Místní části připravují opravy i nové stavby

P1840238Město bude letos investovat i v místních částech, kterými jsou Olší nad Oslavou, Mostiště, Hrbov a Svařenov a Lhotky, Dolní Radslavice, Kúsky. 


Olší nad Oslavou a Mostiště se připravují na stavbu kanalizace a v Mostištích probíhá rekonstrukce mateřské školy. V Mostištích letos plánují i vybudování nových parkovacích míst u kulturního domu, kontejnerových stání (Roztrhaná, Horní konec), prodloužení veřejného osvětlení (Horní konec, K vodojemu), opravu mostku u rybníka, nové topení a WC v kulturním domě, workoutové hřiště, a také chodník a most u kulturního domu.

V Olší nad Oslavou se má investovat do regenerace zeleně, optické sítě, vytápění v kulturním domě, vánočního osvětlení a do oprav místních komunikací.

V Hrbově se chystají na rekonstrukci chodníků u kulturního domu a opravu jeho fasády či prodloužení veřejného osvětlení k novým rodinným domkům. Hrbov se také může dočkat opravy kanalizace a inženýrských sítí v lokalitě Ve Vrchách. V plánu je i nové posezení u kapličky a oprava stávajícího oplocení a vybudování nového oplocení na hřišti. Místní chtějí také dovybavit kulturní dům a koupit traktůrek na sečení.

Ve Lhotkách se připravuje stavba opěrné zdi u kulturního domu a zateplení jeho střechy, oprava a údržba veřejného osvětlení, stavba turistického přístřešku či nákup basketbalového koše na multifunkční hřiště. Investovat se má i do údržby a zakládání zeleně, a to včetně památného Lavického buku u Dolních Radslavic, kde by měl být proveden arboristický řez a instalována nová infotabule.

V Dolních Radslavicích se dále chystá oprava povrchu kuželny či asfaltování účelových komunikací. V Kúskách by mělo dojít na výměnu povrchu dětského hřiště nebo přípojku vodovodu a kanalizace do objektu bývalé autobusové zastávky.

Rada tyto věci projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit nejen rozpočty místních částí na rok 2024, ale také rozbory hospodaření za rok 2023. Zastupitelstvo se sejde 27. února.

Petr Chňoupek

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.