Nový most přes Balinku roste v souladu s předpisy

most 04Nový most přes Balinku měl i přes všechny úřední komplikace v každém okamžiku platnou veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby. Jednoduše řečeno: nikdy, ani na vteřinu, stavba neprobíhala v rozporu s předpisy. Upozornil na to starosta Josef Komínek s tím, že se důrazně ohrazuje proti všem tvrzením, která uvádějí opak.

Veřejnoprávní smlouva byla podepsána loni v prosinci, jedním z jejích podkladů bylo i kladné stanovisko městských památkářů. V lednu ovšem toto stanovisko zrušil krajský úřad. Město se odvolalo, kraj věc na konci března postoupil ministerstvu kultury.

V květnu pak krajský úřad část veřejnoprávní smlouvy (tu, která se týkala silnice a části parkoviště v rozsahu městské památkové zóny) zrušil. V červnu pak na tuto část proběhlo nové stavební řízení s doplněným novým stanoviskem památkářů a byla uzavřena nová veřejnoprávní smlouva.

„Lze tedy konstatovat, že při provádění stavby v každém okamžiku Město Velké Meziříčí jako stavebník mělo na celý rozsah stavby účinnou veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby,“ shrnul celý průběh starosta Komínek a dodal: „Zároveň se ostře ohrazuji proti některým tvrzením, která říkají opak, a dále pak nařčením z toho, že bych zatajoval informace. Jestliže probíhá poměrně složitý úřední proces, jehož součástí jsou odvolání města (viz infografika na této straně), nemůže po mě ani po nikom jiném nikdo soudný chtít, abych neuzavřenou věc nějak komentoval. Nejenom, že bych mohl neférovým způsobem ovlivnit průběh rozhodování, ale zároveň bych také mluvil o něčem, co může dopadnout úplně jinak. Vždy jsem se držel zásady, že neuzavřenou věc nekomentuji, ale informuji o ní až po jejím skončení a jasném výsledku. A u této zásady zůstanu.“

Stavba nového mostu přes Balinku začala převzetím staveniště v polovině května. Stavební firma pak vybudovala dvě provizorní lávky pro pěší a od 17. května pak most uzavřela. Od 11. června starý most zmizel a dnes už se budují piloty pro nové pilíře na obou březích. Stavba má podle smlouvy skončit 15. listopadu.

Nový most přes Balinku podle radnice přispěje významným způsobem ke zvýšení bezpečnosti provozu v daném místě. Na mostě vznikne nejen dostatečně široký prostor pro současný průjezd dvou vozidel vedle sebe, ale oddělí se i provoz cyklistů od vozidel. Chodci pak budou mít možnost využít dostatečně široké chodníky.

-red-

Jak šel čas:

5. 12. 2017 Podepsána veřejnoprávní smlouva o provedení stavby. Jedním z podkladů smlouvy bylo závazné stanovisko orgánu památkové péče ze dne 16. 11. 2017.

30. 1. 2018 Krajský úřad, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu zrušil závazné stanovisko orgánu památkové péče ze dne 16. 11. 2017.

6. 3. 2018 Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství zahájil přezkumné řízení veřejnoprávní smlouvy ze dne 5. 12. 2017.

6. 3. 2018 Město Velké Meziříčí podalo stížnost na postup odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu ke grémiu ředitele krajského úřadu.

16. 3. 2018 Město Velké Meziříčí se odvolalo proti rozhodnutí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu ze dne 30. 1. 2018. Kraj dne 26. 3. 2018 odvolání postoupil na Ministerstvo kultury ČR, odbor památkové péče.

25. 5. 2018 Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství zrušil část veřejnoprávní smlouvy ze dne 5. 12. 2017 (parkoviště a rekonstrukce ulice na levém břehu - směrem k městu), a to z důvodu zrušení podkladového závazného stanoviska památkové péče (ze dne 16. 11. 2017).

25. 5. 2018 Krajský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství zastavil přezkumné řízení části veřejnoprávní smlouvy ze dne 5. 12. 2017 (týká se samotného mostu, provizorních lávek a rekonstrukce části ulice Třebíčská mimo památkovou zónu).

20. 6. 2018 Orgán památkové péče vydal nové podkladové stanovisko a byla uzavřena nová veřejnoprávní smlouva na dříve zrušený rozsah stavby.

21. 6. 2018 Nová veřejnoprávní smlouva ze dne 20. 6. 2018 nabyla účinnost, dále až tohoto dne nabylo právní moci rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu o zrušení části smlouvy předchozí (vydané 25. 5. 2018).

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.