• Velkomeziříčsko
  • Krimi
  • Policisté o prodlouženém víkendu zastavili více řidičů pod vlivem drog než pod vlivem alkoholu

Policisté o prodlouženém víkendu zastavili více řidičů pod vlivem drog než pod vlivem alkoholu

DBO -_D1_-_1Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina pokračovali také v rámci velikonočního prodlouženého víkendu v realizaci dopravně bezpečnostního opatření, které bylo zaměřeno na zajištění bezpečnosti a plynulosti v dopravě.

Kromě toho policisté na území celého kraje kontrolovali také dodržování všech opatření, která souvisejí s vyhlášeným nouzovým stavem. V průběhu celého prodlouženého víkendu jsme provedli na Vysočině 6071 kontrol a zjistili jsme 1043 případů, že lidé neměli nasazenou roušku. Většinu těchto zjištěných přestupků jsme vyřešili domluvou, kdy lidé uposlechli výzvu policistů a roušku si nasadili. Řešili jsme také několik případů, kdy se lidé na veřejně přístupném místě shlukovali ve skupinkách a nedodržovali nařízené rozestupy. V několika případech jsme reagovali na oznámení od občanů, kteří volali na linku 158 a upozorňovali na porušování platných nařízení. Celkem 32 správních deliktů - porušení platných opatření - jsme v průběhu prodlouženého víkendu oznámili k řešení do správního řízení. Ve čtyřech případech se osoby dopustili přestupku tím, že neuposlechli výzvu policistů, proto byl jejich přestupek zadokumentován a bude předán k řešení místně příslušnému obecnímu úřadu do správního řízení.

I když vládními opatřeními omezený pohyb osob se poměrně výrazně projevuje v našem kraji ve snížení intenzity silničního provozu, silnice jsou bez kolon, ale stále lákají některé řidiče k příliš rychlé, agresivní a především nebezpečné jízdě. Proto jsme do víkendových silničních kontrol zapojili všechna naše vozidla pro skrytý dohled, která jsou vybavena radarem. Policisté dohlíželi na kázeň řidičů nejen na dálnici D1, kde v některých úsecích znovu začala modernizace, ale také na silnicích nižších tříd na území celého kraje. Kontroly se soustředily zejména na úseky, kde dochází k častým dopravním nehodám a kde příliš rychlá a bezohledná jízda ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu.

Při silničních kontrolách jsme v průběhu Velikonoc zjistili 678 dopravních přestupků. Celkem 228 přestupků se týkalo překročení nejvyšší povolené rychlosti. V 11 případech policisté zjistili, že řidič usedl za volant po předchozím požití alkoholických nápojů a ve 13 případech byli řidiči pod vlivem omamných a psychotropních látek. V 65 případech policisté v rámci kontroly zjistili, že řidiči nebo spolujezdci nepoužili za jízdy bezpečnostní pásy nebo zádržné systémy a ve 23 případech řidiči za jízdy telefonovali.

DBO -_D1_-_2_copyKromě překračování nejvyšší povolené rychlosti také stále častěji při kontrolách nebo šetření dopravních nehod zjišťujeme, že řidiči usedají za volant pod vlivem alkoholu a že naměřené hodnoty přesahují často dvě i tři promile alkoholu. A letošní Velikonoce nebyly v tomto směru výjimkou. Na dálnici D1, kde se znovu rozjela v některých úsecích modernizace, je vedený provoz v omezeném režimu 2 + 2 jízdní pruhy v jednom jízdním pásu. I když je v těchto úsecích rychlost omezena na 80 kilometrů v hodině a v levném jízdním pruhu je zakázána jízda nákladním vozidlům, policejní kontroly zjišťují denně desítky porušení.

Ani o letošních Velikonocích tomu nebylo jinak. V neděli 12. dubna kolem třinácté hodiny kontrolovala hlídka v Batelově u místního kostela osobní vozidlo Škoda Fabia Combi, za jehož volantem seděl pětačtyřicetiletý muž, který jevil známky silné opilosti, což prokázala také provedená dechová zkouška - 2,83 promile alkoholu v dechu. Muž je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Stejně tak řidiči překračovali nejvyšší povolenou rychlost. Policejní hlídka v pondělí 13. dubna ve večerních hodinách měřila na dálnici v modernizovaném úseku v omezení na 116. kilometru dálnice D1 ve směru jízdy na Prahu rychlost. Místem projelo osobní vozidlo tovární značky AUDI s českou registrační značkou a jeho řidič jel rychlostí 166 kilometrů v hodině, tedy nejvyšší povolenou „osmdesátku" překročil o 86 kilometrů v hodině. Takový přestupek nelze projednat na místě, proto policisté přestupek zadokumentovali a předali do správního řízení příslušnému správnímu orgánu. Další řidič projížděl v úseku s dopravním omezením na 117. kilometru směrem na Prahu, kde je snížena rychlost na 80 km/h, rychlostí 133 km/h. I jeho přestupek policisté oznámili do správního řízení. V modernizovaných úsecích tito řidiči jedoucí tak vysokou rychlostí ohrožují nejen ostatní řidiče na dálnici, ale také všechny stavební dělníky a pracovníky firem, kteří se na modernizaci podílejí.

Policisté v žádném případě nebudou tolerovat nekázeň řidičů a všichni, kteří nehodlají dodržovat zásady bezpečné jízdy a budou porušovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, musí počítat s přísnými sankcemi v horních hranicích zákonem stanovených sazeb.

V průběhu letošních Velikonoc, tedy od pátku 10. dubna do pondělí 13. dubna jsme zadokumentovali v našem kraji celkem 34 dopravních nehod. Při velikonočních nehodách se devět osob lehce zranilo. Hmotná škoda se vyšplhala na 1 688 000 korun. Při dvou dopravních nehodách policisté zjistili, že řidič je pod vlivem alkoholu. 

pcr copy

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.