Charita oslaví svátek svatého Vincence z Pauly. Připojte se k oslavě i vy

Vincenc z_PaulyOblastní charita Žďár nad Sázavou otevře své dveře veřejnosti. Stane se tak u příležitosti svátku svatého Vincence z Pauly, patrona charitní práce. V úterý 27. září bude možné navštívit vybraná zařízení žďárské Charity, prohlédnout si prostory a zázemí, kde působí, a nahlédnout do každodenního provozu, umožňuje-li to charakter služby.

Žďárská Charita se má při Dni Charity čím pochlubit. V okrese Žďár nad Sázavou nabízí osmnáct služeb, ve kterých provází potřebné a nemocné na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.

Ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jana Zelená považuje Den Charity za příležitost veřejnost více seznámit s charitními službami. A to přímo prostřednictvím osobního kontaktu, který byl v posledních letech omezený kvůli pandemii nemoci covid-19. „S radostí přivítáme každého příchozího. Veřejnosti představíme široký záběr našich činností a pomoci pro různé typy lidí v nouzi," řekla Jana Zelená. Otevřené dveře charitních zařízení jsou i příležitostí pro uchazeče o práci. Ti se mohou u vedoucích služeb blíže seznámit s podstatou poskytovaných služeb.

Zářijový Den Charity je každoročně oslavou svátku svatého Vincence z Pauly. Letos Charita České republiky, které je Oblastní charita Žďár nad Sázavou součástí, navíc slaví narozeniny. V zemi už pomáhá neuvěřitelných sto let.

Vincenc z Pauly (1576 – 1660)

Zasvětil jako kněz svůj život práci pro chudé. Za válek v letech 1648 až 1653 řídil z Paříže prostřednictvím misionářů dodávky potravin a oděvů pro válkou zbídačené kraje. Peníze sháněl u královského dvora a šlechty, kterou informoval o zoufalé situaci v regionech na základě zpráv od svých misionářů. A nezapomínal při tom ani na duchovní pomoc zbídačenému venkovu. Vincenc založil řadu charitativní organizací, zejména Kongregaci dcer křesťanské lásky (s Louisou de Marillac, která byla později svatořečena) a Kongregaci kněží misionářů (lazaristé). V roce 1737 ho papež Kliment XII. prohlásil za svatého.

Žďárskou charitu oslava kulatého výročí čeká v příštím roce, kdy uplyne třicet let od jejího vzniku. „Kráčíme k významnému milníku. Proto chci vyjádřit velký vděk všem, kteří přispívají různým způsobem k rozvoji našeho charitního díla. Ať už se jedná o naše pracovníky, naše donátory či podporovatele," řekla Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

IMG 8591Při Dni Charity v úterý 27. září přivítají dopoledne v denním stacionáři Nesa ve Velkém Meziříčí na šedesát studentů velkomeziříčského gymnázia. Bude tam pro ně připraven program s cílem seznámit studenty se životem lidí s postižením a dozví se, jak těmto lidem ve stacionáři pomáhají. Zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou si poté od 10 do 17 hodin prohlédne veřejnost. „Tento den výjimečně neposkytneme službu našim uživatelům jako v jiné dny, ale budeme připraveni přivítat a provést stacionářem veřejnost, včetně případných zájemců o naši službu," uvedla vedoucí denního stacionáře Nesa Alena Poulová. 

Den Oblastní charity Žďár nad Sázavou, úterý 27. září 2022

Domácí hospic Barborka
Den otevřených dveří od 15 do 17 hodin (prohlídka zázemí domácího hospice, měření krevního tlaku a saturace kyslíku v krvi)
Horní 28, Žďár nad Sázavou

Nesa, denní stacionář
Den otevřených dveří od 10 do 17 hodin (součástí dne otevřených dveří v Nese bude představení služeb Osobní asistence)
Čechova 1660/30, Velké Meziříčí

Domácí zdravotní péče
Den otevřených dveří od 8 do 12 hodin (měření krevního tlaku a saturace kyslíku v krvi)
Studentská 4, Poliklinika Žďár nad Sázavou

Včela, volnočasový klub pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Den otevřených dveří od 8:30 do 15 hodin, (13:30 vystoupení harmonikářů)
Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem

Charitní záchranná síť
Prezentace služby od 10 do 14 hodin
Zasedací místnost Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Horní 22, Žďár nad Sázavou

Rosa, denní stacionář
Den otevřených dveří od 10 do 16 hodin
Pod Horou 191, Bystřice nad Pernštejnem

Nadosah, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Den otevřených dveří od 9 do 15:30 hodin
Masarykovo náměstí 299, Bystřice nad Pernštejnem

Služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Zdravotní a hospicové služby
 • Domácí zdravotní péče
 • Domácí hospic Barborka
Služby pro seniory
 • Charitní pečovatelská služba
 • Osobní asistence
 • Odlehčovací služba
 • Včela, volnočasový klub pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Služby pro osoby s postižením a duševním onemocněním
 • Klub v 9, centrum služeb pro podporu duševního zdraví
 • Nesa, denní stacionář
 • Rosa, denní stacionář
Služby pro děti a mládež
 • Ponorka, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • Nadosah, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • Wellmez, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
 • Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou
Služby pro rodiny s dětmi
 • Centrum Kopretina
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Ostatní služby
 • Charitní záchranná síť
 • Kambala, dobrovolnické centrum
 • Pronájem kompenzačních pomůcek

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Posláním Oblastní charity Žďár nad Sázavou je poskytovat sociální, zdravotní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků. Dále poskytovat služby podporující fungování rodiny a služby prevence rizikového chování. Oblastní charita Žďár nad Sázavou vychází z křesťanských hodnot a usiluje o zachování důstojnosti člověka. V okrese Žďár nad Sázavou v roce 2021 pomohla bezmála devíti tisícům lidí.

Jiří Marek, koordinátor propagace
Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.