Prohlášení opozičních zastupitelů

test-tube-5065426 copyMy, níže podepsaní zastupitelé s velkými obavami sledujeme nepříznivý vývoj druhé vlny pandemie v naší zemi i v našem městě. Poslední čísla vývoje pandemie koronavirem Covidem 19 bohužel zařadila naši zemi na vrchol pomyslné pyramidy infikovaných v rámci EU. Co je však ještě závažnější, naše město se v přepočtu infikovaných na 100 000 obyvatel dostalo též mezi nejpostiženější regiony. Tato alarmující čísla lze zjistit jednak na webových stránkách ministerstva zdravotnictví, ale i na stránkách portálu Seznam a i v místním periodiku Noviny VM.

Chceme tímto apelovat na všechny občany našeho města, aby situaci nepodceňovali a řídili se striktně doporučeními a příkazy orgánů státní správy i samosprávy. Aby při vyhledávání informací o koronavirové pandemii se opírali o věrohodné zdroje věrohodných odborníků. A konečně aby sami – nehledě na všechna oficiální doporučení a příkazy – ze své vůle maximálně chránili své zdraví a zdraví svých příbuzných. Toto lze učinit například maximálním omezením společenských kontaktů, racionálním nakupováním, bezkontaktní komunikací apod. A samozřejmě dodržováním oněch známých 3R / roušky, rozestupy, ruce/.

Že situace v našem městě je již skutečně vážná, ukazuje i velké množství našich zdravotníků, kteří jsou buď v karanténě, či přímo koronavirovou nákazou onemocněli. Tato nemocnost zdravotnického personálu za běžných respiračních onemocnění není nikdy tak vysoká!
Šlo tuto situaci nějak ovlivnit? Domníváme se, že ano. Šlo minimálně křivku nárůstu nemocných oploštit. Ze strany města toto bylo možné zrušením některých společenských akcí s potenciálně velkým rizikem nákazy.

Musíme s politováním konstatovat, že náš apel proti podpoře města společenské akci s velkou koncentrací lidí na náměstí zůstal bez odezvy. Taktéž musíme se stejným politováním konstatovat, že interpelace našeho kolegy – lékaře – na posledním zastupitelstvu ohledně rizika podpory města společenským akcím organizovaným jeho dceřinými organizacemi, měla u vedení města minimální odezvu. Starosta tuto závažnou interpelaci nazval BLBOSTMI.... A konečně musíme konstatovat, že je politováníhodné o reálném vývoji pandemie v našem městě se dočíst v privátním periodiku, ačkoli město má a nemalými prostředky financuje periodika svá... Doporučujeme pravidelně uveřejňovat infekční semafor naší republiky, počty pozitivních v rámci ORP....

Centrální vláda v Praze již našla odvahu ústy svých ministrů /Zaorálek, Prymula a naposledy i Hamáček/ přiznat svou chybu v boji s koronavirem. Tou chybou bylo zjevně předčasné uvolnění prakticky všech restriktivních opatření v červenci t. r. a následně podcenění varování odborníků o stoupajícím nárůstu infikovaných.
Domníváme se, že i vedení našeho města /rozuměj městská rada v čele se starostou/ situaci ke konci prázdnin podcenilo. Nezastavilo VČAS společenské akce organizované městem /jeho dceřinými organizacemi/, nevarovalo obyvatelstvo.
Očekáváme, že za současné situace se k tomuto pochybení rada města, ale především jeho starosta, postaví minimálně stejně kriticky, jako vláda v Praze.

Ve Velkém Meziříčí, dne 19. 10. 2020

podepsáni: Pavel Blažek, Jiří Kaše, Jiřina Jurdová, František Komínek, Josef Komínek, Marie Ripperová, Petr Vrána v.r.

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.