Přednáška: 120 let rybářů ve Velkém Meziříčí

rybareniPoslední přednáška roku 2016 byla ve VGS věnována významnému výročí – 120 let Rybářského spolku. Bohumír Machát ve své přednášce vzpomněl na rok 1896, kdy ve Velkém Meziříčí vznikla česká organizace Družstvo rybářů, které bylo v následujícím roce přejmenováno na Rybářský spolek s novými stanovami.

O úspěšné začátky se zasloužili první předseda poštmistr František Kittnar, dále JUDr. Emil Kostka, přednosta soudu ve Velkém Meziříčí, soudce JUDr. F. Pěček, c.k. berní kontrolor Jan Bartůněk a především mladý učitel František Veselý. Na jeho popud vznikl Ústřední rybářský svaz rybářských spolků na Moravě se sídlem ve Velkém Meziříčí. Neméně významný počin Františka Veselého bylo založení časopisu Moravský rybář v r. 1902. Krom toho organizoval i tři rybářské kurzy a snažil se o založení rybářské školy, k tomu však došlo až v r. 1920 ve Vodňanech.

Činnost Rybářského spolku ve 20. století značně narušily obě světové války. V r. 1946 byl zvolen nový výbor spolku. V r. 1949 bylo založeno rybářské družstvo, které postupně převzalo celé hospodářství Rybářského spolku a ten byl dán do klidu, aniž by byl zrušen. R. 1956 převzal hospodaření na celém povodí a chovných rybnících Lidový rybářský spolek, který byl hned následujícího roku přeměněn na Místní organizaci Československého rybářského svazu. Předsedou se stal Vilém Souček. Členové organizace budovali rybníky Lalůvka horní a Lalůvka spodní, zarybnili nově vzniklou přehradu Mostiště, která se stala skutečným rybářským rájem.

Rok 1966 se nesl ve znamení oslav 70. výročí založení místní organizace. K jubileu vyšla brožura, na zámku se konala výstavka, zásluhou pana Bryši byla vydána sbírka receptů na úpravu ryb. Hlavní událostí oslav byl pochod městem do zámeckého parku, kde se konala úspěšná estráda a večerní Rybářská veselice.  V roce 1968 měla místní organizace již 385 členů. Bohužel v tomto roce zemřel předseda Vilém Souček a jednatel „Bóža“ Veselý. Novým předsedou se stal B Parkán. Ten v r. 1970 otevřel nový Rybářský domov, který rybáři dokázali vybudovat během pouhých sedmi měsíců. 

V r. 1973 byl předseda Parkán odvolán a novým předsedou se stal O. Fleck. Po jeho úmrtí ho vystřídal MUDr. L. Dufek. Ke smutku všech rybářů byl v r. 1979 ukončen rybolov na přehradě Mostiště. A ještě horší chvíle nastaly v r. 1983 a 1984, kdy došlo k několikerému  hromadnému úhynu ryb. Viníkem byla vesměs okolní zemědělská družstva. Povodeň v r. 1985 napáchala též značné škody, i na Rybářském domově. R. 1989 byly zkolaudovány nové sádky. 19.7. 1990 byl nově založen Moravský rybářský svaz a velkomeziříčští se stali jeho členy. Předsedou byl Ivan Kácal. V té době se vypořádávaly restituce.

V hektické porevoluční době se měnilo vedení místní organizace každé volební období, taktéž se neustále měnila legislativa, tudíž chyběla jakákoliv koncepce do budoucna. Ke konsolidaci došlo až v r. 1999. V roce 2003 měla místní organizace včetně mládeže již 837 členů. Zatímco znečištění řek již nebylo palčivým problémem, vyvstaly nové potíže: práci rybářů hatily volavky, vydry a kormoráni. V parných létech 2006 a 2007 vysychala řada vodních toků, což byla pro jejich obyvatele další pohroma. A pro rybáře zase bylo politováníhodnou nutností odkoupit si od státu rybníky, které v minulosti sami vybudovali. Situace kolem vlastnictví Rybářského domova je stále nedořešená. 3.10.2015 se město Velké Meziříčí stalo hostitelem Sjezdu Moravského rybářského svazu, který byl velmi dobře hodnocen.

Na valné hromadě konané 12.3.2016 byl na čtyři roky zvolen nový výbor ve složení: P. Doležal, P. Chytka, B. Kejda, L. Klimeš, B. Komínek, P. Liška, B. Machát, J. Neužil, J. Štegner (opět zvolen předsedou), M. Vala a K. Veselý. V roce 2016 se konaly oslavy 120. výročí rybářů. Byli postupně družstvem, spolkem, místní organizací, nově z. s., zapsaným spolkem. Během těch dlouhých 120 let se měnilo mnohé: státní zřízení, pojmenování státu, vlastníci pozemků, katastrální území, sportovní revíry.

Rybářům patří velký dík za jejich pilnou a nezištnou práci v rybničním a pstruhovém hospodářství, pořádání rybářských závodů, v práci s mládeží. Za všechny jmenujme především pana učitele Karla Veselého, který s mládeží  pracuje již od roku 1970. Rybáři se podílejí i na kulturním životě města. V minulosti svépomocí pořádali veselice a estrády, kde úspěšně vystupovali i jejich členové. Kromě brožurek k výročím organizace je třeba připomenout i literární dílo členů místního spolku - Stanislava Vodičky a Bohumíra Macháta. Jemu patří také dík za sepsání publikace ke 120. výročí.  A na závěr nezbývá než srdečně poděkovat všem, kteří obětavě a nezištně pracují pro Rybářský spolek a popřát rybářům současným i budoucím nezapomenutelné chvíle při provozování jejich krásného koníčka.

Podle podkladů Bohumíra Macháta zpracovala Helena Švecová.

Zpět na spolek
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.