem). Pokud však budou i nadále přetrvávat nepříznivé povětrnostní podmínky, bude tato úprava provedena dodatečně," sdělil místostarosta města František Smažil.

Druhá etapa opravy ulice Nad Gymnáziem (rekonstrukce povrchů, nový chodník a veřejné osvětlení) v úseku od křižovatky s Generála Jaroše až po nadjezd nad D1, se připravuje k realizaci v příštím roce. Rozpočet města na rok 2022 bude zastupitelstvo města projednávat 14. prosince.

Ulice Třebíčská je průjezdná

První část opravy začala na mostě nad železnicí a přechodem do ulice Družstevní. Komunikace je aktuálně předána do předčasného užívání, odstranily se semafory a komunikace je v plném provozu. Další část opravy se týká ulice Oslavické od vjezdu z ulice Třebíčské po kruhový objezd. Tato část by měla být dokončena k dnešnímu dni.

Prosba o zachování věcné komunikace s lékaři (4:04 – 5:08)

Žádáme občany, aby ve styku s lékaři a dalším zdravotnickým personálem zachovávali elementární slušnost a komunikaci vedli věcně.

Lucie Málková

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.