Zájemci mohou žádat o podporu sociálního podnikání

writing-1149962MAS MOST Vysočiny jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MOST Vysočiny na období 2014 – 2020" vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem:

„MAS MOST Vysočiny – IROP – Podpora sociálního podnikání "
VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 65 " Sociální podnikání-Integrované projekty CLLD-SC 4.1"

  • Datum a čas vyhlášení výzvy: 7. 5. 2020, 12:00
  • Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 7. 5. 2020, 12:00
  • Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 3. 7. 2020, 23:00
  • Alokace výzvy MAS (CZV): 4 789 810,00 Kč
  • Podporované aktivity:
    • Sociální podnikání

V rámci vyhlašované výzvy si mohou žadatelé sjednat osobní schůzku do data ukončení příjmu žádostí, do 12.00 hodin. Schůzku je možné dohodnout telefonicky (+420 731 112 713). Veškeré informace k výzvě jsou zveřejněny na webových stránkách MAS MOST Vysočiny: https://www.masmost.cz/vyzvy/otevrene/irop.

MAS MOST Vysočiny

mas most

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.