Evidenci žadatelů a čekatelů na umístění v sociálních službách na Vysočině zpřehlední nová aplikace

aplikaceImport dat ze stávajících evidenčních systémů do nové aplikace nyní umožňuje krajským zařízením sociální pobytové péče vést svých stávajících klientů, žadatelů a čekatelů, včetně jejich porovnání se seznamy ostatních sociálních zařízení. „V praxi to znamená, že odpadají administrativní komplikace doprovázející duplicity registrace podaných žádostí např. k umístění do domova pro seniory. Při podání žádosti či nástupu konkrétní osoby do vybraného domova poskytne systém tuto důležitou informaci ostatním poskytovatelům. Konkrétní osoba tak už může v dalších zařízeních figurovat jako prověřený a potvrzený čekatel, nebo být po jejím souhlasu z evidence dalších zařízení vymazána. Nový systém evidence má zásadní dopad na upřesnění počtů zájemců o sociální služby, umí s jejich měnícími se požadavky flexibilně pracovat, aktualizuje data a řeší míru zájmu o služby," uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.

Pilotně byla evidence žadatelů a čekatelů odzkoušena v Domově pro seniory Havlíčkův Brod a v třebíčských domovech Koutkova-Kubešova a Manželů Curieových. „Cílem je získat přesnější přehled o počtu žadatelů jednotlivých sociálních služeb a lépe tak plánovat obslužnost sociálních služeb v Kraji Vysočina. Stávající klienti, žadatelé i čekatelé o zařazení do služby jsou v modulu evidování na základě unikátního kódu. Modul garantuje anonymitu všech osob evidovaných v systému a zároveň generuje přesné informace o jejich počtech. Do budoucna mají být aktivními uživateli evidence všechna sociální zařízení zařazená do krajské sítě poskytovatelů," doplnil Jan Tourek.

Kraj Vysočina v současné době zřizuje 19 pobytových sociálních zařízení, která se starají o 2200 klientů. Současná čekací doba na umístění ve vybraném sociálním zařízení je v průměru 2 měsíce až 3 roky odvíjející se od akutnosti a míry nutné podpory až po aktuální zájem konkrétní osoby o nástup do domova.

Lenka Mikletičová, odbor sociálních věcí
Krajský úřad Kraje Vysočina

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Reklama
  • Redaktor_dolu

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.