Řidiči se chovají na silnicích neukázněně

Rychlost D1_-_1Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se kromě každodenních kontrol dodržování všech opatření souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem zaměřují od poloviny minulého týdne také na stále častější kontroly řidičů a na jejich chování v silničním provozu.

I když vládními opatřeními omezený pohyb osob se projevuje v našem kraji ve snížení intenzity silničního provozu, silnice bez kolon lákají některé řidiče k příliš rychlé, agresivní a nebezpečné jízdě. Proto jsme do silničních kontrol zapojili všechna naše vozidla pro skrytý dohled, která jsou vybavena radarem. Policisté dohlížejí na kázeň řidičů nejen na dálnici D1, kde v některých úsecích znovu začala modernizace, ale také na silnicích nižších tříd na území celého kraje. Kontroly se soustředí zejména v místech, kde dochází k častým dopravním nehodám a kde příliš rychlá a bezohledná jízda ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu.

Lze říci, že se po vyhlášení nouzového stavu každodenní provoz na silnicích z hlediska jeho intenzity výrazně snížil. Je to patrné zejména v době ranních a odpoledních špiček, kdy je na všech komunikacích slabší provoz. Bohužel v silničním provozu dnešních dnů se stále častěji setkáváme s řidiči, kteří nouzového stavu zneužívají a často nerespektují základní ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Proto na nadcházející prodloužený víkend připravujeme dopravně bezpečnostní opatření, v rámci něhož počítáme s nasazením vyššího počtu policistů," uvedl plk. Mgr. David Jirák, pověřený vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Kromě překračování nejvyšší povolené rychlosti také stále častěji při kontrolách nebo šetření dopravních nehod zjišťujeme, že řidiči usedají za volant pod vlivem alkoholu a že naměřené hodnoty přesahují často dvě i tři promile alkoholu. Na dálnici D1, kde se znovu rozjela v některých úsecích modernizace, je vedený provoz v omezeném režimu 2 + 2 jízdní pruhy v jednom jízdním pásu. I když je v těchto úsecích rychlost omezena na 80 kilometrů v hodině a v levém jízdním pruhu je zakázána jízda nákladním vozidlům, policejní kontroly zjišťují denně desítky porušení.

Policejní hlídka před několika dny, v době platnosti nouzového stavu, měřila na dálnici v modernizovaném úseku v omezení na 88,5 kilometru ve směru jízdy na Prahu rychlost. Místem projelo osobní vozidlo tovární značky BMW 535 s českou registrační značkou a jeho řidič jel rychlostí 171 kilometrů v hodině, tedy nejvyšší povolenou „osmdesátku" překročil o 91 kilometrů v hodině. Takový přestupek nelze projednat na místě, proto policisté přestupek zadokumentovali a předali do správního řízení příslušnému správními orgánu. Další řidič projížděl v úseku s dopravním omezením na 116. kilometru směrem na Prahu, kde je snížena rychlost na 80 km/h, rychlostí 120 km/h. I jeho přestupek policisté oznámili do správního řízení. V modernizovaných úsecích tito řidiči jedoucí tak vysokou rychlostí ohrožují nejen ostatní řidiče na dálnici, ale ohrožují také všechny stavební dělníky a pracovníky firem, které se na modernizaci podílejí.

Další vysoké překročení nejvyšší povolené rychlosti jsme zjistili v pondělí 6. dubna kolem půl jedné odpoledne Na 116,5 kilometru dálnice D1, kde je rychlost snížena na 80 km/h, dálniční policisté zaznamenali ve směru jízdy na Prahu průjezd osobního vozidla Škoda Fabia s českou registrační značkou, jehož rychlost výrazně přesahovala stanovenou osmdesátku. Osmadvacetiletý řidič místem projížděl rychlostí 136 km/h. Policisté vozidlo ke kontrole zastavili na 111. kilometru a s řidičem sepsali oznámení dopravního přestupku, který nebylo možné řešit na místě uložením pokuty. Přestupek v dopravě bude postoupen do správního řízení k příslušnému správnímu orgánu, který ve věci rozhodne.

Řidiči jezdí nepřiměřenou rychlostí i na ostatních silnicích celého kraje. Uplynulý víkend policisté zjistili několik desítek přestupků, které se týkaly překročení nejvyšší povolené rychlosti. Obcí Hubenov, kde je stanovená maximální povolená rychlost na 50 km/h, projížděl po silnici II/602 řidič osobního vozidla rychlostí 93 km/h. Na silnici I/38 v obci Radostín projížděl řidič osobního vozidla rychlostí 93 km/h. Všechny zjištěné přestupky, které nelze vyřešit na místě uložením pokuty v příkazním řízení, policisté zadokumentují a předají do správního řízení příslušnému správnímu orgánu obce s rozšířenou působností.

Policisté v žádném případě nebudou tolerovat nekázeň řidičů a všichni, kteří nehodlají dodržovat zásady bezpečné jízdy a budou porušovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, musí počítat s přísnými sankcemi v horních hranicích zákonem stanovených sazeb.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.