I malé školy mohou využívat moderní ICT vybavení

zs-a-ps-vmZákladní a Praktická škola Velké Meziříčí se pravidelně snaží zapojit do vyhlášených projektů a grantů. Cílem je získat finanční prostředky na vzdělávání pracovníků, pořízení nových prvků pro žáky a tím jim zkvalitnit a zatraktivnit výuku.

Poslední projekt Moderní škola (CZ.1.07/1.4.00/21.3814, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) jsme ukončili v květnu. Důvodem bylo rozšíření portfolia nabízených vzdělávacích aktivit o moderní ICT prvky, které by se postupně měly stát běžným standardem na našich školách. Navazoval na minulý projekt, díky kterému jsme získali další interaktivní tabuli, dataprojektor, notebooky a interaktivní výukové programy. V Moderní škole, v souladu se zadáním projektu, pedagogičtí pracovníci vytvářeli nové digitální učební materiály (DUM), které se následně ověřovaly ve výuce. Díky nastaveným pravidlům a profesionálnímu přístupu všech zapojených pedagogů vzniklo 264 DUMů, které doplnily a rozšířily stávající vzdělávací nabídku. V jednotlivých šablonách jsme se zaměřili na matematiku (velmi pěkně je interaktivně zpracována geometrie), informatiku (praktické činnosti při ovládání nových operačních systémů) a fyziku (která doplňuje učivo o praktické úkoly). V českém jazyce byly učební materiály zaměřeny na první stupeň ZŠ s důrazem na řečovou výchovu. Poslední částí byla oblast přírodních věd, ve které byla zpracována témata živé i neživé přírody. Všechny vytvořené materiály prošly kontrolou MŠMT a po ukončení projektu budou k dispozici na společném úložišti.
Druhou významnou aktivitou tohoto projektu bylo vzdělávání pedagogických pracovníků. Zaměřili jsme se na využívání dotykových tabletů ve výuce. Součástí systému školení (vzdělávací kurzy iSEN) bylo praktické seznámení s využitím dotykových zařízení při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, při alternativní komunikaci a logopedii a také při práci s dětmi s poruchou autistického spektra. Díky výborným lektorkám jsme získali základní i odborné vědomosti v této oblasti ICT. V návaznosti na toto školení jsme zakoupili 16 tabletů pro práci žáků, učitelé byli vybaveni dotykovými notebooky. Povedlo se také provázat nové a starší vybavení tak, že učitel může práci s tabletem demonstrovat např. na interaktivní tabuli. V plánu rozvoje školy na rok 2015 máme schválenou investici na pořízení další interaktivní tabule. Tyto nové technologie a postupy se staly výborným doplňkem současné výuky, neměly by ji však nahradit v plné míře. Osobní práce a přístup učitele a bezvadné zvládnutí elementárních požadavků žáky by mělo zůstat základním prvkem tradiční české školy.
Díky zapojení do projektů a grantů mohou i menší školy získat finanční prostředky na pořízení nejmodernějšího vybavení jak pro pedagogické pracovníky, tak i pro výuku žáků. Základním kritériem je ochota pracovníků se v této dynamické oblasti vzdělávat, dále je nutné si odmyslet často náročnější administrativu projektové činnosti a stále mít na paměti potřebu udržení vysokého standardu výuky ve škole, který bez zapojení ICT technologií není možný. Na právě ukončený projekt Moderní škola jsme již navázali účastí v dalším projektu, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ICT nás baví (CZ.1.07/1.3.00/51.0015), který by měl být ukončen v letošním školním roce.
Mgr. Josef Prokop, ředitel školy, foto: archiv školy

zs-a-ps-vm copy copy copy

 

zs-a-ps-vm4zs-a-ps-vm2 copy 

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.