Studie zkoumá dvě varianty cyklostezky

cykloMěsto Velké Meziříčí podepsalo smlouvu se společností Link projekt. Na jejím základě začne firma vytvářet Vyhledávací studii stezky pro pěší a cyklisty Penny Market – ČOV Velké Meziříčí.


Zhotovitel v této studii vypracuje dvě varianty trasy stezky, ty se liší v tom, zda stezka půjde skrze areál NKT nebo kolem něj. Tato studie bude sloužit jako podklad pro uzavírání smluv o budoucích smlouvách kupních s vlastníky dotčených pozemků. Studie bude obsahovat rovněž záborový elaborát a odhad nákladů na realizaci. Plnění rovněž zahrnuje geodetické zaměření vybraných částí trasy.

Pracovní verze studie bude městu předána k připomínkování nejpozději osm týdnů po podpisu smlouvy. Ta byla podepsána 12. dubna.

-pch-

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.