Zájemci o testování DNA zaplnili vestibul kina

IMG 4803Členové Genealogické společnosti a zájemci z řad široké veřejnosti se v úterý 6. června sešli v kině Jupiter clubu. Využili nabídky nechat si zdarma otestovat Ychromozomální DNA, která se dědí z otce na syna. Podmínkou pro zařazení do testování, kromě mužského pohlaví testovaného člověka, byla znalost otcovské rodové linie do 19. století a místní původ předků.

Přednášející Mgr. Josef  Voborný z Moravského zemského archivu v Brně v úvodu stručně seznámil přítomné s principem fungování tzv. DNA genealogie. Vyzdvihl přínosy, které tato má pro badatele oproti klasické archivní práci. "Dnes je do testování zařazeno již mnoho lidí. Dobře se dohledávají např. otcové nemanželských dětí nebo potvrzuje příbuznost s rody, které mají stejné příjmení jako badatel, ale v matrikách chybí spojovací článek, bavíme se také o pátrání v tisících letech před naším letopočtem," upřesnil výhody dané metody. Poté pozval zájemce do předsálí, kde rozdal testovací sady na stěr z dutiny ústní a dotazníky.

V druhé části úterní přednášky se posluchači ponořili do doby před druhou světovou válkou. Mgr. Martin Štindl jim připomněl osm záchranných vlakových transportů dětí z protektorátního Československa do Anglie a odhalil mezi nimi jediné „velkomeziříčské dítě sira Nicholase Wintona“. Mezi šesti sty šedesáti devíti zachráněnými dětmi se v jednom z letních vypravených vlaků nacházel i šestnáctiletý Peter Viliam Beck, potomek barona Edmunda Becka, majitele meziříčské textilní továrny. Peter studoval tři roky na místním gymnáziu, hodnocen byl jako chytrý žák se sklonem k otylosti. Protižidovské represe mu znemožnily další studium a rodiče se ho snažili dostat ze země. V Anglii se oproti jiným nedostal k podpůrné rodině, ale studoval a pobýval zřejmě na internátech. Později pracoval celý život ve firmě Shell a oženil se. Jeho tři dcery neměly o otcově bohaté historii ponětí. Až po jeho smrti se o ni začaly zajímat a Sarrah Becková kontaktovala meziříčské oddělení Státního okresního archivu. Tím se informace propojily a s výsledky pátrání byli genealogové seznámeni právě na této přednášce. Zajímavý výklad doprovodila i obrazová dokumentace, vysvědčení z gymnázia a dobové fotografie.

Jitka Kočí

 

Zpět na spolek
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.