Genealogové vyrazili na vlastivědný zájezd do Měřína

dominanty 6_20110422_1947356219-785Nedaleký Měřín byl cílem prvního letošního vlastivědného zájezdu genealogů. Naše kroky nejprve vedly na hřbitov k hrobu dlouholetého měřínského kronikáře a bývalého místopředsedy VGS Mgr. Oldřicha Hnízdila. 7. dubna letošního roku by se dožil 85 let. 25 přítomných členů VGS zavzpomínalo na jeho výjimečnou osobnost, která nám natrvalo chybí.

Poté se ujali slova naši průvodci – starosta Měřína Ing. Jiří Servít a člen zastupitelstva obce Karel Pacal. Pohovořili o lokalitě Tři kříže s krásnými výhledy do okolní krajiny. Poté jsme se přesunuli do kostela sv. Jana Křtitele, kde se k nám připojil Jiří Toman, autor publikace o této významné stavbě. Stavba kostela sv. Jana Křtitele začala asi brzy po založení měřínského proboštského kláštera sv. Benedikta. Je ale možné, že nejdříve byl postaven kostel a teprve později byl u kostela zřízen klášter. Klášter byl založen pro 6 bratří benediktinů. Měřínský klášter v čele s proboštem byl podřízen třebíčskému opatskému klášteru sv. Benedikta. Nejstarší památkou měřínského kostela je kamenný románský portál asi z roku 1240. K nejstarším částem kostela patří románský vstupní portál, který byl mnoho let zazděný. Portál byl používán řeholníky pro jejich vstup do kostela přímo z prostoru kláštera. V kostelní kapli P. Marie byl pohřben rytíř Jan Chraustenský, který zemřel zřejmě ve věku 31 let v roce 1597. U stěny kaple, vedle jeho hrobu, je postaven mramorový náhrobní kámen, na kterém je rytíř Jan Chraustenský vytesán v životní velikosti ve zbroji. V pravé ruce drží štít s erbem Chraustenských z Malovar a Chraustenic na Myslibořicích a Rudolci. Rytíř Jan Chraustenský byl otcem Karla Chraustenského, jehož náhrobní kámen je u hlavního oltáře. Farář František Hrůza nechal v roce 1983 zhotovit do kostelní kaple P. Marie nový kamenný oltář. Ve spodní části oltáře jsou uloženy ostatky sv. Donáta. Na oltáři stojí vzácná socha P. Marie. Současný pan farář Mgr. Josef Havelka dokončil přestavbu a opravu fary. Farní budovu a zeď od fary ke kostelu sv. Jana Křtitele nechal nově omítnout. Zrekonstruovaná fara nás ohromila svou promyšlenou dispozicí a prostorem. Po příjemném posezení jsme se přesunuli do kapličky P. Marie Sněžné, která pochází z roku 1690. Roku 2015 prošla opravou. Na střechu kapličky byla postavena nová věžička, v níž se nachází zvonek zvaný „Umíráček.“

Naší poslední zastávkou byl statek č. 15, který nyní patří Ing. Jaroslavu Pazderovi. Původně sloužil jako pivovar. Po 13 generací zde žil selský rod Peroutků. Ing. Pazdera nás provedl celým objektem, kde dýchá historie na každém kroku. Členové VGS si během jeho zaníceného výkladu připomněli řadu předmětů a činností, které si pamatují ze svého dávného dětství.

Helena Švecová

Zpět na spolek
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.