Loni policisté zahájili 238 správních vyhoštění cizinců

KAMION 4Policisté z odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina zaměřovali loni svoji činnost v rámci běžného výkonu služby a při mimořádných bezpečnostních opatřeních zejména na problematiku odhalování nelegální migrace. Jejich každodenní služba se orientovala také na oblast nelegálního zaměstnávání cizinců a v souvislosti s opakovaně vyhlašovaným nouzovým stavem se kontroly dotýkaly porušování krizových a mimořádných opatření ze strany cizích státních příslušníků. Právě proto vyžadoval výkon služby cizinecké striktní dodržování velice přísných hygienických opatření v souvislosti s ochranou před rozšířením nákazy COVID-19.

Na základě vyhodnocených poznatků a vývoje tranzitní nelegální migrace jsou na teritoriu Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vyhodnoceny dlouhodobě jako rizikové lokality dálnice D1 (Brno - Praha) a silnice I/38 (Znojmo – Jihlava – Havlíčkův Brod). Obě komunikace byly v minulých letech využívány k transportu migrantů ze třetích zemí do cílových destinací, zejména do SRN a skandinávských zemí. K přepravě migrantů byla využívána i nadále mezinárodní autobusová doprava, dále osobní a dodávková motorová vozidla. Pozornost při každodenním výkonu služby byla věnována především těmto vozidlům, a také mezinárodním autobusovým linkám projíždějícím Krajem Vysočina.

Uplynulý rok byl výkon služby cizinecké policie zaměřený na kontrolu dodržování krizových a mimořádných opatření souvisejících s pandemií COVID-19. Konkrétněji se jednalo především o kontrolu nařízení vlády spojené s dodržováním zákazu vstupu na území České republiky pro všechny občany třetích zemí, pokud se na ně nevztahovaly výjimky uvedené v platném ochranném opatření. Policisté odboru cizinecké policie se podíleli na realizaci jednotlivých opatření zaváděných v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19, včetně opatření při znovuzavedení kontrol na státních hranicích s Rakouskou republikou v jarních měsících loňského roku.

V roce 2020 došlo v našem kraji ve 29 případech k záchytům migrantů v úkrytu, což bylo o 11 případů více než v roce 2019. V drtivé většině se jednalo o záchyty cizinců ze třetích zemí, k jejichž přepravě byla využívána osobní, dodávková a nákladní motorová vozidla, případně mezinárodní autobusové linky.

„Zvýšený migrační tlak jsme zaznamenali na teritoriu Kraje Vysočina zejména ve druhé polovině roku, kdy se podařilo ve čtyřech případech v rámci tranzitní nelegální migrace odhalit větší počet zachycených migrantů," doplnil plk. Mgr. Oldřich Chaloupka, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Jednalo se o 21 tureckých občanů cestujících autobusem, 33 albánských občanů převážených v autobusu, 24 syrských a iráckých státních příslušníků v dodávce, 8 iráckých státních příslušníků v osobním automobilu. V ostatních případech šlo o jednotlivce nebo menší skupiny migrantů. V závěru roku pak docházelo k záchytům zejména státních příslušníků Maroka, kteří cestovali ukrytí na nápravě kamionů, konkrétně šlo o jedenáct případů. Migranti cestovali většinou bez cestovního dokladu a patřičného oprávnění k pobytu na území členských států EU. Na území České republiky byli dopraveni z území Rakouské a Slovenské republiky. Co se týká státní příslušnosti, nejčastěji se jednalo o migranty pocházející z Iráku, Sýrie, Indie, Afghánistánu, Turecka, Vietnamu a Maroka.

I přes zavedená opatření a omezení v souvislosti s pandemií COVID-19 jsme v rámci kraje Vysočina v roce 2020 celkem ve 238 případech zahájili na odboru cizinecké policie správní řízení ve věci správního vyhoštění z území členských států, což je ve srovnání s předloňským rokem o 22 případů více. Jednalo se o cizince, kteří na našem území pobývali nelegálně, tedy bez patřičného víza či povolení k pobytu nebo procházeli evidencí nežádoucích osob anebo vykonávali pracovní činnost, pro kterou neměli povolení. Z hlediska státní příslušnosti bylo nejvíce případů správních řízení vedeno s občany Ukrajiny a Moldavska. Cizinci byli ve 37 případech zaměstnáni bez povolení k zaměstnání, ačkoliv je toto podmínkou výkonu zaměstnání. Nejčastěji se jednalo o pracovníky z Ukrajiny a Moldavska, kteří pobývali na území České republiky v rámci bezvízového styku s Ukrajinou a Moldavskem na biometrické cestovní pasy.

Policisté odboru cizinecké policie na Vysočině zjistili loni 247 případů, kdy cizinci porušovali pobytový režim a neoprávněně pobývali na území České republiky, což je ve srovnání s rokem 2019 o 135 případů více. Postupem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 (tzv. Dublinské řízení) jsme v roce 2020 zahájili řízení v pěti případech. V rámci „readmisních dohod" se sousedními zeměmi bylo v uplynulém roce v rámci mezinárodní spolupráce předáno na území Rakouska a Slovenska celkem 45 migrantů. V 61 případech byli cizinci umístěni do Zařízení pro zajištěné cizince k realizaci správního vyhoštění z území ČR.

Pokud se týká dalších činností, policisté odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se zaměřili na padělky veřejných listin a cestovních dokladů, a také na odhalování pachatelů trestné činnosti souvisejících s převaděčstvím migrantů. Policisté z oddělení dokladů a specializovaných činností odboru cizinecké policie prováděli loni specifické činnosti zaměřené na zkoumání pravosti cestovních dokladů, řidičských průkazů, ale i dokladů předkládaných cizinci při žádostech o pobyt na území České republiky.

Během výkonu služby, zejména při pobytových a silničních kontrolách, bylo v loňském roce zjištěno 16 neregulérních dokladů. Jednalo se především o padělky dokladů ze států Evropské Unie, kterými si cizinci ze třetích zemí legalizovali pobyt na území České republiky. Padělané doklady byly zneužívány i pro výkon pracovní činnosti, pro kterou cizinci nemají povolení. V 65 případech byla zpracována dokumentace pro Národní centrum pro kontrolu dokladů Ředitelství služby cizinecké policie v souvislosti s nalezenými, zaslanými nebo postoupenými doklady a neregulérními doklady.

Během roku 2020 bylo jednotlivými odděleními odboru cizinecké policie provedeno celkem 10 996 pobytových kontrol, z čehož 625 pobytových kontrol bylo provedeno v zařízeních poskytujících ubytovací služby, 851 kontrol v objektech pro výdělečnou činnost a 9 520 ostatních kontrol. V rámci všech pobytových kontrol bylo zkontrolováno bezmála 30 000 cizinců.

Součinnostní akce zaměřené na potírání nelegální migrace, nelegální práce a dodržování jednotlivých ustanovení zákona o pobytu cizinců na území České republiky byly prováděny ve spolupráci s pracovníky oblastního inspektorátu práce, živnostenského úřadu, celního úřadu a dalšími složkami policie.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, vedoucí oddělení - tisková mluvčí
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.