Od září městská sportoviště povede Michal Hořínek

P1140548Zodpovědnost za fungování a stav městských sportovišť ve Velkém Meziříčí, která dosud spadala pod správu technických služeb, přebírá od 1. září Ing. Michal Hořínek. O jeho jmenování do funkce ředitele nově vznikající příspěvkové organizace Sportoviště VM rozhodli v červnu radní.

Ve svých šestadvaceti letech jste nejmladším ředitelem městské příspěvkové organizace. Můžete se nám v krátkosti představit a prozradit čtenářům, kdo je Michal Hořínek?

Určitě, velice rád. Jsem rodákem z našeho města, konkrétně ze Lhotek, v Meziříčí jsem chodil na základní školu a následně jsem odmaturoval na Střední škole stavební v Třebíči, obor Technická zařízení budov. Dále jsem vystudoval Mendelovu univerzitu v Brně, obor Regionální rozvoj se specializací na projektové řízení, kterému jsem se začal věnovat již během studia. Ve vedení meziuniverzitního spolku Studentské Brno jsem se spolu s tehdejším primátorem Brna věnoval řešení a realizaci studentských projektů, například realizaci největšího parku v Brně. Park se nám podařilo prosadit a vyprojektovat, čímž jsme Brnu ušetřili statisíce korun. Nyní se čeká na rozhodnutí soudu v majetkových záležitostech dotčených pozemků. Na univerzitě jsem byl také několik let členem akademického senátu, který například kontroluje vedení a hospodaření univerzity, jejíž rozpočet je vyšší než našeho města. Během studia jsem se také podílel na výzkumech a publikacích v rámci Grantové agentury České republiky a interní grantové agentury. Posledního dva a půl roku jsem pracoval jako projektový manažer ve firmě, která organizuje hudební festivaly - brněnský, pražský a hradecký Majáles s celkovou návštěvností přes 100 000 osob. V rámci této pozice jsem také vedl tým pracovníků a zodpovídal za úspěšně
zorganizované akce. Bohužel v několika větách nelze shrnout vše, na čem jsem dosud pracoval. Z každého mého vzdělání a pracovních zkušeností však vnímám přesah i k nově zřízené příspěvkové organizaci a věřím, že v této oblasti mám městu co nabídnout. Svůj věk tak rozhodně nevnímám jako překážku.

S jakými cíli se ujímáte funkce?

Rozdělil bych to rád do tří oblastí. Prvním cílem je, aby veřejnost v podstatě nepoznala, že sportoviště přebírá jiná organizace, a vše od 1. 9. běželo hladce jako doposud. Druhou oblastí je vytvoření určitého řádu pro stávající sportoviště. Technické služby a zaměstnanci, kteří přejdou pod naši novou organizaci, udržují sportoviště a hřiště velice kvalitně, bohužel však vnímám problém vzešlý z historie, kdy každé sportoviště funguje jinak. Je třeba nastavit jednotný systém údržby, aby bylo jasné, za co kdo zodpovídá a co kdo spravuje. Spolu s tím musíme nastavit srovnatelné podmínky pro sportovní kluby, oddíly nebo spolky, které sportoviště využívají. Čili s kvalitou sportovišť větší problém není, ale z hlediska správy, údržby a využívání je každé sportoviště tak trošku každý pes jiná ves. Třetí oblast, na které chci spolu s radnicí, ale i kluby pracovat, je získávání financí, ať už jde o dotace z EU, Národní sportovní agentury, sportovních asociací či kraje, na zkvalitnění sportovišť a vytvoření dalších, která chybí, a ulevit tak rozpočtu města. Mám pocit, že jsou v tom jiná města trošku napřed a moc času do konce dotací nám nezbývá. Do této třetí oblasti patří i zpracovávání záměrů na zkvalitnění a realizaci nových sportovišť nebo organizace sportovních akcí pro širokou veřejnost. Osobně jsem názoru, že vytvoření příspěvkové organizace bylo ze strany vedení města správným krokem. Vzniká nová specializovaná organizace, která se bude věnovat jedné oblasti a díky tomu se může sportovní prostředí v našem městě jen zkvalitnit.

Kde bude nová organizace sídlit a kolik budete mít zaměstnanců?

Kanceláře budeme mít nad Obecníkem, a abychom zvládli správu stávajících sportovišť, bude třeba 9 zaměstnanců, čili já, zástupce ředitele, administrativní pracovnice, pracovník na úklid a pět strojníků. K tomu jsou uzavírány pracovní dohody například na plavčíky, pokladní, úklid, účetnictví a další různou výpomoc. Pokud by v budoucnu počet sportovišť narostl, bude potřeba více stálých zaměstnanců. Už jsem stihl poznat, že na stávající počet sportovišť je tento počet stálých zaměstnanců hraniční. Naštěstí všichni, kteří přechází z technických služeb, jsou už zkušení a velice ochotní. O dobrou spolupráci a partu tak strach nemám.

O jaká sportoviště se postaráte? Co bude vaší každodenní náplní práce?

Finální seznam je ještě v jednání, ale už teď se počítá se zimním stadionem, stadionem na Tržišti, umělkou za 3. ZŠ, koupalištěm, discgolfovými hřišti, Areálem zdraví,dopravním hřištěm a 14 dětskými hřišti. Naší každodenní náplní bude zajištění provozu a oprav těchto sportovišť. Zajištění chodu příspěvkové organizace a všeho, co k tomu patří, získávání sekundárních zdrojů financí a vypracovávání podkladů pro další možný rozvoj sportovišť pro vedení města.

Město do sportu investuje každoročně miliony korun. S jakým rozpočtem budete hospodařit?

Náklady do konce roku předpokládáme zhruba ve výši 3 200 000 korun. Polovinu jsme schopni financovat z vlastních zdrojů a příspěvek od města tak činí do konce roku 1 600 000 korun. Z toho se financují zejména mzdy na údržbu a provoz, energie, materiál, revize a opravy, které nejsme schopni zvládnout svépomocí.

Dá se přepokládat, že vás vztah ke sportu je více než kladný. Takže se nabízí otázka, co vy a sport?

To určitě je. Mám rád všechny sporty a snad všechny sporty jsem si vyzkoušel. Jakmile si nový sport trošku osvojím, tak se dám na nový a chci se ho naučit. Manželka mi vždycky vynadá, že si zase kupuju vybavení na nový sport (směje se). Nejsem tedy profesionální sportovec, ale spíš se snažím být všestranný. Zahraju si tak rád s každým v podstatě cokoliv. Nejvíc se věnuji cyklistice, golfu, squashi a badmintonu. Uvidíme však, kolik mi na sport teď zbyde času skrze novou práci a narození dcery.

Stojíte před velkou profesní výzvou. Přeci jenom, ujmout se vznikající organizace není nic snadného. Je tu něco, z čeho máte obavy?

Jednoduché to určitě nebude. Nicméně jsem vlastně rád, že vznikáme na zelené louce a nepřebírám si závazky, se kterými bych měl problém, kdybych byl třeba až druhým ředitelem. Stejně tak z mnoha stran cítím, že se vytvoření Sportoviště VM vítá. Jak se navíc říká, nejhorší smrt je z vystrašení. Mám k tomu samozřejmě respekt, ten je ale určitě potřeba a tlačí mě dopředu. Mám rád výzvy a myslím si, že zvládám náročnou práci. Umím jednat s lidmi, vím, jak vést tým, krizové řízení. Věřím tedy, že předpoklady pro tu práci mám.

Máte v záloze nějakého „poradce z oboru"? Někoho, s kým se můžete poradit nebo probrat vaše nápady a představy?

Jednak musím říct, že jsem velice rád, že pan Vidlák, který doposud dělal vedoucího provozu sportovišť, bude mým zástupcem pro provozní záležitosti. Má s provozem velké zkušenosti a myslím si, že jsme si sedli i lidsky. Na tu spolupráci se těším. Tedy s ním určitě budu svoje provozní představy konzultovat. Vlastně od každého zaměstnance čekám iniciativu, protože právě oni tráví na sportovišti každý den. Mimo to plánuji navštívit několik organizací z jiných podobně velkých měst a konzultovat administrativní, ekonomické a legislativní záležitosti nebo se inspirovat u sportovišť, která třeba nemáme. Rovněž vedení města, vedoucí odborů a vedení technických služeb jsou mi velmi nápomocní a ochotní. Zkušených a ochotných osob pro konzultace znám tedy naštěstí dost.

Sportoviště VM začíná oficiálně fungovat až v září. Plánujete se přes léto připravovat do nové práce? Stihl jste si již prohlédnout všechna sportoviště a seznámit se s jejich chodem?

Naskočil jsem do rozjetého vlaku hned druhý den po výběrovém řízení. Celé léto se budu připravovat ve svém volném čase. Je to rozhodně potřeba a už teď se z té práce stává můj koníček. 1. září už musí být vše připraveno a není toho málo. Sportoviště jsem si prohlédnout stihl, resp. jsem všechny znal jako uživatel už předtím, ale ne z hlediska správy. Nyní budou pokračovat jednání a předávání agendy. Chci se postupně setkat s předsedy sportovních klubů a spolků, dozvědět se, co jim na sportovišti chybí a pomoct jim toho dosáhnout.

Jak hodnotíte současný stav našeho sportovního zázemí? Jaké místo by si podle vás zasloužilo finanční injekci v první řadě?

Jak jsem již zmínil, technické služby a jejich zaměstnanci se o kvalitu sportovních ploch starali velice dobře. Myslím, že máme velký počet sportovišť v dobrém stavu. Zvláště v posledních letech se udělalo spoustu práce. Hodně toho máme ale ještě před sebou, velký dluh vnímám vůči hokejistům. Tam je potřeba zabrat, ať už to bude nový stadion nebo minimálně rekonstrukce hrací plochy, mantinelů a šatny. Praskliny a různá výška betonového podkladu se projevují v kvalitě ledové plochy. Mantinely máme přes 40 let staré. Není to však nový problém a bude k tomu určitě řada jednání. Zastupitelstvo bude muset rozhodnout, jakou cestou se vydáme, a o to rychleji, že HHK jde do 2. ligy. Bez tohoto rozhodnutí nebude možné pouštět se do nějakých oprav. Uvidíme, jakmile bude hotová již zadaná studie pro nový stadion.

Město by si určitě zasloužilo i zkvalitnění haly pro házenou nebo volejbal. Jejich výkonnost je dlouhodobě na vysoké úrovni. Jsem rád, že se v minulých letech udělalo skvělé zázemí pro fotbal. Na Tržáku ale budeme muset ještě vyřešit tribunu, která je blíže ke Kauflandu. Není v dobrém technickém stavu a hrozí propadnutí pochozích prken a následná újma na zdraví diváků. Pokud by se to nepodařilo vyřešit, může se stát, že bychom ji museli na nějakou dobu uzavřít, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Tohle budeme muset řešit koordinovaně s vedením města, technickými služebami a FCVM. Nejsem si jist, zda můžeme čekat na faktické zřízení naší organizace v září, když už v tu dobu bude pomalu začínat nová sezóna.

U koupaliště by se mohly určitě přidat různé aktivizující prvky pro návštěvníky, bude třeba rekonstrukce kavárny/bufetu, šaten a toalet. V úvahu připadají i solární panely pro ohřev vody. Jelikož to na realizaci bazénu nevypadá, nemuselo by být špatné použít nějaké finance na zlepšení zázemí na koupališti.

Co se týče dětských hřišť a různých umělých povrchů, tak ty máme velmi pěkné. Plocha pro sport a odpočinek ale určitě chybí na Hliništích. Tam už jsme taky s panem starostou a místními obyvateli měli schůzku. Budeme to řešit. Každopádně pokud se budou zřizovat další hřiště, je potřeba věnovat větší pozornost stavebním projektům. Na některých již zrealizovaných hřištích jsou drobné nedostatky, jako například umístění ve sklonu, kdy se při deštích splavuje kačírek, hřiště, které není dobře odvodněno, nebo klouzačka, která neklouže. Jsou to až úsměvné maličkosti, za které pak město musí platit zvýšené náklady skrze údržbu. Dobře nastavit výběrové řízení a nejít v pořízení jen po nejnižší ceně, jak to někdy ve státní správě a samosprávě bývá.

Pouze už ve zkratce zmíním, že v našem městě chybí třeba workoutové hřiště, resp. hřiště, kde si může fyzičku zlepšit každá generace. Nabízí se vybudování kratších singletracků, kterým reliéf kolem města nahrává. Využít je může opět každý, není to tak nákladné jako asfaltové cyklostezky, protože člověk využívá to, co v přírodě už je. Jejich koncentrace je v našem kraji velmi nízká, a mohli bychom tak přilákat i návštěvníky z dalekého okolí. V posledních letech neskutečně narostla popularita horských kol a elektrokol. Myslím tedy, že by takové tratě měly využití, pokud budou nastaveny pro amatéra i zkušeného jezdce. Jakmile se naše organizace zaběhne, vypracuji pro vedení města nějaký souhrnný investiční seznam.

Nemohu ještě opomenout skutečnost, že dnes velmi málo dětí sportuje mimo školu nebo sportovní oddíl. K čemu nám budou pěkná hřiště, když je děti nebudou ve volném čase využívat? Na to bych naši organizaci rovněž rád zaměřil a spolu s vedením města tomu nějak pomohl. Nikdy to samozřejmě ale nepůjde bez spolupráce rodičů. Možná nám vlastně nahraje situace skrze koronavir, předpokládám, že více obyvatel zůstane v ČR, a třeba tak využijí sportoviště v našem městě a zvyknou si je více využívat.

Již závěrem, prozraďte nám, jaké máte plány na prázdniny. Kam se chystáte na dovolenou?

Už teď vím, že nebudu moct na delší čas odjet, aby rozběhnutí organizace proběhlo v pořádku. Snad tedy jen na pár dní do České Kanady na kolo nebo na výlety do minipivovarů v Radešíně či Hluboké. To můžu každému cyklistovi doporučit (směje se).

M. Hudková

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Vedoucí odboru majetkoprávního_dole
  • Tiskový mluvčí

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.