Sklenář: Varhany ve vlhku hrály samy

073V sobotu 12. září požehnal brněnský biskup Vojtěch Cikrle nové varhany v netínském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po slavnostní mši následoval varhanní koncert docenta Jaroslava Tůmy.

Rekonstrukce i výstavba nových částí varhan měla několik etap, závisejících na vybraných penězích. V roce 2009 byl restaurován positiv a zhotoven nový hrací stůl. V roce 2013 byly upraveny historické skříně a dostavěl se I. manuál, čili hlavní stroj. V letošním roce přibyl nový pedálový stroj s pěti rejstříky. Celkové náklady za šest let rekonstrukce jsou zhruba 3,6 milionu korun a nástroj obsahuje 243 dřevěných a 918 kovových píšťal a je inspirován původním nástrojem varhanáře Jana Komorníka z 18. století. Na to, co samotné rekonstrukci předcházelo, jsme se zeptali Vladimíra Sklenáře, dlouholetého varhaníka v Netíně, iniciátora veřejné sbírky i samotné rekonstrukce varhan.

Kdy myšlenka na renovaci varhan vznikla?

Původní nástroj od Jana Komorníka z 18. století byl v žalostném stavu delší dobu. Novější pneumatický systém ovládání, který pochází z válečné doby, se tady neosvědčil. Na drsné Vysočině pro tento systém není správné klima. Když bylo sucho, varhany nehrály, a když vlhko a zima, hrály zase samy. Byly rozladěné a v podstatě už nenaladitelné. V roce 1999, při pohřbu hraběnky Podstatzké, musel naše varhany poslouchat hrabě František Podstatzký-Lichtenstein. Hlavně na jeho popud jsme poté začali přemýšlet o renovaci.

A kdy jste se samotnou renovací začali?

V roce 2003 vznikl tým lidí, který se tomu věnoval. Zjišťovali jsme, kdo je vůbec schopen takový nástroj dát dohromady, zjišťovali jsme také ceny. V dubnu roku 2006 jsme založili na obecním úřadě veřejnou sbírku na opravu netínských varhan.

A byla to rekonstrukce, nebo se stavěly varhany nové?

Začali jsme s rekonstrukcí a nakonec je z toho nový nástroj. Bohudíky za to, že to trvalo tak dlouho. Varhanářství v České republice totiž mezitím dozrálo. A jak práce postupovaly, peníze se nám podařilo díky sbírkám, štědrosti pana hraběte, obce Netín, místních sdružení, okolních obcí i jednotlivců získat. Přistavovaly se další části a teď jsou varhany kompletní, dimenzované tak, že víc by se toho sem už nevešlo.

Jak to bylo s penězi, věděli jste od začátku, že to bude stát tolik?

Vůbec ne, zpočátku jsme uvažovali tak o polovině konečné částky. Ale to, že se nakonec vybralo tolik peněz, nám umožnilo mít nyní kompletní, funkční a nádherný nástroj nejenom pro liturgie, ale i profesionální koncerty.

Kdo byl největším dárcem, nebo sponzorem nových varhan?

Nejvíc jednoznačně přispěl hrabě F. Podstatzký, zhruba polovinou veškerých nákladů. Patří mu velký dík. Také obci Netín, která darovala sto tisíc, netínským hasičům, myslivcům, okolním obcím i jednotlivcům. I farnost zaplatila 300 tisíc ze sbírek. Takže všem, kdo se nějak, ať už finančně či jinak podíleli, bych chtěl ze srdce poděkovat.

Text: Irini Martakidisová

____________________________________________

Mgr. Vladimír Sklenář, 40 let, učitel na ZŠ Měřín

21 let je varhaníkem v Netíně, také je aktivním dobrovolným hasičem, aktivním členem mysliveckého sdružení v Netíně a spolu s manželkou Martinou založil a vede chrámový sbor v Netíně i mladé hasiče.

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.