• Velkomeziříčsko

Články

Starosta města informuje o aktuálním dění ve městě

P1500031 copyStarosta města Alexandros Kaminaras podává informace o novém dokumentu Zásady pro spolupráci s investory v otázce developerské výstavby, aktuálních a nadcházejících investičních akcích města i Kraje Vysočina. Dále informuje o navýšení kapacity místních školek a veřejné sbírce pro pana Josefa Pacala z Hrbova. V neposlední řadě informuje o konání pietního aktu k výročí Velkomeziříčské tragédie na městském hřbitově Karlov, ZUŠ Open a zve ke sledování zítřejšího zasedání zastupitelstva města.

Zásady pro investory vylepší vztahy města s developery (0:17 – 1:29)

Velké Meziříčí dlouhodobě pracuje na zlepšování kvality městského prostředí a snaží se motivovat k trvale udržitelnému a koncepčnímu rozvoji města. S těmito snahami bezprostředně souvisí vytvoření předpokladů pro kvalitní výstavbu, které nově zajistí Zásady pro spolupráci s investory v otázce developerské výstavby.

Tyto zásady zabezpečí nastavení jednotných, nediskriminačních a transparentních podmínek sloužících pro jednání mezi Velkým Meziříčím a investory, kteří hodlají na pozemku města realizovat svůj investiční záměr. Současně zajistí oběma stranám koordinovaný postup přípravy podkladů tak, aby se potenciální nesoulady včasně odstranily ještě v předprojektové fázi a příprava investičních záměrů tak proběhla co možná nejsnadněji a bez zbytečných průtahů. Je vhodné, aby investoři vstupovali do jednání s městem v co možná nejrannější předprojektové fázi záměru.

Výčet aktuálních a nadcházejících investičních akcí (1:30 – 3:55)

Město Velké Meziříčí má aktuálně před dokončením hned několika staveb. Tou první je Dům pro seniory. Její dokončení se plánuje na začátek podzimu. Dříve by měl být hotová rekonstrukce Areálu zdraví včetně antukových kurtů i volnočasová plocha na Hliništích. Ve finální fázi jsou také projekty workoutové hřiště a pumptrack mezi základními školami Oslavická a Školní, rekonstrukce ulice Ve Vilách, oprava chodníku v ulici Gen. Jaroše nebo výstavba inženýrských sítí pro nové stavební pozemky v lokalitě Hliniště III. Opravit a vyčistit by se také měla fasáda na Základní škole Oslavická, kde by měly vzniknout nové šatny. Kraj Vysočina chystá rovněž dvě velké investiční akce, které se dotknou života ve městě. První z nich je úprava silnice II/360 v úseku od místa U Zlatého křížku po most u Domu zdraví. Uzavírka, která započne pravděpodobně v červnu, potrvá zhruba tři měsíce a dojde ke kompletní obnově povrchu. Další akcí je výstavba okružní křižovatky na obchvatu u Oslavice v křížení s ulicí Třebíčskou. Zároveň řešíme propadlou vozovku v této ulici. Tento problém by měl být vyřešen do poloviny června.

Město navyšuje kapacitu školek (3:56 – 4:14)

V souvislosti s aktuální válečnou situací na Ukrajině a přílivem uprchlíků na území České republiky vznikla mimo jiné potřeba zajištění volných míst pro umísťování ukrajinských dětí do místních základních a mateřských škol.

Zatímco základní školy ve Velké Meziříčí a místních částech disponují dostatečnou celkovou kapacitou, v případě škol mateřských je zapotřebí vytvořit dodatečná místa. V Mateřské škole Velké Meziříčí by se mělo jednat o navýšení počtu o 11 míst (ze 418 na 429 dětí), ve Lhotkách o 4 místa (z 24 na 28 dětí) a v Mostištích o 3 místa (z 53 na 56 dětí).

Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, má omezenou platnost, prozatím do konce března roku 2023.

Město uctí oběti Velkomeziříčské tragédie (4:15 – 4:29)

Od neblahých událostí z konce druhé světové války, známých jako Velkomeziříčská tragédie, uplyne v pátek 6. května 2022 již 77 let. Tradiční pietní akt se na městském hřbitově Karlov uskuteční v den výročí, a to od 17 hodin s doprovodným programem za účasti veřejnosti.
Symbolickým položením věnce ke zrenovovanému památníku padlých projeví svoji duchovní účast hlavní představitelé města i zástupci z řad místních politických klubů. Po dvou letech, během nichž organizaci akce komplikovala vládní nařízení v souvislostí s pandemií koronaviru, se pietní vzpomínky může zúčastnit také široká veřejnost. Vážení spoluobčané, připomeňte si tyto události společně s námi.

ZUŠ Open se uskuteční 25. května (4:30 – 4:48)

Na čtyřech místech v rámci náměstí a v Novém Svitu vystoupí ve středu 25. května žáci hudebního a výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí. Stane se tak v rámci celorepublikového happeningu ZUŠ Open. Součástí akce bude i Koncert duchovní hudby v kostele sv. Mikuláše.

Na studenty můžete narazit ve vestibulu staré radnice, na náměstí v prostoru pod lipami a u kašny, zároveň vedle kostela sv. Mikuláše, a to v čase od 14 do 17 hodin. Jedno ze stanovišť bude také v Novém Svitu. V tento den se od 17 hodin uskuteční i Koncert duchovní hudby v kostele sv. Mikuláše. Akci bude předcházet v úterý 24. května vystoupení tanečního a literárně-dramatického oboru ve velkém sále Jupiter clubu.
ZUŠ Open je celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Koná se od roku 2016 z iniciativy Nadačního fondu Magdalény Kožené.

Město vyhlásilo veřejnou sbírku (4:49 – 5:31)

Město Velké Meziříčí vyhlásilo veřejnou sbírku za účelem finanční pomoci panu Josefu Pacalovi z Hrbova, který se ocitl v tíživé životní.
Výtěžek sbírky bude použit k obnově jeho dílny včetně vybavení sloužícího k podnikání, kterou dne 1. dubna 2022 totálně zničil požár.
Veřejná sbírka se zahájila 14. dubna 2022 a potrvá do 13. října 2022.

Pro účel sbírky byl u Komerční Banky zřízen zvláštní bankovní účet: č.: 123-5475910297/0100.
Zároveň je možné složit hotovost na pokladně Městského úřadu Velké Meziříčí.

Obracíme se na širokou veřejnost s prosbou o poskytnutí finančního příspěvku a předem upřímně děkujeme všem případným dárcům.

Pozvánka ke sledování zasedání zastupitelstva města (5:32 – 5:47)

Srdečně vás zveme ke sledování zasedání městského zastupitelstva, které se uskuteční v úterý 26. dubna 2022. Zasedaní začne tradičně od 15 hodin v koncertním sále Jupiter clubu. Zájemci jej mohou sledovat zároveň prostřednictvím online odkazu umístěného v daný den na webu města.

Lucie Málková

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.