Celkem 42 akcí s účastí 1809 osob, tak hodnotí genealogové uplynulý rok

IMG 2125Na úterní výroční schůzi Vlastivědné a genealogické společnosti (VGS) zhodnotila předsedkyně Helena Švecová práci VGS za uplynulý rok.

„Činnost VGS sestává především z pořádání přednášek, besed a zájezdů. V roce 2015 jsme uspořádali celkem 42 akcí, jichž se zúčastnilo celkem 1809 osob, z toho bylo 904 členů společnosti a 905 hostů z řad veřejnosti. Poprvé v historii společnosti tedy můžeme konstatovat, že zájem veřejnosti předčil zájem vlastních členů," upřesnila předsedkyně.

Za nejdůležitější akce VGS v roce 2015 lze považovat výstavu Pocta gen. Lužovi, dále přednášku ing. Václava Křepelky s názvem Pocta prof. Záviškovi. Se zájmem veřejnosti se setkalo představení knihy Ondřeje Červeného Mnoho sirotků a vdov. „S povděkem kvituji, že na toto téma v dopoledních hodinách uskutečnil Ondřej Červený program pro vyšší stupeň základních škol a pro školy střední," uvedla Švecová k jedné z nejnavštívenější přednášce roku. K výčtu úspěšných akcí patří i zářijová přednáška Stanislava Motla o Antonínu Kalinovi a dále projekce filmu Život na vsi před 50 léty.

S pozitivním ohlasem veřejnosti se setkalo také pořádání kuzu Strom života, kdy Marie Pulkrábková seznámila zájemce na čtyřech dvouhodinových lekcích v Jupiter clubu s počítačovými programy při sestavování rodopisů.

Výroční schůze proběhla za účasti představitelů Města Velké Meziříčí, čestných a zasloužilých členů, nechyběla též obrazová projekce činnosti VGS z loňského roku.

Na rok 2016 jsou připraveny tyto přednášky VGS pro širokou veřejnost:

19. 1. Holandsko Jiří Trojan
26. 1. Šibenice jako projev hrdelního práva na Moravě Prof. PhDr. J. Unger, CSc., Arch. J. Velek, MUDr. Z. Balážová
2. 2. Fotografie z přírody Ing. Antonín Havlát
9. 2. Švýcarské Alpy Josef Sedlák
16. 2. Z díla redaktora, spisovatele Fr. Pojmana JUDr. Filip Plašil
23. 2. Chorvatsko Jiří Trojan
1. 3. Výměna obyvatel v Brně po II. světové válce Jana Křehlíková
8. 3. Architektonické a jiné zajímavosti Žďárska a Novoměstska Ing. Pavel Svoboda
15. 3. Mexiko Ing. Zdeněk Bouček, Ph.D., MBA
12. 4. 10. výročí Jasenických studánek – Zpět k pramenům Libor Smejkal
29. 3. Kuba Ing. Miroslava Kneslová
5. 4. Indie Mgr. Hana Kátrová
19. 4. Karel IV. – 1. část Ing. Karel Hromek
26. 4. Karel IV. – 2. část Ing. Karel Hromek
3. 5. Řím Ing. Tomáš Fiala
7. 6. Luteránské gymnázium PhDr. Marie Ripperová

-red-

Fotodokumetaci mapující činnost společnosti v roce 2015 můžete zhlédnout ZDE

IMG 2133

Zpět na spolek
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.