Nové vybavení získal tým policistů ze Speciální jednotky Dukovany

SJD -_2023_-_4Policisté ze Speciální jednotky Dukovany získali nové vybavení, které bylo financováno z nadačního příspěvku Nadace ČEZ.

 

 

SJD -_2023_-_3Z nadačního příspěvku ve výši 1 000 000 korun bylo v průběhu loňského roku a počátkem letošního roku pořízeno moderní vybavení potřebné pro zkvalitnění výcviku a zkvalitnění výkonu služby policistů zařazených ve speciální jednotce Dukovany. V letošním roce tak Krajské ředitelství policie kraje Vysočina opětovně realizuje projekt, který je financován z nadačního příspěvku Nadace ČEZ.

Projekt byl schválený správní radou nadace na jaře loňského roku a smlouva o poskytnutí příspěvku byla uzavřena v dubnu loňského roku. Veškeré pořízené vybavení zlepší současné technické vybavení policistů, a to zejména při plnění úkolů ostrahy jaderné elektrárny. Současně umožní efektivnější využití sil a prostředků, rychlejší aktivaci útvaru a zkvalitnění řízení zákroku při případných mimořádných událostech nejen v samotné elektrárně, ale také v jejím bezprostředním okolí.

SJD -_2023_-_2Pro nasazení policistů při mimořádných událostech v terénu byly z nadačního příspěvku nakoupeny speciální taktické ochranné oděvy – bunda do chladného počasí, termo ponožky, bojová trička, zateplené kalhoty a kompletní výstroj pro nově nastupující policisty SJ Dukovany. Pro výcvik taktiky prováděných zákroků byly policistům ze speciální jednotky pořízeny speciální střelecké brašny a defibrilátory. Policisté ze speciální jednotky také zasahují ve spolupráci s kolegy ze služby kriminální policie a vyšetřování při zákrocích a realizacích proti zvlášť nebezpečným pachatelům, kde se mohou dostat do nejrůznějších situací, kde mohou nové vybavení upotřebit.

Finanční prostředky z nadačního fondu v neposlední řadě přispívají pravidelně právě ke zlepšení podmínek při výcviku policistů zařazených na tomto útvaru. Pro náročný výcvik byly v minulosti pořízeny kupříkladu nejrůznější pomůcky určené ke zvyšování kondice v rámci tělesné přípravy, kdy se podařilo velmi vhodně dovybavit zázemí tělocvičny. Dále se podařilo zakoupit venkovní posilovací stroje – Workout street. Policisté v minulosti pořídili také speciální rafty, protože v blízkosti Jaderné elektrárny Dukovany se nachází Dalešická přehrada. Postupně se daří toto vybavení doplňovat, stejně jako zlepšovat zázemí pro výkon služby na speciální jednotce Dukovany.

Výcvik policistů ze Speciální jednotky Dukovany je velice důležitou a nedílnou součástí každodenní přípravy na zásah v reálných podmínkách. Policisté zařazeni v jednotce zaměřují cvičení pro nejrůznější taktické a technické operace, zejména pro případ ohrožení samotného objektu, ale také širšího okolí jaderné elektrárny. „Profesionálnímu výcviku našich policistů věnujeme dlouhodobě mimořádnou pozornost. Z tohoto důvodu je zcela nezbytné, aby byli policisté vybaveni adekvátní výzbrojí a výstrojí. Policisté kromě úkolů plynoucích z požadavků na ochranu jaderné elektrárny poskytují také asistenci svým kolegům ze služby kriminální policie a vyšetřování při nejrůznějších realizacích, kde se předpokládá zákrok proti ozbrojenému jinak nebezpečnému pachateli," uvedl k využití nového vybavení mjr. Bc. Tomáš Bartoš, vedoucí odboru Speciální jednotky Dukovany.

SJD -_2023_-_1V loňském roce se policisté služebně zařazeni na Speciální jednotce Dukovany v rámci zvýšení úrovně akceschopnosti, a také zlepšení koordinace mezi ostatními jednotkami zúčastnili pravidelných týdenních cvičení zásahových a speciálních jednotek ve výcvikovém středisku společnosti Antiterror Academy. Zde úspěšně prezentovali svoji vysokou odbornost jak v taktických a střeleckých činnostech, tak ve schopnosti koordinace s jinými speciálními útvary Policie České republiky. Speciální jednotka se loni také úspěšně účastnila prestižního extrémního závodu Šumaman, srovnávacího závodu zásahových jednotek, a také několika dalších soutěží jako například závodů ve střelbě z odstřelovací pušky. Aktivně se v rámci statických a dynamických ukázek zapojili také do cvičení SAFEGUARD 2022.

Loni jsme spolupracovali s našimi kolegy ze služby kriminální policie a vyšetřování při realizaci zákroků proti zvlášť nebezpečným nebo ozbrojeným pachatelům, nebo při asistenci v rámci jiných procesních úkonů," doplňuje mjr. Tomáš Bartoš, vedoucí odboru Speciální jednotky Dukovany. V loňském roce proběhla také úspěšná výběrová řízení na službu u Speciální jednotky Dukovany, kdy pouze ti nejlepší z četné řady uchazečů prošli fyzickými a psychologickými testy a dokázali svůj potenciál obhájit i v průběhu časově náročnější stáže. Úspěšní žadatelé pak doplnili řady stávajících policistů. V současné době probíhá další výběrové řízení, které by mělo plánovaný tabulkový stav speciální jednotky stoprocentně naplnit.

Název projektu:

Nákup vybavení pro zvýšení akceschopnosti Speciální jednotky pro ochranu jaderné Dukovany
Nadační příspěvek ve výši 1 000.000 korun
Začátek projektu: 1. březen 2022
Konec projektu: 1. březen 2023
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. VYS PR22/51198 byla uzavřena dne 12. 4. 2022
Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ
www.nadacecez.cz

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.