O Velkomeziříčsku

Velkomeziříčsko je společensko-informační portál Velkomeziricsko.cz, doplněný o týdenní elektronický newsletter Týdeník Velkomeziříčsko a tištěný měsíčník Velkomeziříčsko.

Hrazeno z dotace města Velké Meziříčí.

Tištěné Velkomeziříčsko vychází vždy každou první středu v měsíci o nákladu 5 000 kusů pro Velké Meziříčí a jeho místní části Hrbov, Svařenov, Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, Mostiště a Olší nad Oslavou, zdarma. Evidenční číslo MK ČR E 11 305.

Vydavatel: Jupiter club, s. r. o., Velké Meziříčí

Redakce: Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí

Tisk: SAMAB, a. s., Brno

Distribuce: Česká pošta

Ředitel: Mgr. Milan Dufek, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 566 782 000

Vedoucí redaktorka: Bc. Martina Strnadová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 566 782 008, 724 063 930

Redakce, inzerce: Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , telefon: 566 782 007–9, 739 100 979

Termíny vydání tištěného Velkomeziříčska a uzávěrky příspěvků pro rok 2017

měsíčník

vychází

uzávěrka

č.   1

4. ledna

21. prosince

č.   2

1. února

23. ledna

č.   3

1. března

20. února

č.   4

5. dubna

27. března

č.   5

3. května

24. dubna

č.   6

7. června

29. května

č.   7

7. července

26. června

č.   8

2. srpna

24. července

č.   9

6. září

28. srpna

č. 10

4. října

25. září

č. 11

1. listopadu

23. října

č. 12

6. prosince

27. listopadu

 

Redakční rada Velkomeziříčska

Redakční rada Velkomeziříčska je šestičlenná a její složení je následující:
a) jednatel JUPITER clubu, s. r. o.,
b) vedoucí Turistického informačního centra Velké Meziříčí,
c) tři zástupci spolkového či společenského života města,
d) vedoucí redaktor Velkomeziříčska s hlasem poradním.
Členství v redakční radě vzniká v bodech a, b, d automaticky; v bodě c schválením a přijetím usnesení Valné hromady JUPITER clubu, s. r. o., na návrh člena valné hromady, člena zastupitelstva města či jednatele JUPITER clubu, s. r. o.
Redakční rada schvaluje redakční plán a kalendář vydání a uzávěrek Velkomeziříčska, schvaluje vznik a zánik jednotlivých rubrik Velkomeziříčska, schvaluje a vydává Statut Velkomeziříčska, jeho změny a doplnění, posuzuje objektivitu a vyváženost obsahu Velkomeziříčska a vydává v tomto smyslu doporučení. Redakční rada rozhoduje jako jediný odvolací orgán o odvolání proti rozhodnutím vedoucího redaktora.

Zápisy z jednání redakční rady Velkomeziříčska

Statut Velkomeziříčska
pdfstatut_velkomeziricska.pdf

 

Z historie Velkomeziříčska

Velkomeziříčsko vychází již od roku 1919.

První číslo týdeníku Velkomeziříčsko spatřilo světlo světa v sobotu 1. března 1919 jako neodvislý krajinský týdeník pokrokově-demokratický. Jeho vydavatelem byl Politický klub Velké Meziříčí.

S většími či menšími obtížemi Velkomeziříčsko vycházelo až do roku 1940, kdy vyšla ještě všechna čísla jednotlivých ročníků. V roce 1941 však spatřilo světlo světa už jenom devatenáct čísel.

První číslo znovuobnoveného vydání Velkomeziříčska vyšlo 28. září 1990. Vydavatelem bylo do března 1993 Muzeum silnic a dálnic Velké Meziříčí. Poté převzalo vydavatelství město Velké Meziříčí a od listopadu téhož roku až dodnes Velkomeziříčsko vydává Jupiter club Velké Meziříčí.

Velkomeziříčsko coby týdeník skončilo v březnu 2015. Došlo k jeho transformaci na tištěný měsíčník, jehož první číslo vyšlo v květnu 2015, a internetový společensko informační portál pro občany města Velké Meziříčí a jeho místních částí, který byl spuštěn v červnu 2015.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít kazdý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my vám jej každou středu zašleme e-mailem.