Dufek: Velkomeziříčsko svoji funkci plnilo

dufekRád bych se vyjádřil k článku pana zastupitele Tomáše Rapušáka, zveřejněného 23. 1. na webovém portálu Velkomeziříčsko. Pan zastupitel 18. 12. 2018 na jednání zastupitelstva města pronesl výrok: „Velkomeziříčsko neplní svou funkci. Neplní funkci městského zpravodaje, kterou mu dalo do vínku minulé vedení města.“ Proti tomuto výroku jsem se na zastupitelstvu ohradil.

Jaký úkol zadalo vedení města jednateli JUPITER clubu, s. r. o.? Zde je stručná odpověď. V roce 2015, kdy došlo ke zrušení týdeníku Velkomeziříčsko, valná hromada JC (rada města) na svém zasedání dne 8. 4. 2015 v bodě 4/2/VHJC, s. r. o./2015 rozhodla k zajištění propagace města Velké Meziříčí zřídit úsek medializace a komunikace v rámci organizační složky Jupiter clubu, s. r. o., Velké Meziříčí. Úsek bude připravovat elektronické periodikum, včetně tištěného měsíčníku pod názvem „Velkomeziříčsko“.

A zde vidím meritum věci. Pan zastupitel, tak jako mnoho jiných kritiků Velkomeziříčska, stále žije v nevědomosti. Značku „Velkomeziříčsko“, kterou v podstatě reprezentuje práce výše uvedeného úseku komunikace a medializace, totiž nepředstavuje pouze tištěná forma zpravodaje, měsíčníku nebo také - jak bývá někdy používáno - časopisu, nebo nyní dokonce magazínu. Pan T. Rapušák napsal: „Jenomže provoz tohoto magazínu stál město více než milión korun ročně. Není to jen přímá finanční dotace města (chce se mi napsat injekce). Je to také užívání kanceláří, prostorů „Jéčka“ atd.“ Ptám se: Z jakých prostředků budou financovány kanceláře redakce, tiskové mluvčí na radnici? Budou to snad jiné prostředky? Ne, budou to stejné veřejné prostředky, platí je občané města. Pokusím se ve stručnosti výše uvedené tvrzení pana zastupitele o tom, kolik stál magazín město, objasnit. Není opět pravdivé. Následně vysvětlím proč.

Úsek komunikace a medializace zpracovává a zabezpečuje vydávání informačního zpravodajského portálu města, který lze rozdělit do tří oblastí s těmito náklady:

1. Zpravodajství – náklady cca 880.000 Kč/rok, z toho náklady na tištěný měsíčník Velkomeziříčsko představují částku cca 680 tisíc korun za rok. Zbytek jsou náklady na elektronickou podobu Velkomeziříčska.

2. Propagace JC – 80.000 Kč/rok

3. Práce pro město – 190.000 Kč/rok

Pro rok 2018 jsme žádali město o příspěvek 930 tisíc na provoz úseku komunikace a medializace, dostali jsme v rámci dotace nakonec „z městské kasy“ částku 800 tisíc. Nejedná se v žádném případě o milion na „provoz tohoto magazínu“. Pokud si čtenář pořádně prostudoval výše uvedené údaje, ještě jsme z této částky zabezpečovali práce pro město (společné kalendáře na provázaných webech a také propagační materiály města). Proto si jednoznačně stojím za svým vyjádřením na jednání zastupitelstva města v reakci právě na pana zastupitele Tomáše Rapušáka. Velkomeziříčsko si svou funkci plnilo! A troufám si říci, že provozovalo činnosti nad rámec svého zadání.

V čem souhlasím s panem Rapušákem, je tvrzení, že Velkomeziříčsko je závislé na svém vlastníkovi, kterým je Město Velké Meziříčí. Ano, ve stejné situaci jsou i další organizace, jejichž zřizovatelem je město: školy, muzeum, knihovna. Také převážná část činností společnosti Technické služby VM je závislá na zakázkách zadaných městem. Respektuji a nezpochybňuji právo vedení města převést zpravodaj z městské společnosti pod radnici a propojit ho s pozicí tiskové mluvčí.

Znovu se však vrátím k úvodní otázce, tak jak ji položil pan zastupitel Rapušák: „Opravdu si myslíte, že by Velkomeziříčsko, dotované jedním miliónem Kč z městské pokladny, mělo být nezávislé“?

Zde je odpověď. S „ne -závislostí“ na městské kase by v případě městského zpravodaje mělo být zacházeno jako s drahým porcelánem. Proto jsme se snažili vždy prosazovat strukturu „Velkomeziříčska“ tak, aby koalice i opozice měla stejný prostor pro sdělení svých názorů. Tak nám to nakonec ukládá tiskový zákon. V rámci zajištění nezávislosti jsem také prosadil, aby redakční rada byla apolitická a svou činností tvořila přirozenou hráz mezi politiky a zpravodajem. Nové vedení města chce redakční radu složenou z politiků. Obecní zpravodaje bývají většinou financovány z veřejného rozpočtu. Tedy platí je občané města. I v našem městě dotaci na zajištění činnosti poskytla městská kasa. Spravuje ji zastupitelstvo města, které vzešlo z výsledků voleb. Ano, občané města dali důvěru zastupitelům k tomu, aby tyto prostředky jim svěřené byly rozdělovány v jejich zájmu. Pro vydavatele městského zpravodaje z toho jasně vyplývá, že na prvním místě je občan a teprve potom zájmy koalice či vedení města, ať už ho tvoří jakékoli politické uskupení. Proto jsme se vždy především v tištěném Velkomeziříčsku snažili poskytnout občanům něco navíc. Zajímavosti o práci našich občanů, rozhovory s osobnostmi našeho města, informace o společenském dění, informace ze sportu, kultury. Samozřejmě byla celá řada článků věnována investičním záměrům města, zprávám ze zastupitelstva města, realizovaným akcím či opatřením ve městě z hlediska dopravy. Nedílnou součástí byly i články z našich škol, zájmových útvarů, sportu apod. Aktuální zprávy byly zveřejňovány na stránkách denního webu Velkomeziříčsko. Jsem přesvědčen, že tento námi komplexně nastavený komunikační kanál směrem k občanovi odpovídal moderním požadavkům na informační a zpravodajský portál města.

Závěrem bych chtěl poděkovat vedoucí redaktorce Martině Strnadové za práci, kterou odvedla při vydávání týdeníku, měsíčníku či denního webu Velkomeziříčsko. Jitce Kočí, která na dohodu o provedení práce pečlivě zpracovávala kalendáře akcí a také kulturní akce v JC. Petrosovi Martakidisovi, externímu pracovníku, za grafické práce, redigování měsíčníku i webu a výrobu propagačních materiálů. Dík patří také redakční radě. Paním Jiřině Kácalové, Květě Hladíkové, pánům Stanislavu Tvarůžkovi a Radimovi Svobodovi.

Značce Velkomeziříčsko přeji, aby i v dalších sto letech byla nositelkou jenom samých dobrých zpráv.

Milan Dufek

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Nábor_90x140_dolu_straznik
  • Jednatel JC_90x140

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.