Rozhovor s velkomeziříčskou vědeckou nadějí

Mladi prirodovedci_1_1Veronika Deketová, studentka kvinty Gymnázia Velké Meziříčí, se nedávno zúčastnila studentské konference mladých přírodovědců na Univerzitě Palackého v Olomouci. Zde rozhovor s velkomeziříčskou vědeckou nadějí.


Veru, zajímalo by mne, kdy jsi v sobě objevila zájem o vědu.
Pokud si dobře vzpomínám, bylo to v sekundě, kdy jsem začala řešit fyzikální olympiádu. Tato jiná stránka fyziky se mi poměrně zalíbila a celkově se tak zvýšil můj zájem o přírodní vědy.


Přírodním vědám se tedy mimoškolně věnuješ od sekundy?
Dá se říct, že ano. Začalo to hledáním různých zajímavých experimentů na internetu, které jsem si poté doma sama zkoušela, a pokračovalo to přes čtení populárně naučné či odborné literatury až po zapojování do různých projektů s touto tematikou.


Co spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci, ta začala kdy?
Ta až o něco později, na začátku tohoto školního roku 2015/2016 a předcházel jí vznik projektu T-studia, který je založen na spolupráci Talnetu a Univerzity Palackého v Olomouci. Tento rok byl zároveň prvním rokem projektu T-studia, a jelikož jsem měla možnost se ho zúčastnit, rozhodla jsem se čas strávený v Olomouci využít i na práci na vlastním badatelském projektu. Tu nabízí přímo Přírodovědecká fakulta UP formou projektu Badatel, který je určený středoškolským studentům a umožňuje jim práci v laboratořích fakulty.


Svůj projekt jsi pak měla možnost prezentovat na nedávné studentské konferenci mladých přírodovědců?
Ano, tato konference se uskutečňuje každý rok v rámci projektu Badatel. Setkají se zde jednotliví účastníci a mají zde možnost před ostatními účastníky a také odbornou porotou prezentovat výsledky své práce, a to buďto v češtině či angličtině. Nejlepší příspěvky v daném oboru pak získají ocenění. Musím říct, že mi tato forma přijde příjemnější než tvorba pořadí jednotlivých účastníků.


Ty jsi prezentovala v anglickém jazyce, nemýlím-li se. Co Tě k tomu vedlo?
Hlavní důvody byly pravděpodobně dva. Jeden z nich byl takový, že jsem celý minulý rok trénovala prezentace v angličtině v rámci přípravy na Turnaj mladých fyziků, který probíhá celý pouze v angličtině, a měla jsem již tedy několik zažitých frází a celkově systém prezentování v angličtině. Druhý důvod byl ten, že většina materiálů, ze kterých jsem při práci vycházela, byla psána v angličtině a překlad některých anglických termínů do češtiny by mi zabral více času než příprava prezentace v angličtině. Přišlo mi tedy výhodnější prezentovat práci přímo v angličtině a byla to pro mě zároveň také výzva.


Jak se říká, kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. Zmiňovala jsi Talnet. Na co se tento projekt soustředí?
Talnet je projekt, který má více aktivit a je zaměřený hlavně na další vzdělávání studentů. Jednou z těch nejdůležitějších jsou T-kurzy. Student v nich má možnost se vzdělávat v oborech jeho zájmu díky online vzdělávacímu prostředí, v němž je v kontaktu s lektorem, který mu zadává úlohy a dává k dispozici studijní materiály. Student má také možnost vypracovat na konci každého studijního bloku (odpovídá délce školního pololetí) seminární práci na vybrané téma. T-kurzy mají zároveň různá zaměření. Zpočátku šlo hlavně o přírodovědné kurzy, ale postupně se začaly přidávat i kurzy historické. Dnes jsou v nabídce také kurzy zaměřené na psychologii či filosofii. Záleží tedy pouze na výběru každého studenta a jeho vlastním zájmu se dále vzdělávat. Kromě kurzů jsou v nabídce také například zajímavé exkurze na různá vědecká pracoviště či T-expedice, která je přímou badatelskou aktivitou v terénu vedenou samotnými studenty.


Skvělé, děkuji za tip. Co plány na prázdniny? Odpočinek, badatelská činnost, obojí?
Mám v plánu jak částečný odpočinek, tak také badatelskou činnost právě formou T-expedice. K tomu ještě plánuji brigádu a nějakým způsobem se připravit na následující školní rok.


A plány do vzdálenější budoucnosti, co se studia a povolání týče? Máš nějakou vizi?
Ráda bych po maturitě navázala na studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Zároveň bych také chtěla zkusit zkombinovat více oborů a uvidíme, jak se to celkově vyvine. Následně bych se chtěla po studiu věnovat práci přímo ve výzkumu.


Úžasné. Děkuji za rozhovor a přeji Ti mnoho úspěchů nejen v badatelské činnosti a výzkumu.
Také děkuji za možnost rozhovoru.

Sarah Ouředníčková

__________

Užitečné odkazy pro studenty:
Talnet
Badatel

__________

Čtěte další texty studentů v naší sekci Spolky Velkomeziříčska/Studentské Meziříčí

 

Zpět na spolek

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • redaktor
  • Majetkoprávní 2022
  • Spod září 2022

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.