• Velkomeziříčsko
  • Rozhovory
  • Jsem zde silně zakořeněná, a proto mám naši obec velice ráda, svěřila se předsedkyně komise pro místní správu, Radka Tomanová

Jsem zde silně zakořeněná, a proto mám naši obec velice ráda, svěřila se předsedkyně komise pro místní správu, Radka Tomanová

IMG 8685Olší nad Oslavou je jednou z několika místních částí města Velké Meziříčí. Paní Radka Tomanová mající na starosti dění v obci nám v rozhovoru povyprávěla o tradicích, zajímavostech, plánech i o pověsti, která se s Olším pojí.

Konají se u vás v obci nějaké tradiční akce?

Velkou událostí po zimě jsou vždy ostatky. Tam se do dění zapojuje celá vesnice. Večer bývá tradiční ostatková taneční zábava. Tuto akci zajišťují a organizují místní hasiči. Pro děti bývá velice oblíbený a hojně navštěvovaný dětský karneval. Do jeho organizování se zapojují především mladé maminky. Obě tyto akce ještě loni proběhly. Pouť a další akce už bohužel nebyly. Mezi další tradiční dění v obci patří stavění máje u kulturního domu. Dále potom pouť, kterou máme na svátek sv. Jana Nepomuckého dne 16. května. V létě bývá dětský den. V zimě potom vánoční rozsvícení obce spojené s rozsvícením kapličky a vánočního stromečku. Mezi nově zavedené akce patří velice oblíbené dílničky pro děti, které jsou vždy před vánočním rozsvícením obce. Na konci roku bývá Silvestrovský výšlap. V Olší je také několik spolků, a to Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecký spolek Stráž.

Máme za sebou nelehký rok 2020, který silně ovlivnila pandemie onemocnění covid-19. Nastaly nějaké komplikace v rámci organizování akcí?

Letos ze všech plánovaných akcí zatím sešlo. Na léto doufáme, že se uskuteční dětský den, ale vše záleží na situaci ohledně koronaviru.

Jaké konkrétní investiční akce jste v uplynulém roce zrealizovali?

IMG 0213V tomto volebním období, tedy za 2,5 roku, se podařilo udělat velký kus práce. Největší investiční akcí byla rekonstrukce sportovního areálu a jeho rozšíření o nové herní prvky. Ač jsme při plánování tohoto záměru netušili, do jaké situace se celý svět dostane, jeví se právě tato investice jako nejlepší nápad a počin, jaký jsme mohli mít. Další podobnou investicí bylo rozšíření dětského hřiště ve středu obce o nové herní prvky. Při současné situaci, kdy děti nemohou chodit do škol, je pohyb na čerstvém vzduchu pro ně to nejlepší. Při dodržování všech opatření vlády ČR jsou jak sportovní areál, tak dětské hřiště hojně využívány. Další investicí, která bude pokračovat i v tomto roce a která mi dělá velikou radost, je oprava a někde i výměna křížů. Jedná se o kříže, které už nemají majitele nebo o které se nikdo nestará, a to uvnitř obce i podél cest a silnic v katastru Olší nad Oslavou. Tímto bych chtěla poděkovat paní Polákové z Olší, která mi velice pomohla s vyhledáním historie jednotlivých křížů a dohledáním jejich vlastníků. Takových lidí, kteří nabídnou pomoc a pomohou, není mnoho a já si jí proto velice vážím.

Jaké konkrétní investiční akce plánujete uskutečnit v letošním roce?

Jak už jsem zmínila, letos chceme pokračovat s opravou zbylých křížů. Mezi další plánované akce patří například oprava vstupu do mateřské školy, vybudování malého parkoviště u kulturního domu. Co se týká dlouhodobých investic, tak naši obec čeká stavba kanalizace. Dále si v naší obci žádá opravu také staré vodovodní potrubí.

V místní části Olší nad Oslavou máte mateřskou školu. Kolik dětí ji navštěvuje a v jakém režimu v minulém roce fungovala a nyní funguje?

Školku v tomto školním roce navštěvuje celkem 26 dětí, kapacita naší školky je už několik let naplněná. Navštěvují ji děti z Olší a okolních vesnic (Netín, Blízkov, Mostiště a Martinice). V letošním roce je školka od 1. března uzavřená z důvodu vládních nařízení. Naše školka je nově a kvalitně vybavená a jsme moc rádi, že ji v obci máme.

Jste místní rodačkou?

thumb IMG 2506Jsem rodačka naší obce a mám zde letité kořeny. Oba moji rodiče se narodili v Olší. Stejně tak moje babička ze strany od tatínka a můj dědeček ze strany od maminky a jejich předci. Já jsem se narodila do rodiny až jako poslední, čtvrté, dítě, a to po patnácti letech od nejmladšího z mých tří bratrů. Dalo by se tedy říct, že jsem zde silně zakořeněná, a proto mám naši obec velice ráda. Možná proto, že jsem se narodila rodičům už v pokročilejším věku, možná proto, že moji rodiče už nežijí, mám velice silný vztah ke starším občanům naší obce. Jsou to rodáci, slušní a pracovití lidé, kteří tvoří základ naší obce a kteří postupně pomalu odcházejí.

Jak dlouho jste ve funkci předsedkyně pro místní část?

V komisi pro místí správu jsem 2,5 roku jako předsedkyně. V předchozím volebním období jsem byla čtyři roky členkou komise. Obec dělají především lidé. Co se týká mojí činnosti v obci, tak jsou to téměř každodenní starosti o chod obce. Někdy jsou příjemné, někdy ne. Osobně to svoje působení beru jako službu pro obec. Se zajišťováním chodu obce a se zvelebováním obce mi pomáhají i ostatní členové komise.

Měla jste nějaké vize, když jste do funkce nastupovala?

Určitě zvelebování obce. Přála bych si, aby naše obec byla stále živá, tedy aby se nám podařilo udržet všechny tradice, které v obci jsou, a aby lidé v této těžké době při sobě drželi víc než kdy jindy.

Máte v obci nějaké zajímavé pamětihodnosti?

IMG 1250Máme v obci kapličku, která je chráněnou kulturní památkou. Kaple sv. Jana Nepomuckého pochází z 19. století. Dále bych pro zajímavost ráda zmínila pověst o Netínském kostele, která se pojí s naší obcí. V malé vesničce Netín se totiž nachází monumentální chrám Nanebevzetí Panny Marie. Tato stavba je významným poutním místem. Podle pověsti si místo ke stavbě svého chrámu vybrala ve 12. století samotná Panna Maria. Původní zamýšlené umístění kostela bylo na kopci Stráž u Olší nad Oslavou. Stal se ovšem zázrak. Všechen materiál na stavbu byl prý během jediné noci přemístěn na současné místo do Netína. Pověst dále pojednává o záchraně před morem a vzniku slavných poutí do Netína ze dne 2. července 1714. V tomto roce zuřil v našich zemích mor, který si i ve Velkém Meziříčí vyžádal mnoho obětí. Obyvatelé města se tak zavázali ke společnému slibu, tedy velké prosebné pouti k netínské Panně Marii. Traduje se, že onoho památného dne, ve chvíli, kdy poutníci za zpěvu mariánských písní došli až k velkomeziříčským Třem křížům, zemřel na morovou nákazu ve městě poslední člověk. Šťastní lidé ještě toho dne přislíbili před oltářem v Netíně každoroční zvyk, a to pouť do netínského chrámu, který se po generace drží až dodnes.

Co byste popřála svým spoluobčanům a našim čtenářům?

Nejen občanům naší obce přeji hlavně zdraví a aby už byl nadohled ten světlý bod, na který všichni čekáme, od kterého už se bude vše jen zlepšovat.

Lucie Málková

IMG 6531

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.