Devět policejních hlídek kontrolovalo „kladaře“

DBA -_KladaĹ_3_copy_copyDevět policejních hlídek složených z dopravních policistů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina v úterý 25. srpna od časných ranních hodin zapojilo do další speciální dopravně bezpečnostní akce, při níž se policisté zaměřili především na kontroly dodržování všech právních předpisů ze strany řidičů nákladních vozidel převážejících dřevní kulatinu. Do akce se zapojili policisté zařazeni ve speciálním týmu „Kamion" – tedy policisté z dálničního oddělení ve Velkém Beranově, oddělení silničního dohledu a z dopravních inspektorátů ze všech pěti územních odborů.

A předběžné výsledky kontrolní akce, která skončila úderem osmnácté hodiny, jasně ukazují jejich opodstatněnost. Lze říci, že téměř každý kontrolovaný řidič měl při kontrole nějaký problém. Policisté z dálničního oddělení Velký Beranov zkontrolovali 17 nákladních vozidel převážejících dřevní kulatinu. Ve třech případech řidiči odmítli na výzvu policistů najet na nízkorychlostní vážení a nechat náklad zvážit. Tito řidiči dostali za porušení zákona o pozemních komunikacích pokutu ve výši 30 000 korun. V šesti případech policisté zjistili, že je vozidlo přetížené. Ve dvou případech policisté řidičům uložili kauce ve výši 9 000 a 15 000 korun a ve všech šesti případech také za přetížené vozidlo pokutu v příkazním řízení. V jednom případě policisté zjistili, že řidič má špatně upevněný náklad – řidič pna upevnění nákladu dřevní kulatiny použil menší počet upínacích pásů než bylo potřeba a navíc tyto pásy byly určené pro upevnění mnohem menší hmotnosti nákladu. I tento řidič dostal pokutu v příkazním řízení.

Policisté z oddělení silničního dohledu uložili v rámci kontrol také jednu pokutu ve výši 30 000 korun řidiči, který odmítl najet na kontrolní váhy. Dalších deset pokut v příkazním řízení dostali řidiči za špatný technický stav tažného vozidla nebo návěsu a za špatné upevnění nákladu. Další přestupky zjistili také policisté z jednotlivých dopravních inspektorátu v rámci celého Kraje Vysočina. 

Opakované přísné kontroly nákladních vozidel přepravujících dřevní kulatinu jsou reakcí na neustálé se opakující stížnosti na chování řidičů převážejících dřevní kulatinu, kdy zejména ostatní řidiči upozorňují na zjevně přeložené náklady. Na řidiče nákladních vozidel, která převážejí na návěsu dřevo, si často stěžují řidiči především osobních vozidel. Na lince tísňového volání přijímáme oznámení, že z těchto vozidel odlétávají kusy kůry, že jsou tato vozidla „viditelně" přeložena, mají náklad vysoko nad klanice a náklad je špatně zajištěn a tato vozidla tak mohou ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu.

I při dnešních kontrolách vozidel převážejících dřevní hmotu jsme se setkali také se čtyřmi případy, kdy řidič odmítl při kontrole najet na nízko rychlostní kontrolní váhy, což mu ukládá zákon. Za odmítnutí – neuposlechnutí výzvy podrobit se nízko rychlostnímu vážení - „nechat zvážit náklad" policisté ukládají řidiči pokutu ve výši 30 000 korun v příkazním řízení. Řidič je povinen v souladu s příslušným ustanovením zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích na výzvu policisty podrobit vozidlo nízko rychlostnímu kontrolnímu vážení, kdy zajížďka, včetně cesty zpět, nesmí být delší než 16 kilometrů.

Dopravně bezpečnostní akce probíhala od 6.00 do 18.00 hodin na různých stanovištích v celém našem kraji. Zaměřili jsme se na kontrolu dokladů k vozidlu a převáženému náladu, kontrolu nejvyšší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a na skupinu náprav silničního vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidla a jízdních souprav – zejména výšku a délku soupravy a nákladu. Policisty zajímal také technický stav vozidel, stejně jako zdali je dobře a dostatečně upevněný a uložený převážený náklad.

Všechna zjištěná pochybení policisté řešili nekompromisně uložením pokut v příkazním řízení, případně zahraničním řidičům uložili kaucí a zjištěná porušení dopravců jsme zadokumentovali a oznámíme k řešení do správního řízení. Výrazně přetížené jízdní soupravy museli jejich řidiči v několika případech přeložit na další vozidlo, jinak by nemohli pokračovat v jízdě.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.