V Křižanově vznikne „Motýlí zahrádka“

IMG 20190716_170353V křižanovské ulici Na Zahrádkách již nyní vzniká mlatová cesta, která bude součástí „Motýlí zahrádky". Cesta vedoucí v blízkosti koryta řeky Libochovky bude lemována keři, živými ploty i listnatými stromy. V prostoru vedle již existujícího parkoviště budou umístěny dvě lavičky oddělené živými ploty. Další dvě lavičky a odpadkové koše jsou plánovány kolem cesty s výhledem na kvetoucí rostliny, ptactvo a motýly. Záměrem městyse Křižanov je vybudování odpočinkového místa spjatého s přírodou. Výsadba právě takových rostlin, které přilákají motýly, je plánem autorů projektu zakládání a regenerace zeleně v Křižanově. V současnosti dochází ke zbudování mlatové cesty (pozn.: mlatové cesty jsou ze směsi kameniva hrubších a jemnějších frakcí mechanicky hutněných), která bude během léta dokončena. Výsadba stromů, keřů a rostlin by podle slov starosty městyse Ivo Klimeše měla proběhnout na podzim letošního roku a poté dojde k osazení laviček a instalaci odpadkových košů.

Autory projektu jsou manželé van den Berg, kteří zpracovali projektovou dokumentaci, na jejímž základě městys žádal o dotaci z Evropské unie. Žádosti bylo vyhověno a EU přispěla částkou 1 147 578 korun, což je 60% z celkové částky. Zbylých 40% ve výši 765 052 korun dofinancuje příjemce dotace městys Křižanov. Komplexní obnova veřejné zeleně v Křižanově a místní části Bojanov u Dolní Libochové v celkové hodnotě 1 912 630 korun zahrnuje osm míst: Masarykovo náměstí, okolí kaple sv. Barbory, ulice Zámek a Sychrov, lipové stromořadí u zámeckého parku, okolí zdravotního střediska, ulici Na Zahrádkách a místní část Bojanov.

Na opravu místní komunikace směr Bojanov byla přidělena dotace z programu „Podpora rozvoje regionů 2019+" ve výši 2 072 009 korun. V současnosti probíhá výběr zhotovitele opravy komunikace. Dále městys Křižanov informoval: „Úpravy na Masarykově náměstí budou zahájeny v průběhu srpna letošního roku. Na náměstí bude vybudována dešťová kanalizace včetně připojení všech domů po pravé straně směrem na Žďár nad Sázavou. Zhotovitelem této akce je firma Stylstav s.r.o".

Zuzana Najtová

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.