Policisté na Vysočině denně kontrolují dodržování mimořádných opatření

Kontrola 5_Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se denně v rámci běžného výkonu služby ve větší míře zaměřují na kontroly dodržování všech platných krizových a mimořádných opatření. Jen za včerejší operační den – tedy za uplynulých čtyřiadvacet hodin – jsme provedli na území Kraje Vysočina celkem 777 kontrol a při nich zjistili 80 porušení mimořádných nebo krizových opatření. Ve všech případech přestupci okamžitě zareagovali na upozornění ze strany policistů, a proto mohly být všechny přestupky vyřešeny na místě domluvou.

V současné době platí v České republice nouzový stav a od středeční půlnoci se některá opatření k zamezení nekontrolovaného šíření nákazy koronavirem výrazně zpřísnila. Z tohoto důvodu budou kontroly ze strany policie mnohem intenzivnější a občané, kteří by nerespektovali nařízená opatření a tato vědomě porušovali, musí počítat s postihem ze strany policistů.

„V rámci dosavadních kontrol jsme se vždy snažili působit na veřejnost především preventivně. Naši policisté lidem jejich povinnosti opakovaně vysvětlovali. Situace v šíření nákazy v České republice je ale nyní velmi vážná, proto i my musíme postupovat mnohem důrazněji a přísněji. Naším prvořadým úkolem je zajistit v našem kraji především bezpečnost občanů a veřejný pořádek a všechny slušné občany, kteří nařízení respektují ochránit od těch, kteří by nařízení brali na lehkou váhu. Jsem ale přesvědčený o tom, že obyvatelé Vysočiny jsou zodpovědní a disciplinovaní a uvědomují si se vší vážností, že dodržováním všech opatření nechrání jen sami sebe, ale především své blízké, své okolí a v konečném důsledku celou společnost," uvedl brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

Kontrola 3Každodenní policejní kontroly se týkají všech oblastí dotčených mimořádnými opatřeními – kontroly se týkají restaurací, hospod a barů, nošení roušek na stanovených veřejných místech, zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech. Reagujeme také na různá oznámení od občanů, která se týkají možného porušení mimořádných a krizových opatření. Všechna oznámení policisté vždy důkladně prověřují. Pokud zjistíme, že došlo k porušení některého z nařízení, osobu poučíme a důrazně vyzveme, aby od svého jednání upustila a nařízená opatření dodržovala. Včera jsme přijali na linku 158 jedno oznámení na možné rušení nočního klidu. Oznamovatel upozorňoval na hluk, který vycházel z jednoho z bytů na Třebíčsku. Policisté vyjeli na místo a majitele bytu upozornili na povinnost dodržovat noční klid.

V případě, že policisté během dohledu zjistí porušování krizových nařízení vlády nebo mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví, tak využijí všech svých zákonných oprávnění – mohou přikázat konkrétním osobám dodržování tohoto zákazu, mohou je vykázat z místa a v nejkrajnějším případě mohou osobu zajistit a umístit do policejní cely. Každý je povinen bez zbytečného odkladu uposlechnout výzvy anebo pokynu policisty. Neuposlechnutí výzvy je pak kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému pořádku a lze za něj uložit sankci až do výše 10 000 korun.

Pokud osoba poruší povinnosti uložené krizovými opatřeními vlády nebo porušením mimořádných opatření ministerstva, dopouští se přestupku. Policie České republiky tyto přestupky nemůže řešit na místě uložením pokuty v příkazním řízení. Všechny zjištěné přestupky jsou oznámeny příslušnému správnímu orgánu, kterým může být úřad obce s rozšířenou působností nebo krajská hygienická stanice.

Důležité je také připomenout že právní kvalifikace u některých trestných činů v době nouzového stavu země je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby. Jedná se například o krádeže, podvody, šíření poplašné zprávy, šíření nakažlivé lidské nemoci a další. Naši policisté využívají a i nadále budou tento institut využívat. Jednotlivé případy, které jsme řešili v období nouzového stavu, který byl vyhlášen na jaře, jsme již medializovali, abychom dali pachatelům jasný signál, že jejich protiprávní činnost je v současné době zcela nepřípustná, a proto se bude přísněji posuzovat. Pokud se pachatel dopustí přečinu krádeže, hrozí mu nyní trest odnětí svobody v sazbě až osm let. Jen v uplynulém týdnu jsme takových případů řešili v našem kraji cekem deset – v devíti případech se jednalo o trestný čin krádeže a v jednom případě o trestný čin podvodu.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, vedoucí oddělení - tisková mluvčí
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.