Martinice tentokrát zamířily na východní Moravu

20240608 083345Letošní martinický zájezd se uskutečnil v sobotu 8. června, v den svátku sv. Medarda. Vyrazili
jsme takto již po deváté a Medard nám, naštěstí, neposlal ani kapku deště. Naopak už od
brzkého rána jsme měli modré nebe, teplé počasí a před sebou cestu plnou zajímavých míst.
Už po osmé hodině jsme dorazili na Velehrad, který se teprve probouzel do nového dne.

Velehrad je jedním z nejvýznamnějších poutních míst Moravy. Historie tohoto místa se
začala psát před více než 800 lety, kdy do údolí říčky Salašky přišlo prvních 12 cisterciáckých
mnichů, aby nedaleko obce Veligrad (dnešní Staré Město) vybudovali svůj klášter. Právě na
základě své polohy dostal klášter své jméno a stal se záhy nositelem mnohem starší duchovní
tradice, která sahá až do 9. století, kdy na Moravu přišli slovanští věrozvěstové Konstantin a
Metoděj. A tak již po staletí na Velehrad proudí tisíce poutníků, k nimž se připojil v roce 1990
také papež Jan Pavel II.

Před ranní bohoslužbou jsme si prohlédli baziliku a poté celý areál.
Další zastávkou byl kostel svatého Ducha ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Kostel
vznikal od roku 2001 podle návrhu slovinského architekta Ivo Goropevšeka. K ke konci roku
2014, v jehož závěru v něm byly zahájeny pravidelné bohoslužby, bylo proinvestováno více
než 90 milionů korun. Celkové náklady se k roku 2019 pohybovaly kolem 100 milionů.
Dodnes se sbírají prostředky na dovybavení kostela. Kostel zasvěcený Duchu svatému nabízí
ve Starém Městě nový prostor věřícím, kteří mívali k dispozici jen nevelký kostel svatého
Michaela, jenž nabízí zhruba sto míst k sezení. Jednota sv. Michala, jejímž cílem bylo zvětšit
existující kostel či postavit nový, vznikla už v roce 1907. Součástí kostela jsou také dvě
vyhlídkové věže, ale přístupná je prozatím pouze jedna.

Vyhlídková věž nabízí nádherné pohledy do okolí, ale výstup je poměrně náročný. V našich
řadách jsou však takoví borci, kteří dokazují, že i v 82 letech lze vyběhnout několik stovek
schodů a dívat se po okolí. Po sestupu z věže jsme navštívili Památník Velké Moravy, který je
od kostela vzdálen asi 50 metrů.

Objekt Památníku Velké Moravy byl vybudován nad základy první objevené církevní stavby z
doby Velké Moravy. Právě základy hřbitovního kostela jsou také centrální částí Expozice
Velká Morava, která vás provede důležitými dějinnými okamžiky Velkomoravské říše a
životem na slovanském hradišti. Zhlédnete zde repliky dobových oděvů, obuvi, vzácných
šperků, pracovních nástrojů a dalších nálezů z archeologických výzkumů. V centru pozornosti
jsou ponechány základy velkomoravského kostela. Expozice je postavena na příběhu
Mojslava pohřbeného v 9. století na pohřebišti ve Starém Městě „Na Valách". V nově
vybudované přístavbě z roku 2022 jsme navštívili multimediální expozici "Příběh Konstantina
a Metoděje".

Nyní jsme už měli za sebou polovinu dne a následoval vydatný a chutný oběd v restauraci
Masáro v Uherském Hradišti. Tady jsme nabrali novou sílu pro další putovaní a vydali se na
zámek Buchlovice.

Zámek Buchlovice patří k nejvýznamnějším barokním šlechtickým sídlům na území České
republiky. Kvalita architektury, rozsáhlé sbírky, proslulí majitelé i důležitost v dějinách
posledních let habsburské monarchie činí ze zámku místo významem daleko přesahující
hranice českých zemí. Význam zámku značně stoupl kolem roku 1900 za vlády hraběte
Leopolda Berchtolda. Elegantní a šarmantní majitel působil v rakousko-uherských službách
jako diplomat na velvyslanectvích v Londýně, Paříži a Petrohradě. V roce 1908 se na zámku
konala pod jeho záštitou schůzka ruského a rakousko-uherského ministra zahraničních věcí,
která vedla k politickému rozdělení sfér vlivu na Balkáně a následné anexi Bosny a
Hercegoviny rakouskou armádou. Díky svým schopnostem byl Berchtold v roce 1912
jmenován předposledním rakouským ministrem zahraničních věcí. Z buchlovického zámku
bylo poté vytvořeno reprezentativní sídlo, v jehož zdech přední politikové té doby
rozhodovali o osudech Evropy. Právě z tohoto období pochází také současná podoba zámku i
luxusně zařízené interiéry. K zámku přiléhá také rozsáhlý park, který je velmi ceněn pro svoji
rozmanitost stromů a dalších rostlin.

Poslední zastávkou na naší cestě byl hotel Bukovanský mlýn. Hotel Bukovanský mlýn se
nachází přímo v centru Slovácka – vše tu máte doslova na dosah, pár zašlápnutí na kole. Celý
areál je vystavěný v tradičním stylu moravského Slovácka. Kvalitní ubytování, opět v
rustikálním slováckém stylu, je nabízeno v podkroví Mlynářského stavení a v dalších čtyřech
samostatných budovách – Slováckých chalupách. Větrný mlýn, který je již z dálky viditelnou
dominantou kopce nad obcí Bukovany u Kyjova, byl postaven a slavnostně otevřen v roce
2004. Tvůrce mlýna, pan Josef Kouřil z Kyjova, si stavbou mlýna splnil svůj dětský sen a
vytvořil tak kouzelné místo, které přitahuje každoročně tisíce návštěvníků.

Součástí celého areálu je také "Cesta českých panovníků a alej vzpomínek". Cesta o délce 650
metrů dává návštěvníkům možnost poznat historii naší země. Cesta je tvořena 78
pískovcovými sochami v lehce nadživotní velikosti, umístěnými na pískovcových
piedestalech, která nesou jména panovníků a informaci o období, kdy vládli. Cesta začíná
praotcem Čechem, mýtickým prapředkem, pokračuje dalšími mýtickými vládci až po všechny
historicky doložené vládce naší země. Alej končí Karlem I. První sochy zde byly umístěny v r.
2018 a předpokládané dokončení je v r. 2030. V r. 2017 zde byla také vysazena Alej
vzpomínek, kdy každý jeden strom byl vysazen těmi, kteří chtějí vyjádřit úctu svým předkům.
Nad alejí se tyčí další dominanta Bukovanského mlýna – vstupní brána do aleje, otevřená v r.
2022.

Z bukovanského mlýna jsme už vyrazili zpátky domů a zpracovávali zážitky z celého dne. Do
Martinic jsme dorazili krátce po půl osmé večer. Sice poněkud unaveni, ale převážilo nadšení
z prožitého dne, navštívení zajímavých míst, krásného počasí, ale také šťastného návratu
domů.

Michal Drápela, starosta obce

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.