Kriminalita v prvním pololetí vzrostla

burglar-1216195V prvním pololetí letošního roku došlo na Žďársku celkem k 477 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 219 skutků. Celková objasněnost za uvedené období tedy dosáhla hranice 45,9 %. Ve stejném období v roce 2021 došlo k celkem 369 trestným činů, z nichž policisté objasnili 196, a objasněnost činila 53,1 %.

Násilná trestná činnost

Na Žďársku došlo v prvním pololetí letošního roku k 38 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté do konce prvního pololetí objasnili 27 případů. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 71,1 %. Ve stejném období roku 2021 došlo k 40 trestným činům, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 23 trestných činů, tedy 57,5 %.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v prvním pololetí v roce 2022 na území Žďárska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 18 případů, z nichž 13 do konce pololetí objasnili. V roce 2021 se v prvním pololetí jednalo o 10 těchto trestných činů, z toho šest případů policisté objasnili.

O druhé místo v této kategorii se stejným počtem případu se dělí trestné činy porušování domovní svobody a nebezpečné vyhrožování. Policisté v první polovině tohoto roku zaevidovali po pěti případech, celkem tedy 10 skutků, přičemž do konce pololetí ukončili prověřování u sedmi trestných činů.

Mravnostní trestná činnost

V prvním pololetí roku 2022 prověřovali kriminalisté sedm mravnostních trestných činů, z nichž v tomto období pět případů objasnili. V loňském roce se za stejné období jednalo o 11 trestných činů, z toho do konce pololetí pět objasněných.

Majetková trestná činnost

Za první pololetí roku 2022 policisté na Žďársku zadokumentovali 187 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 45 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 24,1 %. V prvním pololetí loňského roku došlo k 127 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 41 případů objasnili, tedy 32,3 %.

V letošním roce se v 54 případech jednalo o krádeže prosté, v 54 případech o podvody, v 37 případech o krádeže vloupáním a 42 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

Od začátku roku policisté prověřovali 37 případů, z nichž 12 do konce pololetí objasnili, tedy 32,4 %. V loňském roce se jednalo o 31 trestných činů, z toho osm objasněných, což je 25,8 %.

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 15 případů, ze kterých se jim šest trestných činů podařilo objasnit do konce pololetí. Za stejné období roku 2021 policisté zadokumentovali sedm případů. O druhé místo spáchaných trestných činů v této kategorii se dělí trestný čin krádež vloupáním do motorových vozidel a krádež do víkendových chat. Kdy policisté v prvním pololetí zaevidovali shodně po čtyřech případech v dané oblasti.

Krádeže prosté

Policisté od začátku letošního roku zadokumentovali 54 případů, z nichž objasnili 24, tedy 44,4 %. V loňském roce se jednalo o 53 trestných činů, z toho 23 objasněných.

Nejčastějším trestným činem v této kategorii jsou krádeže ostatní a krádeže v obchodech, kdy policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali celkem 20 případů, přičemž do konce uvedeného období deset objasnili. Ve stejném období roku 2021 se jednalo o 18 trestných činů.

Dalšími nejčastějšími trestnými činy, v této kategorii s počtem sedmi zaevidovaných případů, je trestný čin krádeže v jiných objektech. Po šesti zaevidovaných případech u jednotlivých trestných činů evidujeme u trestného činu krádeže motorových vozidel dvoustopých a trestného činu krádeže součástek motorových vozidel, jednostopých a dvoustopých.

Hospodářská trestná činnost

V prvním pololetí roku 2022 došlo na Žďársku k 52 hospodářským trestným činům, z nichž policisté dva objasnili. Objasněnost činila 3,9 %. Ve stejném období v roce 2021 došlo k 43 případům, z toho objasněných bylo 18, tedy 41,9 %.

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému, patření a přechovávání přístupového zařízení a hesla. Od začátku roku do konce prvního pololetí policisté zaevidovali 25 případů tohoto trestného činu, přičemž do konce pololetí se nepodařilo žádný z evidovaných skutků ukončit. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 došlo k značnému nárůstu zaevidovaných případů. V prvním pololetí loňského roku policisté zadokumentovali šest případů, tedy došlo k nárůstu o 19 případů.
K poklesu, a to o čtyři trestné činy, došlo v případě trestného činu podvodu. Policisté od začátku letošního roku zadokumentovali šest trestných činů. V roce 2021 jich do konce pololetí bylo 10.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality došlo v prvním pololetí letošního roku k 102 trestným činům, z nichž 67 případů policisté do konce pololetí objasnili. Objasněnost tedy činila 65,7 %. Ve stejném období roku 2021 policisté na Žďársku prověřovali 65 případů, z tohoto počtu 48 případů objasnili.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Zde policisté odhalili 33 případů. V loňském roce se jednalo o 32 trestných činů.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti, s počtem 25 případů, je trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy pro jiného. Jedná se o značný nárůst případů oproti stejnému období loňského roku, kdy policisté evidovali sedm případů. V letošním roce policisté do konce pololetí 20 případů objasnili, tedy 80,0 %.

Zbývající trestná činnost

V prvním pololetí letošního roku policisté zaevidovali celkem 91 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost činila 80,2 %, kdy se policistům do konce roku podařilo objasnit 73 případů. V roce 2021 se jednalo o 83 trestných činů, z toho 61 do konce pololetí objasněných.
Nejvíce prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Žďársku odhalili 47 trestných činů. V roce 2021 se jednalo o 36 případů.

Druhý nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté zaevidovali 21 případů. Ve stejném období roku 2021 se jednalo o 31 případů.

por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.