Kablovka spoléhá na zkušené zaměstnance

IMG 5388Velkomeziříčská Kablovka, nyní nkt cables, slaví sedmdesát let. Ve druhé polovině minulého století byla největším zaměstnavatelem nejen ve městě, ale na Velkomeziříčsku vůbec. V roce 1985 dosáhla nejvyššího počtu zaměstnanců v historii – 1667. O aktuální situaci kabelovny, investicích i plánech jsme hovořili s ředitelem nkt cables Velké Meziříčí Ivanem Besedou a personálním ředitelem Františkem Šourkem.

Kolik zaměstnanců má firma nkt cables ve Velkém Meziříčí dnes?

FŠ:

Od 2012 do 2013 jsme měli stabilně +/- 180 zaměstnanců. Po propadu na trhu kabelů jsme klesli na 145 na konci r. 2014. Ale už od poloviny r. 2015 jsme začali nabírat až na současných 187. Celkem 60 zaměstnanců je tu kratší dobu než 2 roky. Z toho je vidět, že náš závod se stále spoléhá na zkušenosti dlouholetých zaměstnanců. Sedm z nich tu pracuje více než 40 let.

Jsme permanentně otevřeni příchodu uchazečů o zaměstnání. Nyní hledáme například kabeláře, elektrikáře, elektronika, zámečníka.

Dřív byla v Kablovce velká část žen, možná převaha. Jak je to dnes?

FŠ:

Nyní máme dramatickou převahu mužů. Ve výrobě ženy nejsou vůbec a několik jich je buď v laboratořích, na kontrolních pozicích a v technickohospodářské oblasti. Z hlediska hygienických norem dnešní práce v naší výrobě není vhodná pro ženy.

IB:

Náš dnešní sortiment jsou středněnapěťové kabely. Ty se tu v podstatě vyráběly už od roku 1980. My jsme část této výroby zachovali a velmi jsme ji rozvinuli. Dřív tu pracovalo několik stovek (do tisíce) žen, a to převážně na lisech, adjustáži, přípravě, značná část i z domova. Současný stav výroby vyžaduje práci při rozměrově rozsáhlých linkách, které dosahují do 150 metrů, manipulaci s bubny a cívkami. Svým charakterem vyžaduje větší fyzickou sílu.

Jaký je dnes průměrný plat běžného zaměstnance?

FŠ:

Většina jich pracuje v nepřetržitém provozu ve dvanáctihodinových denních a nočních směnách, tomu odpovídá i jejich výdělek. Průměrná mzda dělnické kategorie v roce 2015 byla 26.314 korun. Krom toho zaměstnancům nabízíme standardní benefity – 5 týdnů dovolené, 1.000 Kč příspěvek na penzijní nebo zdravotní pojištění, na stravování.

V roce 2013 jste podstatně zmenšili areál závodu...

FŠ:

Prodejem pozemků a zbouráním hal např. pro Kaufland jsme přišli zhruba o 40 % původní rozlohy areálu. Nicméně tento fakt nebyl příčinou toho, že bychom kvůli tomu snižovali počet zaměstnanců nebo snižovali kapacity. Prostory, které jsme ještě v roce 2014 měli k dispozici, zkrátka nebyly efektivně využity.

Při „ořezání“ areálu došlo loni v létě i ke zbourání vily, která k němu neodmyslitelně patřila. Nenašlo se pro ni využití, aby mohla být zachována?

FŠ:

Vila byla dlouhá léta nevyužita. I tak bylo nutno ji přes zimu temperovat. Za těch deset možná patnáct let se skutečně nenašel žádný nápad, jak ji využít, možnost odprodat ji. Nakonec, byť s těžkým srdcem, došlo k rozhodnutí o její demolici. Vila pouze chátrala a zdroje, které jsme za její údržbu utráceli, je vhodné investovat do smysluplného rozvoje firmy.

Místo po vile už našlo své využití?

IB:

V příštím roce tam rozšíříme skladovací plochu a postavíme zázemí pro naše pracovníky expedice. Potřeba nových ploch souvisí s nárůstem naší výroby, která byla v posledních letech enormní.

Můžete ten nárůst výroby vyčíslit?

IB:

V porovnání roku 2006 se současností je trojnásobný. Dostali jsme se na úroveň množství výroby 18 tisíc kilometrů jednožilových středněnapěťových kabelů za rok. Tím se Kablovka ve Velkém Meziříčí zařadila k jednomu z největších výrobců těchto kabelů v Evropě.

Jaké jsou vaše plány dalšího rozvoje závodu ve Velkém Meziříčí?

IB:

V roce 2014 jsme investovali do trojžílové stáčecí linky „Pourtier“, která nám umožnila zahájit výrobu pro nás nového druhu kabelu – trojžílového.

V současnosti se připravujeme k  velmi významné investici. To je instalace čtvrté izolační linky, která k nám bude přesunuta ze závodu v Číně. Je z roku 2000 a byla minimálně používaná. Přesun je spojený s její zásadní modernizací. Sériová výroba linky bude zahájena v prvním čtvrtletí roku 2017. Po jejím plném rozběhu nejspíš zastavíme výrobu na naší nejstarší lince z roku 1980. Takže nárůst kapacity pak bude z 18 tisíc na 22 tisíc kilometrů.

Dále budeme investovat do tzv. měděného středotahu – linky, na níž budeme vyrábět dráty pro účely stínění našich kabelů. Bude to náš třetí stroj tohoto druhu.

Dalším bude hliníkový hrubotah, který umožní zdvojnásobit naši kapacitu hliníkových drátů a zajistí stabilitu výroby v případě nějaké vážnější poruchy.

A co stavební úpravy v areálu?

IB:

Letos jsme dokončili výstavbu nové haly „Stínění“, kam už jsme instalovali stínicí linku S 27, kterou jsme sem přestěhovali ze závodu v Kolíně nad Rýnem. V oblasti stínění zvýšila naši kapacitu o dalších 30 procent a smysluplně propojila dvě již existující haly „Spořilov“ a „Prunéřov“.

Můžete shrnout vaše produkty a trhy, pro které nyní vyrábíte?

IB:

Kablovka ve Velkém Meziříčí v současnosti vyrábí kabely středního napětí podle vícero norem – českých, německých, polských, rakouských i francouzských. Více než 60 % produkce závodu je exportováno do Německa, více než 20 % do Polska a zbytek je rozdělen mezi tuzemsko, Slovensko, Rakousko. Jsme významným dodavatelem pro největší německé energetiky, jako je E.ON, RWE, EnBW, či francouzská EDF.

Martina Strnadová

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.