Prohlášení TPM: Lavický, Jurdová a Komínek k nám nepatří

TPMVelkomeziříčští zastupitelé prodiskutovali výsledek referenda a hodlají pokračovat v přípravě smlouvy na projektovou dokumentaci k rekonstrukci Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí s architektem Miroslavem Cikánem. Smlouva s ním má být předložena do 30. listopadu.

Opoziční klub zastupitelů To pravé Meziříčí za to novou koalici KDU-ČSL, KSČM a několika zastupitelů z Toho pravého Meziříčí a ČSSD kritizuje. Podle nich není ochotná ke konstruktivní diskusi, ač dle výsledků posledních komunálních voleb 2014 nereprezentuje většinu obyvatel města.

„Přeběhlíky Viléma Lavického, Jiřinu Jurdovou a Františka Komínka už nepovažujeme za členy klubu zastupitelů To pravé Meziříčí a jejich stanoviska, názory a politické postoje v žádném případě nevyjadřují stanoviska, názory a postoje klubu,“ říkají zastupitelé L. Beneš, P. Juda, J. Michlíček, R. Necid, B. Přibylová a M. Salašová z Toho pravého Meziříčí a vyzývají občany města, aby sledovali nejen jednání zastupitelstva, ale i výstupy z městské rady, neboť avizované kroky městské rady podle nich mohou znamenat omezení svobody slova a demokratického rozhodování ve městě.

Nový místostarosta Vilém Lavický a radní Jiřina Jurdová jejich prohlášení nechtějí nijak komentovat.

Martina Strnadová

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Reklama
  • pronájem hospody
  • Horáčan - nábor členů
  • Jupiter club
  • Facebook selfpromo

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.