Budeme hledat kompromis

IMG 0453_webSociální demokrat Josef Komínek byl 31. října 2017 zvolen starostou Velkého Meziříčí, po čtyřiadvaceti letech aktivní účasti v politice. V roce 1993 vstoupil do ČSSD. Hned ve svém prvním volebním období 1998–2002 se stal radním města a v radě pokračoval i v letech 2002–2006. Místostarostou se stal po dalších volbách. Od roku 2006 vedl radnici nejprve čtyři roky se starostou Františkem Bradáčem (KDU-ČSL) a poté sedm let s Radovanem Necidem (ODS).

Bylo pro vás těžké rozhodnout se v této situaci a přijmout post starosty města?

Rozhodování bylo těžké. Zaprvé jsme byli s bývalým starostou taková sehraná dvojka a těžko se mi smiřovalo s tím, že odešel. Bylo rozjednáno mnoho věcí, na mnohých jsme pracovali společně, už z toho důvodu to pro mě nebylo lehké. A zadruhé, napětí, které ve městě bylo a je, mému rozhodnutí také nenahrávalo.

Co tedy bylo tím hlavním důvodem, který převážil?

V tom čase, který jsem si vzal na rozmyšlenou, jsem mluvil s mnoha lidmi. Někteří mi říkali, ať do toho nejdu, jiní naopak, ať to nevzdávám, nezklamu je a neodcházím. A těch byla většina. Mám vůči nim povinnost dotáhnout volební období do konce a ukázat jim, že jsme ve městě chtěli něco dobrého udělat.

Hrálo roli i to, že by ve vedení města nezůstal člověk, který má přehled o všech rozjednaných akcích?

Určitě, i to byl jeden z těch hlavních důvodů. Nedovedu si představit, že by přišel někdo, kdo vůbec neví, co se projednávalo, co se začalo. Jako třeba prodej akcií SATTu. Jde o hodně milionů, které město může získat, a jednání není jednoduché. Dále jsou rozpracované věci se Svazkem, nebo třeba i kolem bývalého areálu technických služeb, kde mají být služebny policie. Nikdo jiný nezná podrobnosti z jednání s českou policií, do nichž jsem byl hodně zapojen.

Jak dlouhý čas podle vás potřebuje nový starosta k tomu, aby se s celou problematikou seznámil?

Když jsem nastoupil ve svém prvním volebním období jako radní, seznamoval jsem se s chodem rady města, ve druhém už jsem měl přehled. Poté jsem dělal F. Bradáčovi místostarostu. On mi pomáhal, abych do nové práce vnikl a byly mi užitečné i zkušenosti z předchozí práce radního. I přesto jsem v tom zpočátku tápal. Podle svých zkušeností proto vím, že kdybych měl rovnou z pozice zastupitele či radního začít dělat starostu pouze na jeden rok, určitě bych do toho jít nechtěl.

IMG 0446Svého nového místostarostu Viléma Lavického po pracovní stránce znáte. Setkali jste se v radě města v letech 1998–2002, kdy on byl místostarostou. Myslíte, že se vám s ním bude dobře spolupracovat?

Zažil jsem ho hned ve svém prvním volebním období. Vím, že byl velmi svědomitý, pečlivý, všude chodil a měl o všem přehled. Jsem rád, že byl zvolen jako uvolněný místostarosta, a proto bude schopen mě v případě potřeby zastoupit. I on může těžit ze svých předchozích zkušeností z práce na radnici. Je to pro něj velké plus.

Nyní máte v týmu kompletně nové radní. Ne ve všem se s nimi, soudě třeba i podle předchozích hlasování v zastupitelstvu, shodujete. Jak vidíte spolupráci s nimi?

Ano, každý má své názory. Ale teď jde o to, abychom trošku uklidnili emoce – jak v zastupitelstvu, tak v radě – a začali pracovat pro město. Myslím si, že s tím úkolem do toho šli i oni. Jestli chtějí udělat nějaké změny, pak je to o společné diskusi a jednání.

Jak jste už dřív sám zmínil, chcete se pokusit stmelit i rozhádané zastupitelstvo. Ale jak?

To je těžká otázka. Asi bude muset každý z něčeho ubrat. Jinak to nepůjde. Obě strany budou muset částečně slevit ze svých nároků a zkusit najít kompromis. Jinak to není možné. A mým cílem je pokusit se obě strany o tom přesvědčit.

Začalo to asi už dřív, ale celý rozpor mezi zastupiteli vyvrcholil architektonickou soutěží na opravu náměstí. A vy jste z celé rady jediný, který zastával názor – ctít výsledek architektonické soutěže. Byl jste i pro referendum. Jak podle vás osobně by bylo správné v opravě náměstí pokračovat?

Zastupitelé ukončili jednání s prvním architektem a zahájili jednání s druhým o přípravě smlouvy na projektovou dokumentaci. Já sám za sebe mohu říct, že žádnou smlouvu nepodepíšu, pokud nebudu mít jistotu, že je to podle zákona v pořádku. Chci si vše prověřit. Ale rozhodnutí zastupitelů musím ctít.

To určitě. Ale jak významný je pro vás hlas lidu?

Lidí k referendu přišlo dost. Asi dvě třetiny jich řekly ano, takže nějaký mandát tady je. Možná je chyba v tom, že právní předpisy jsou nastaveny tak, že se pro „ano“ musí vyjádřit i pětadvacet procent všech voličů, aby se tím zastupitelstvo muselo řídit. A tady k tomu jedno procento chybí.

IMG 0439Jak vnímáte hlasování předsedy MO ČSSD Miroslava Jágrika a bývalého starosty Radovana Necida při volbě starosty na zastupitelstvu? Ani jeden vás nepodpořil. M. Jágrik sice řekl, že vaše jméno na post starosty je v této situaci jediná možná varianta, ale svoje rozhodnutí zdůvodnil komplotem ve straně. R. Necid zase tím, že je nyní v opozici.

Mirkovi Jágrikovi trochu nerozumím, tím spíš, že nehlasoval vůbec. Na jednu stranu o mě prohlásil, že jsem jediný možný kandidát, a na druhou stranu mi důvěru nedal. Mrzí mě i to, že jako předseda naší místní organizace nepodpořil svého stranického kolegu.

U bývalého starosty už je to trochu jiné. I on řekl, že si v téhle chvíli jiného starostu, než mě, představit nedokáže a že mi ani nic jiného nezbývá, než to vzít. Slíbil mi pomoc, za což jsem rád. Za těch sedm let jsme spolu vycházeli dobře, neměli jsme spory a já jsem proti němu nevystupoval. Takže ten jeho hlas proti mně mě taky mrzí, ale dá se to chápat.

Byl jste předsedou místní organizace ČSSD a nyní jste předsedou okresní organizace. Jak tedy teď po tom všem hodnotíte situaci v sociální demokracii ve Velkém Meziříčí?

V předsednictví sociální demokracie pracuji už hodně let. A sociální demokraté v zastupitelstvu vždycky vystupovali jednotně, i když jsme se třeba v něčem neshodovali. Nehráli jsme si v komunální politice na koalici/opozici. Tohle volební období je zvláštní. Někteří naši členové se rozhodli a přešli na opačnou stranu. Proč, to musejí vysvětlit oni. Mrzí mě, že koalice nevydržela. A hlavně si myslím, že mohla dovládnout ještě ten zbývající rok.

Podle mě by politici měli vystupovat za tu stranu, za kterou se dostali do zastupitelstva. Neříkám, že musejí vždy hlasovat jednotně. Může se stát, že s něčím mám problém, pak to ale oznámím spolustraníkům dopředu. A když to tak udělám, každý to pochopí. A najednou to vyprchalo, vznikla mezi námi nedůvěra. Ale v čem je ta hlavní příčina, to je asi potřeba zeptat se někoho jiného než mě. Můžu pouze usuzovat, že nebyli spokojeni s prací vedení a rady města, měli jiné názory. Uvidíme, jak to sami posoudí za rok, během nějž budou pracovat v radě. Možná uvidí, že ne všechno jde vždy podle představ. Možná pak i změní aspoň trošku názor na minulou radu a vedení města.

Myslíte, že to všechno může sociální demokraty poškodit v komunálních volbách?

Byl bych nerad, aby tahle situace měla velký vliv na komunální volby v příštím roce. Vždycky jsme tady měli dobré výsledky – končili jsme druzí, třetí. Nerad bych, aby to lidi chápali tak, že já jsem někoho zradil. Takhle to určitě není. Vzal jsem starostování právě proto, abych volební období dotáhl a splnil voličům to, co jsme jim slíbili.

Je spousta záležitostí, které vyřizoval bývalý starosta osobně a měl by vám je předat. Někteří zastupitelé projevili obavu, aby vše proběhlo bez problémů. Probíhá to tak, jak má?

Za těch sedm let, co jsem Radka poznal, myslím, že pro tohle město udělal opravdu hodně a vždycky se o to snažil. O spoustě věcí ví víc, jak já. Budu ho kontaktovat a věřím, že mi ve všem pomůže a neodmítne mě. Už jsme spolu o tom mluvili a sám mi to slíbil a potvrdil.

O jaké věci jde konkrétně?

Zastupoval město v SATTu, Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Svazu měst a obcí, to všechno přebírám. A je ještě spousta dalších věcí, o kterých budeme jednat.

Měl jste dosud jako místostarosta na radnici svoje odbory, kterým jste se věnoval. Jednal jste i se zástupci místních částí. Asi teď jako starosta budete mít jiné priority. Co se změní?

Pan místostarosta převezme všechny moje odbory, já mu samozřejmě se vším pomůžu. Ale spoustu věcí budeme dělat společně, protože se leccos prolíná. Nicméně přece jen se teď budu víc věnovat odborům výstavby a regionálního rozvoje, finančnímu, správnímu, majetku a bytů a městské policii.

Budete pokračovat v komunikaci s občany už zavedenou formou chatů či setkání se starostou?

Zatím spíš potřebuji do všeho vniknout jako starosta. Takže chaty neplánuji a setkání bude-li třeba k nějakému konkrétnímu, mimořádnému problému. Raději mezi lidi jdu a bavím se s nimi třeba na ulici, než abych dělal pravidelná setkání, kam přijdou diskutovat tři lidi.

Když už mluvíme o komunikaci radnice s občany – patří do ní i Velkomeziříčsko, které je teď ze strany některých zastupitelů kritizované. Jak je hodnotíte vy?

Podle mě Velkomeziříčsko, v tom provedení, v jakém je, to znamená, že je to zpravodaj města, musí zůstat. V žádném případě nebudu z těch, kteří by ho chtěli rušit. To určitě ne. Má-li dojít k nějakým drobným změnám, je to věc mezi valnou hromadou, jednatelem Jupiter clubu, šéfredaktorkou a redakční radou. Ale v téhle chvíli si nemyslím, že by bylo dobré dělat nějaké velké změny. Velkomeziříčsko vnímám jako komunikační nástroj, který je pro město potřebný. Tím spíš pro město naší velikosti. A na kritiku toho, že je to měsíčník a informace jsou staré, říkám – lidé se v něm dozví ty důležité věci. A aktuality zase na webu Velkomeziříčska, kde jsou informace hned, a který je dobře propojený s webem města, takže i ten má díky tomu stále aktuální informace. Což je správně.

Jaké jsou hlavní úkoly nového vedení města pro nadcházející rok?

První a hlavní úkol je dokončit vyrovnaný rozpočet města. Pak zrychlit jednání se společností SATT o odprodeji akcií. Zajímat se o pozemky v bývalém areálu Svitu. Řešit, co s luteránským gymnáziem. Dostali jsme od kraje i nabídku na bývalý objekt zemědělky na Hornoměstské, takže se budeme zabývat tím, zda ji přijmout či ne. A samozřejmě pokračovat v rozjednaných akcích, tedy připravit bývalý areál technických služeb pro výstavbu služeben pro městskou i státní policii a dokončit i jeho dopravní připojení na hlavní komunikaci. Chceme udělat hodně oprav chodníků a místních komunikací, protože v letošním roce jich mnoho nebylo a lidem to dlužíme. Zateplit hasičku. Připravit projekty, například na úpravu zimního stadionu. A budeme řešit náměstí.

Úkolů je hodně. Jste optimista?

Ano, jsem optimista.

Martina Strnadová

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Městský úřad přijme pracovníka oddělení investorské činnosti
  • Město pronajme nebytový prostor

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.