Kriminalita na Vysočině se zvýšila o téměř dvacet procent

technology-2500010Za první pololetí letošního roku se v Kraji Vysočina zvýšil počet evidovaných trestných činů ve srovnání s rokem 2021, a to o 19,8 procenta. K výraznému nárůstu počtu registrovaných trestných činů došlo zejména v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o více než 58 procent. Vyplývá to ze statistiky kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za první pololetí letošního roku.

V Kraji Vysočina vyšetřovali policisté za první pololetí letošního roku celkem 2 684 trestných činů, což je ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 444 případů více. Meziročně jde o zvýšení nápadu trestné činnosti o 19,8 procenta. Letos se za prvních šest měsíců podařilo v našem kraji objasnit 1 253 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 46,7 procenta. V prvním pololetí letošního roku se policistům podařilo dodatečně objasnit dalších 345 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech. V prvních šesti měsících roku policisté na Vysočině stíhali 1 326 osob.

„K nárůstu nápadu kriminality došlo napříč celou naší republikou, Vysočina tedy není v tomto ohledu výjimkou," komentoval statistická pololetní data plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování s tím, že za velice negativní jev lze označit přesun pachatelů trestné činnosti do virtuálního prostředí internetu a sociálních sítí. „I když se věnujeme velmi intenzivně oblasti prevence v této oblasti a veřejnost upozorňujeme na možná rizika různých podvodných telefonátů, na snahy pachatelů získat jejich osobní údaje a údaje k bankovním účtům a platebním kartám, lidé jsou stále neopatrní a často tak přicházejí o své celoživotní úspory. S případy tohoto typu trestné činnosti se setkáváme denně," doplňuje plk. Mgr. Pavel Peňáz.

K mírnému poklesu nápadu trestné činnosti došlo v průběhu prvního pololetí letošního roku v našem kraji v oblasti násilné trestné činnosti. Od ledna do konce června jsme vyšetřovali 269 násilných trestných činů, což je o šest trestných činů méně než za stejné období loňského roku, což vyjádřeno procenty představuje snížení o 2,2 procenta. Celkem 154 násilných trestných činů se podařilo objasnit a objasněnost tak dosáhla 57,2 procenta. Dalších 40 násilných trestných činů se policisté objasnili dodatečně - jde o události, které se staly v předchozích letech.

V průběhu letošního prvního pololetí jsme v našem kraji vyšetřovali tři zločiny vraždy. Všechny případy se kriminalistům podařilo objasnit. V prvním pololetí roku 2022 jsme vyšetřovali osmnáct případů loupežných přepadení, což je o pět případů více než za první pololetí loňského roku. Celkem čtrnáct loupežných přepadení se podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 77,8 procenta. Podařilo se objasnit také tři loupeže, které se staly v našem kraji v předchozím roce.

Výrazný nárůst jsme letos zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Od ledna do konce června jsme letos vyšetřovali 141 případů, což je o 40 případů více než za stejné období roku předchozího – nárůst o 39,6 procenta. Celkem 86 případů se nám podařilo objasnit, což představuje objasněnost 61 procent a dalších 25 případů úmyslného ublížení na zdraví jsme objasnili z minulých let. K poklesu došlo letos v případech kvalifikovaných jako přečin porušování domovní svobody, kde jsme letos vyšetřovali 25 případů, což je pokles o čtrnáct případů ve srovnání s prvním pololetím roku 2021 – vyjádřeno procenty jde o pokles o 35,9 procenta. Deset letošních případů jsme objasnili. Podařilo se objasnit také jeden případ z minulých let.

V prvním pololetí letošního roku došlo na Vysočině k mírnému poklesu počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o 11,5 procenta. Letos jsme zatím vyšetřovali 77 případů mravnostních trestných činů a 34 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 34 procent. Objasnili jsme dodatečně také sedmnáct mravnostních trestných činů z minulých let. Ze 77 skutků prověřovaných nebo vyšetřovaných na úseku mravnostní kriminality jich devět bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění a dalších 28 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami nezletilými, které bývají ve většině případů mladší patnácti let. K páchání tohoto druhu trestné činnosti byly využity také informační technologie a sociální sítě. Z těchto případů tzv. "kybermravnostní" trestné činnosti se nejčastěji jednalo o případy kvalifikované jako sexuální nátlak, šíření pornografie a ostatní mravnostní trestné činy (výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie), z jejichž podstaty jsou poškozenými osobami děti mladší osmnácti let.

Na území kraje Vysočina došlo letos k výraznému zvýšení nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 405 případů, což představuje nárůst o 58,2 procenta. Letos jsme za prvních šest měsíců roku vyšetřovali v našem kraji celkem 1 101 trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 314 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 28,5 procenta. Dalších 89 případů majetkové kriminality z předchozích let jsme objasnili dodatečně.

Na majetkové trestné činnosti se 289 případy podílejí krádeže vloupáním (nárůst o 46 procent), 320 případy krádeže prosté (nárůst o 26,5 procenta), 33 případy pak krádeže vloupáním do chat (nárůst o 37,5 procenta), 32 případy krádeže vloupáním do rodinných domů (pokles o 5,9 procenta), 42 případy krádeže vloupáním do motorových vozidel a třemi případy krádeže automobilů. Dalších 24 případů trestných činů představují krádeže věcí z motorových vozidel, kdy se pět případů podařilo policistům objasnit, a objasněnost dosáhla 20,8 procenta.

V letošním roce se na Vysočině zvýšil nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů – zvýšení o 17,2 procenta. Letos jsme jich v kraji prověřovali nebo vyšetřovali celkem 525, což bylo v meziročním porovnání o 77 případů více. Policisté 355 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 67,6 procenta a dodatečně objasnili dalších 55 skutků z předchozích let. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství nebo ohrožování výchovy mládeže.

Na úseku drogové kriminality letos policisté v našem kraji vyšetřovali 124 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 31 skutků více než za první pololetí v roce 2021. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla hranici 64,5 procenta. V tomto případě se jedná o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují především na základě vlastních operativních poznatků a důkladné systematické práci kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti.

K nárůstu počtu případů dochází v našem kraji u trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kdy jsme letos za prvních šest měsíců vyšetřovali celkem 239 případů, když objasněnost dosáhla 84,5 procenta. K mírnému nárůstu počtu případů došlo v letošním roce u sprejerství – vyšetřujeme 70 případů, což představuje meziroční nárůst o 4 případy (vyjádřeno procenty jde o nárůst o 6,1 procenta). Objasnit se letos podařilo 21 případů a objasněnost dosáhla 30 procent. Pět případů se podařilo letos objasnit z předešlých let.

K mírnému poklesu nápadu trestné činnosti došlo v letošním roce v Kraji Vysočina v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté za první pololetí roku vyšetřovali celkem 251 trestných činů, což je o 11 méně než za stejné období roku 2021. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 4,2 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje za hranicí 33,5 procenta. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody, úvěrové podvody, dotační podvody, ale také daňovou trestnou činnost.

K poklesu počtu skutků došlo letos za půl roku v oblasti zbývající kriminality – vyšetřujeme 461 případů, což je o 11 méně než v roce 2021. Největší počet případů v této oblasti se týká přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky – 215 případů a zanedbání povinné výživy – 93 případů.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Srovnání nápadu_trestné_činnosti_na_jednotlivých_územních_odborech_

2019-2022

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.