Objasněnost na Žďársku v prvním pololetí stoupla

fist-4117726 960_720V prvním pololetí letošního roku došlo na Žďársku celkem k 518 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 277 skutků. Celková objasněnost za uvedené období tedy dosáhla hranice 53,5 %. Ve stejném období v roce 2018 došlo k celkem 495 trestným činů, z nichž policisté objasnili 254, a objasněnost činila 51,3 %.

Násilná trestná činnost

Na Žďársku došlo v prvním pololetí letošního roku k 43 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté do konce prvního pololetí objasnili 25 případů. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 58,1 %. Ve stejném období roku 2018 došlo k 56 trestným činům, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 41 trestných činů.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v prvním pololetí v roce 2019 na území Žďárska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 14 případů, z nichž 12 do konce pololetí objasnili. V roce 2018 se v prvním pololetí jednalo o 18 těchto trestných činů, z toho 13 případů policisté objasnili.
Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je trestný čin porušování domovní svobody. V první polovině tohoto roku se jednalo celkem o sedm případů tohoto trestného činu, přičemž tři případy policisté objasnili. Oproti stejnému období loňského roku, došlo u tohoto trestného činu k nárůstu o dva trestné činy. K výraznému poklesu došlo u trestného činu nebezpečného vyhrožování, a to o osm trestných činů. V první polovině letošního roku policisté zadokumentovali dva případy, v loňském to bylo 10 trestných činů.

Mravnostní trestná činnost
V prvním pololetí roku 2019 prověřovali kriminalisté dva mravnostní trestné činy. Zde došlo k poklesu o jeden případ. V loňském roce se za stejné období jednalo o tři trestné činy.

Majetková trestná činnost
Za první pololetí roku 2019 policisté na Žďársku zadokumentovali 174 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 49 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 28,2 %. V prvním pololetí loňského roku došlo k 176 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 46 případů objasnili, tedy 26,1 %.
V 53 případech se jednalo o krádeže vloupáním, v 72 případech o krádeže prosté a 49 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.
Krádeže vloupáním
Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do rekreačních objektů. Policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 25 případů, ze kterých se 12 trestných činů podařilo objasnit. Za stejné období roku 2018 policisté zadokumentovali 12 případů, z nichž objasnili šest.
Druhým nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež vloupáním do ostatních objektů. V první polovině roku 2019 policisté na Žďársku prověřovali 16 případů tohoto trestného činu, z nichž čtyři případy objasnili. Za stejné období roku 2018 policisté zadokumentovali 13 těchto trestných činů, z tohoto počtu tři trestné činy objasnili.
Krádeže prosté
Policisté od začátku letošního roku zadokumentovali 72 případů, z nichž objasnili 20. Zde došlo k poklesu ve srovnání s obdobím loňského roku o 23 případů. V loňském roce se jednalo o 95 trestných činů, z toho 22 objasněných.
Nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež věcí z aut, kdy policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 20 případů, přičemž 5 objasnili. Ve stejném období roku 2018 se jednalo o 13 trestných činů, z toho jeden objasněný.

Hospodářská trestná činnost
V prvním pololetí roku 2019 došlo na Žďársku k 75 hospodářským trestným činům, z nichž policisté 34 objasnili. Objasněnost činila 45,3 %. Ve stejném období v roce 2018 došlo k 53 případům, z toho objasněných bylo 21.
Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin úvěrového podvodu. Od začátku roku do konce prvního pololetí policisté prověřovali 16 případů tohoto trestného činu, přičemž do konce pololetí 10 objasnili. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2018, kdy policisté zadokumentovali 13 případů, došlo k nárůstu o tři trestné činy.
Dalším, na Žďársku nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii, je trestný čin podvodu. V prvním pololetí letošního roku policisté zadokumentovali 11 trestných činů, z nichž pět objasnili. Ve stejném období roku 2018 to bylo 12 případů, z toho šest objasněných.

Ostatní trestná činnost
V kategorii ostatní kriminality došlo v prvním pololetí letošního roku k 104 trestným činům, z nichž 83 případů policisté objasnili. Objasněnost tedy činila 79,8 %. Ve stejném období roku 2018 policisté na Žďársku prověřovali 100 případů, z tohoto počtu 66 případů objasnili.
Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Zde policisté odhalili o 6 případů více než v prvním pololetí loňského roku. Policisté letos odhalili 44 případů.
Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V letošním roce policisté prověřovali 27 trestných činů, z nichž 24 do konce pololetí objasnili a objasněnost tak činila 88,8%. Ve srovnání s rokem 2018 se počet těchto trestných činů navýšil o dva trestné činy.
Třetím nejčastějším prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin sprejerství. Policisté na Žďársku v prvním pololetí letošního roku zadokumentovali 23 těchto trestných činů, z nichž 15 objasnili a objasněnost tak činila 65,2 %. V roce 2018 jich policisté prověřovali 16, z nichž tři objasnili.

Zbývající trestná činnost
V prvním pololetí letošního roku policisté zaevidovali celkem 120 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost činila 70,8 %, kdy se policistům do konce roku podařilo objasnit 85 případů. V roce 2018 se jednalo o 107 trestných činů, z toho 80 objasněných.
Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté zaevidovali 56 případů. Ve stejném období roku 2018 se jednalo o 38 případů.
Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Žďársku odhalili o 11 případů více než v prvním pololetí loňského roku. V letošním roce odhalili 33 trestných činů.

por. Mgr. Stanislava Miláčková

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.