• Velkomeziříčsko
  • Rozhovory
  • Celý profesní život jsem pracoval v různých technických funkcích a moc rád na to vzpomínám, říká místostarosta města František Smažil

Celý profesní život jsem pracoval v různých technických funkcích a moc rád na to vzpomínám, říká místostarosta města František Smažil

P1280846Radní, místostarosta a nyní dokonce i krajský zastupitel, to všechno jsou funkce Františka Smažila, který stojí po dlouholeté práci v oboru strojírenství ve vedení města. Zeptali jsme se na jeho klíčové cíle, pracovní minulost i soukromí a záliby.

Na konci února 2020 jste se stal místostarostou města Velké Meziříčí, jak hodnotíte první rok ve své funkci?

Začátek mého fungování na radnici byl bohužel značně ovlivněn vyhlášením nouzového stavu, s tím spojenými omezeními a plněním vyhlášených mimořádných opatření. Po skončení jarní etapy nouzového stavu jsme s dalšími radními města postupně navštívili a poznávali jednotlivé příspěvkové organizace města (školy, školky, knihovnu, muzeum, technické služby a J­‑club, Dózu, sportoviště). Z důvodu krátké doby mezi prázdninami a druhým obdobím nouzového stavu jsme nestihli navštívit základní uměleckou školu. O prázdninách jsme se setkali se všemi komisemi místních částí, kde jsme se navzájem osobně poznali a měli možnost vidět, co komise považovaly za vhodné radním představit. Uvědomil jsem si, jak velký majetek město vlastní a v jakém je stavu. V této oblasti vnímám nutnost větších investic pro jeho obnovu a modernizaci.

Začínal jste v nelehké době, ani ne měsíc po vašem zvolení vypukla koronavirová pandemie. Jak náročné bylo spustit krizové řízení a ihned začít reagovat na vzniklou situaci? Překvapila vás vlna solidarity nejen místních občanů?

Koronavirová pandemie, vyhlášený nouzový stav a zaváděná opatření jsou takového rozsahu, jaký zde ještě nebyl. Díky zkušenosti dalších členů krizového štábu, iniciativě a nasazení všech se dařilo nastalou situaci zvládat.
Ve vaší otázce konkrétně zmiňujete solidaritu občanů. Mohu potvrdit, že to bylo obdivuhodné a mimořádné. Chci vyzdvihnout velikou pomoc skautů, kteří od počátku nouzového stavu značnou měrou a po celou dobu vypomáhali Sociálním službám města VM. Dobrovolně a nezištně také pomáhaly desítky lidí z města a širokého okolí, pomoc nabídly i některé firmy. Ochota a zapojení občanů do šití roušek, jejich distribuce potřebným v rozsahu celého okolí a další formy pomoci, to byly činy ohromné lidské solidarity. Činy, které spojovaly lidi v celé republice a sklízely obdiv i v zahraničí.
V zajišťování pomoci občanům, v koordinaci a zabezpečení celé škály činností a služeb i mimo region města odvedla skvělou práci příspěvková organizace Sociální služby města VM.

Programy politických stran jsou veřejnosti známé, ale jaké záměry jsou stěžejní právě pro vás a co byste rád stihl uskutečnit do konce volebního období?

P1290066Za prioritní témata prosazuji studii pro území bývalého Svitu v centru města, přestavbu bytového domu pro seniory v Hornoměstské ulici, dále vybudování inženýrských sítí pro 1. etapu rodinného bydlení na Hliništích. Jsou i další záměry, které se snažím prosazovat a realizovat. Patří k nim opravy alespoň některých komunikací v majetku města. A když jsem zmínil komunikace, chci doplnit informace k jihovýchodnímu obchvatu města. Úspěšně pokročilo vykupování zbývajících pozemků a garáží. Další činnosti jsou v kompetenci kraje, který zadal vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, což má být dokončeno do konce roku.

Bytový dům pro seniory je na zasedáních často skloňovaný, v jaké fázi se teď výstavba nachází a pro koho budou byty určené?

Veřejnosti je známo, že na posledním jednání zastupitelstva města byl schválen záměr přestavby bývalého internátu Střední školy řemesel a služeb na bytový dům pro seniory.
V rekonstruované budově bude celkem třicet bytů, které budou v souladu s dotačními podmínkami určeny pro osoby v nepříznivé sociální situaci, u nichž je snížená soběstačnost způsobená věkem (jedná se o seniory ve věku nad 65 let) nebo zdravotním stavem. Mohu uvést aktuální informaci, že město v těchto dnech podalo žádost o dotaci. V závěrečné fázi je nyní dokumentace pro provedení stavby, po jejímž dokončení bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Po výběru zhotovitele budou započaty vlastní práce na rekonstrukci objektu.

Jako člen rady jste většinu činností, organizací a pravidel znal. Je něco, co vás ve funkci místostarosty překvapilo, ať už pozitivně či v negativním slova smyslu?

Z pozice místostarosty mám možnost do větší hloubky vidět rozsah problematiky, která musí být řešena. Při své práci spolupracuji s úředníky radnice a oceňuji znalosti a výsledky práce mnohých z nich. Negativní pocity mám z nedobrého stavu značné části majetku města a z představy, jak velké finanční prostředky vyžaduje jeho údržba a modernizace. Bohužel na to by ani roční rozpočet města nestačil. Pro rozvoj města však nestačí pečovat o stávající, ale je potřeba také budovat nové.

V podzimních volbách jste se stal krajským zastupitelem, můžete k tomu sdělit své dosavadní zkušenosti?

Krajské zastupitelstvo pracuje na podobných principech jako zastupitelstvo města. Rozsah řešené problematiky je podstatně větší a rozsáhlejší. Poznávám výhodu svých dosavadních zkušeností získaných v městské radě a zastupitelstvu. Snažím se navazovat kontakty a získávat informace, které bych mohl zúročit ve prospěch města.

Vystudoval jste vysokou školu. Jaké povolání vás provázelo vaším životem a kde jste pracoval před nástupem na radnici?

Vystudoval jsem strojní fakultu Vysokého učení technického v Brně. Po ukončení vysoké školy jsem pracoval v Zetoru Brno, poté v meziříčské firmě Energetické strojírny (dnešní Sanborn). Před nástupem na radnici jsem 14 let pracoval v technickém rozvoji jihlavské firmy Motorpal. To byla zajímavá a tvůrčí práce, kde jsem měl možnost spolupracovat s mnoha odborníky ve svém oboru. A jako bonus jsem vnímal možnost zahraničních pracovních cest k zákazníkům v Itálii, Turecku, Rusku a Indii. Mohu říci, že celý profesní život jsem pracoval v různých technických funkcích a moc rád na to vzpomínám.

Jistě by vás čtenáři rádi poznali i z jiného než pracovního hlediska. Je všeobecně známo, že vedení města nyní tvoří obyvatelé místních částí, co dalšího kromě bydliště v Mostištích o sobě prozradíte?

IMG 20191008_161132Po nástupu na velkomeziříčskou radnici jsem si časem uvědomil, že já i starosta vlastně žijeme v místních částech města. Vzpomínám, že při zavedení jarního nouzovém stavu byly potřebné informace sdělovány občanům mimo jiné i prostřednictvím městského rozhlasu. V té době však v místních částech Mostiště a Olší nefungovalo hlášení „přímo z radnice", a tak to zprostředkovávali předsedové místní komise až navečer po příchodu ze svých zaměstnání. S opožděným informováním obyvatel místních částí jsme nebyli spokojeni a u příslušných kolegů na radnici prosadili ovládání rozhlasu „přímo z radnice". A co dál o sobě mám říci? Myslím si, že naše město není až tak velké, aby se zde lidé více či méně neznali. Že s rodinou bydlím v Mostištích, už bylo zmíněno. Obě dcery s rodinami nyní žijí mimo náš region, máme čtyři vnoučata. Mým celoživotním koníčkem je myslivost, dříve jsem se také aktivně věnoval myslivecké kynologii. S tím se úzce pojí kladný vztah k přírodě. Mám rád procházky přírodou Vysočiny, která je nádherná v každém ročním období.

Jistě jste časově vytížený, přesto ale řekněte čtenářům, jak volný čas trávíte?

Volného času skutečně mnoho nemám. Máme však za domem zahradu, což je příhodné místo pro relaxaci. Poloha za domem umožňuje vyjít si do jejího prostoru kdykoli, třeba i na malou chvíli, a smysluplně využít volný čas. Dříve jsem hodně četl, na což mám nyní málo času. Tak alespoň luštím sudoku a křížovky.
Samozřejmě rád pobývám v přírodě a pokud je možnost, tak si rádi vyjedeme poznávat krásy naší republiky.

Zuzana Najtová

P1280419

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • PVKV červen 2022
  • SPOD červen 2022
  • DÓZA-BRIGÁDNÍK LÉTO 2022

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.