Zařízení Wellmez se rozrůstá

wellmez webWellmez – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se zabývá prací s mládeží ve Velkém Meziříčí již několik let. Služba nabízí velkou škálu aktivit pro smysluplné trávení volného času dospívajícím mladým lidem, která je stále rozšiřována. Nově nabízí své služby také ve Velké Bíteši.

Letos nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Wellmez oslavilo již své 4. narozeniny a přivítalo je řadou změn. Jednou z nich je obměna týmu, kdy v současnosti sociální službu poskytuje pět pracovnic, z toho tři ve Velkém Meziříčí a dvě nově ve Velké Bíteši. Jejich hlavním cílem a úkolem je vytvořit bezpečný prostor pro děti a mládež ve věku od 10 do 20 let, kde mohou řešit svoje problémy. Nejčastěji se na klubu řeší narušené vztahy s vrstevníky či v rodině, špatné známky ve škole, problémy s cigaretami, alkoholem či marihuanou, s policií, nízké sebevědomí a mnohé další nepříznivé situace, se kterými se dnes dospívající potkávají. Nízkoprahový klub také nabízí různé aktivity pro smysluplné trávení volného času, čímž se snaží preventivně předcházet tomu, že děti a mládež začnou z nudy experimentovat s drogami, alkoholem a poflakovat se. Mohou se tak dostat do velkých problémů, které jim v budoucnu znepříjemní život. Velmi vyhledávanou aktivitou je, kromě účasti na různých workshopech a besedách, doučování a pomoc s domácími úkoly, což potvrzují i slova současné vedoucí zařízení. „V těchto měsících nás děti stále častěji oslovují s žádostí o pomoc při přípravě na doučování, která probíhá dle potřeb dítěte tak, abychom jim pomohli úspěšně ukončit konec školního roku, a ony se tak mohly bezstarostně vydat na pospas letním radovánkám.'' Od března a dubna došlo k několika změnám i v chodu zařízení. „Od března jsme opět začali poskytovat terénní službu ve Velké Bíteši, kde je poptávka velmi vysoká a věříme, že se nám do budoucna podaří vytvořit ambulantní zařízení i zde. Přestože má služba v terénu své výhody, mezi značné mínusy patří, že se s dětmi nemůžete doučovat či bavit o vážných věcech na hřišti nebo na ulici.

V reakci na velký zájem mladších dětí ve Velkém Meziříčí jsme od dubna snížili věkovou hranici pro poskytování služby z 12 na 10 let, což se nám velmi osvědčilo. V tomto měsíci byly také vůbec poprvé v historii zařízení zavedeny možnosti konzultací pro rodiče. Snažíme se tak reagovat na některé negativní ohlasy ze strany veřejnosti. Wellmez je místo, které se snaží na dospívající preventivně působit a napomoci jim tak k aktivnějšímu a zodpovědnějšímu přístupu k životu. Rodiče mají možnost si prohlédnout klub a osobně se seznámit s pracovníky zařízení, což doufám povede k lepšímu vnímání nízkoprahu a jeho přijetí ve Velkém Meziříčí,'' říká vedoucí pracovnice Martina Horníčková. Nezbývá než novým pracovníkům popřát hodně štěstí a elánu do práce.

Tým sociálních pracovníků Wellmezu

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.