Věřící ve Velkém Meziříčí přivítají rodáka a novokněze Jaroslava Mrňu

Jáhenské svěcení_-_JM_s_biskupem_Václavem_Malým-foto_Člověk_a_víraFarnost ve Velkém Meziříčí se připravuje na primiční mši svatou budoucího novokněze Jaroslava Mrňi, která se uskuteční 29. června v kostele sv. Mikuláše od 14 hodin. Poslední primiční mše svatá se v kostele sv. Mikuláše konala 30. června 2013 a sloužil ji P. Pavel Kuchyňa.

Jaroslav Mrňa se narodil před pětatřiceti lety v Třebíči a byl pokřtěný v Rudíkově, neboť až do svých dvou a půl let bydlel s rodiči na chatě ve Vlčatíně. Od té doby až do dnešních dnů prožil celý život ve Velkém Meziříčí. Po ukončení střední školy dopravy a služeb krátce pracoval na železnici jako staniční dozorce a výpravčí, čímž se mu splnil jeho dětský sen. Od útlého mládí se také intenzivně zabýval historií, která ho dovedla až ke studiu archivnictví na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, které završil v roce 2012 rigorózní zkouškou, to již jako student Teologického konviktu v Olomouci (přípravného roku ke studiu v kněžském semináři).

Můžete vysvětlit, co vlastně primiční mše svatá znamená? Co ji předchází?
Primiční mše svatá (primice) je zpravidla první samostatná bohoslužba nově vysvěceného kněze v jeho rodné farnosti (městě). Je to slavnost nejen pro novokněze, jeho rodinu, přátele, ale především pro celou farnost a město, neboť je stále považováno za velké požehnání, když dobrý Pán povolá do služby a života s Ním někoho ze společenství věřících, občanů města, což není samozřejmostí. Na mnoha místech v naší vlasti je časový rozestup mezi primicemi 10, 20 až 50 let.

Primice je pro každou farnost významná. Jak bude celý den probíhat?
Primiční mši svaté bude předcházet modlitba růžence ve 13:15 v kostele sv. Mikuláše. Samotná bohoslužba započne liturgickým průvodem z fary do kostela ve 13:55 tak, aby ve 14:00 novokněz zahájil mši svatou znamením kříže. Následovat bude přivítání novokněze, čtení z Písma svatého, slavnostní kázání, bohoslužba oběti, svaté přijímání a závěrečné obřady doplněné o vyjádření vděčnosti všem, kteří novokněze na cestě ke kněžství doprovázeli. Celý obřad bude zakončen asi v 15:30 novokněžským požehnáním. Slavnostním kazatelem bude Mons. Josef Žák, spirituál Arcibiskupského semináře Praha a první generální vikář plzeňské diecéze. Velkomeziříčský chrám sv. Mikuláše je dostatečně prostorný, ale vzhledem k očekávané velké účasti věřících z různých koutů naší vlasti bude možné celý obřad sledovat na velkoplošných obrazovkách umístěných před kostelem. Po primiční mši svaté bude následovat malé občerstvení všech zúčastněných přímo na náměstí kolem kostela a slavnostní raut pro příbuzné novokněze, kněze, jáhny, ministranty a další pozvané hosty na farním dvoře.

Máte představu, jaká bude účast na této slavnostní mši svaté? Bude vstup nějak omezený?
Očekáváte i nějaké významné hosty? Kdo všechno se primice zúčastní?
Na primici byla oficiální pozvánkou pozvána nejširší rodina, kněží, jáhnové, kamarádi a přátelé novokněze, ale také zastupitelstvo města Velkého Meziříčí, členové rodiny majitelů velkomeziříčského zámku Podstatzký-Lichtenstein, vedení pražského kněžského semináře apod. Primice není uzavřená akce pro pár vyvolených, proto bych velmi rád na její účast ze srdce pozval i občany našeho města Velkého Meziříčí a nejširšího okolí, neboť právě zde jsem vyrůstal a prožíval nejkrásnější léta svého života a vždy se do rodného kraje velmi rád vracím.

Kam povedou Vaše cesty po primici? Jaká máte očekávání?
Vzhledem k mému působení v pražské arcidiecézi bych měl být ustanovený jako kaplan (farní vikář) do některé z farností v centru Prahy. A má očekávání do budoucna? Nechat se vést Tím, kterého jsem si zamiloval. Být tedy horlivým a radostným učedníkem dobrého Pána Ježíše Krista. Zatím mne na mé životní cestě ukázal, že jeho vedení je pravdivé a naplňuje moji touhu po lásce, jak je popsána v 1Kor 13,1-13. Být naplno s Ním a být Jím poslaný ke službě bližním, to jsou moje očekávání v kněžské službě.

Kdy se konala poslední primice ve velkomeziříčské farnosti?
Poslední primiční mše svatá se v kostele sv. Mikuláše konala 30. června 2013 a sloužil ji P. Pavel Kuchyňa, rodák z našeho města. Rád bych také připomněl, že o rok později, 30. června 2014 sloužil svoji první mši svatou (primici) P. Michal Seknička v Lavičkách, které územně spadají do velkomeziříčské farnosti. Při výhledu do budoucnosti jen s lítostí konstatuji, že se naše město další primice jen tak nedočká, neboť v semináři nestuduje v současné době nikdo z Velkého Meziříčí a kněžská studia i formace trvají celkem sedm let.

Z jakého důvodu nezůstává kněz v rodném městě?
Je to mnohaletá tradice, která má své moudré a praktické opodstatnění. Sám dobrý Pán v evangeliu podle Lukáše říká: „Žádný prorok není vítán ve své vlasti." (Lk 4,24). Letitá praxe mnohých kněží jasně dosvědčuje, že nejsou „proroky" ve své rodině, vesnici, městě, vlasti...a biskupové to respektují, ale samozřejmě existují také výjimky. Především v pozdějším věku se někteří z kněží vracejí, někdy jsou posláni i ze zdravotních důvodu, do rodné farnosti, kde vypomáhají v duchovní správě.

Co pro Vás znamená služba kněze a jak jste se pro tuto cestu rozhodl?
Již od dětství jsem cítil jemné vedení a ochranu, které jsem si dokázal vysvětlit až v pozdějším věku. Bůh mi ve svobodě dával poznávat sám sebe, až jsem dospěl k tomu, že plně sám sebe naleznu až v Něm. Všechny činnosti, které jsem dosud vykonával, mi ukazovaly sice cestu, ale ne cíl. Až po nástupu do semináře a nyní v jáhenské službě cítím ovoce onoho zrání v povolání – žít živý vztah s Kristem a být v Něm pro své bližní.

Jaké studia jste musel absolvovat, abyste mohl přijmout kněžské svěcení?
V letech 2012-2018 jsem studoval zároveň magisterské studium Katolické teologie (potřebné ke kněžské formaci) a doktorské studium Církevních a obecných dějin na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a to vše během kněžské formace v Arcibiskupském semináři Praha. Během formace v semináři mi byla přidělena „adoptivní" farnost ve Staré Boleslavi, kde jsem poznával radosti i starosti věřících v pražské arcidiecézi, která mi je nyní domovem, neboť od ukončení studia a formace působím jako jáhen v Centru mládeže Nazaret a Římskokatolické farnosti u sv. Jakuba Staršího v Praze-Kunraticích.

Michaela Hudková

 

 

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Nábor_90x140_dolu_straznik
  • Urbanista_2021
  • Inzerát registr řidičů - dolů

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.