Zastupitelé chtějí smlouvu s architektem Cikánem

IMG 9135Architekt Miroslav Cikán představil na jednání zastupitelstva města svůj návrh na úpravu Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí, který byl v architektonicko-urbanistické soutěži oceněn jako druhý. Zastupitelé rozhodli o tom, aby s ním starosta jednal o přípravě smlouvy na projektovou dokumentaci, kterou jim předloží k projednání v úterý 31. 10. 2017.

O zahájení takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění s architektem Miroslavem Cikánem rozhodli zastupitelé už v červnu (psali jsme ZDE). Na úterním jednání zastupitelstva města proto architekt Cikán podrobně představil svůj návrh, zejména co se týká zeleně, dopravy a parkovacích míst. Zásadní myšlenkou jeho návrhu je, aby celé náměstí od radnice až po ZŠ Komenského bylo v režimu tzv. obytné zóny, která má svá pravidla. V ní chodci smějí užívat celou šíři komunikace, ovšem musejí vozidlům umožnit jízdu. Řidič smí jet nejvýše 20 km/h, přičemž nesmí chodce ohrozit. Stání je umožněno jen na místech označených jako parkoviště. Místa k parkování jsou na Vrchovecké, v Radnické ulici, při dolní straně náměstí před radnicí a u kostela a pak v ulicích Kostelní, Komenského, U Bašty a před Kotvičkou. Míst přímo na Náměstí ubylo, na což někteří poukázali. „Co má kola, má se hýbat a ne vytvářet objektový smog,“ vysvětlil svoje stanovisko architekt s tím, že jedno auto zabere dvanáct metrů čtverečních té nejcennější plochy města.

Zeleň by podle architekta Cikána neměla zastiňovat sochu Nepomuckého a pohled od luteránského gymnázia na zámek. Takže stromy by měly zůstat jen mezi kašnou a sloupem. Přičemž památník padlým by měl být přemístěn do prostoru u kostela. Původně navržené stromořadí před fasádami domů na horní straně náměstí architekt nyní přehodnotil, stejně jako dláždění.

Hlavní průjezdní komunikace Náměstím je architektem navržena zhruba ve stopě dávné císařské silnice. Nově však přišel s výjezdem ulicí Radnickou, který by měl ústit do ulice Pod Hradbami. Ulici Kostelní navrhuje jako neprůjezdnou. „S tím naprosto souhlasím, protože v Kostelní ulici je velký pohyb pěších,“ okomentoval toto řešení zastupitel Jiří Kaše a dodal: „Samozřejmě ulice Radnická, to je asi téma do diskuze.“ K ulici Radnická v souvislosti s plánovanou dostavbou její vybourané části se vyjádřil i Stanislav Rosa. „Domnívám se, že to nepůjde zastavět v takovém rozsahu, protože pokud tam budeme mít provozní objekty, jejich majitelé budou požadovat parkovací místa. A tak, jak jste to nakreslil vy, tam není žádné parkovací místo, jen podélné stání.“ Architekt vysvětlil, že parkování v dané lokalitě by mělo město řešit obecně platnou vyhláškou a poskytnout majitelům provozoven například místa k parkování v bývalém areálu Svitu.

„Oproti původním návrhům, které jsme mohli vidět v katalogu architektonické soutěže, jste nyní projevil vůli k docela zásadním změnám, například u stromů, dlažby i výjezdu z náměstí Radnickou ulicí,“ podotkla Michaela Salašová s tím, že jde o stejnou situaci, která byla při první prezentaci architekta Mikuláška zastupiteli kritizována. Architekt Cikán potvrdil, že změny oproti původnímu návrhu jsou běžné a nevyhnutelné.

„Nelíbí se mi nerovný přístup k oběma návrhům. Panu Mikuláškovi jste v prezentaci ostře zkritizovali úplně všechno, včetně toho, že něco změnil,“ obrátil se ke svým kolegům Libor Beneš.

„Slyšeli jsme zde, alespoň z mého pohledu, nádhernou prezentaci architekta Cikána,“ vyjádřil se posléze Pavel Blažek a navrhl usnesení, aby byla smlouva na přípravu projektové dokumentace s architektem Miroslavem Cikánem byla předložena zastupitelům k projednání v termínu 31. října. Což zastupitelé schválili.

Martina Strnadová

 

Reklama
  • VKL obecně
  • 2018_cervenec_MeU_personal
  • Jupiter club
  • Facebook selfpromo

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít kazdý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my vám jej každou středu zašleme e-mailem.