Dotazníkové šetření mapovalo spokojenost klientů Městského úřadu

znak-mesta webAnonymní dotazníkové šetření zkoumající spokojenost klientů navštěvujících Městský úřad Velké Meziříčí proběhlo i letos. Tentokrát se již jednalo o čtvrté šetření spokojenosti klientů a proběhlo v pondělí 27. 4. 2015 a ve středu 29. 4. 2015 ve všech čtyřech budovách Městského úřadu Velké Meziříčí. Průzkum proběhl ve dnech, kdy jsou na úřadě nejdelší úřední hodiny pro veřejnost (od 8 do 17 hodin), aby se mohlo vyjádřit co nejvíce klientů.

Průzkum byl proveden stejnou metodou jako v roce 2014, tzn. že klienti nevyplňovali dotazníky sami, ani je sami nevhazovali do sběrných boxů, ale pouze odpovídali na položené otázky, které jim pokládali najatí externí pracovníci, konkrétně čtyři studenti Gymnázia Velké Meziříčí.

Studenti pracovali vždy ve dvou, a to na předem určeném místě v budově Městského úřadu. Sami aktivně nabízeli klientům možnost ohodnotit úroveň poskytovaných služeb a odpovědi zaznamenávali do dotazníků. Pokud klient odmítnul odpovídat na otázky, nebyl studentem zdržován.

Klienti úřadu hodnotili kvalitu činnosti, úroveň vystupování a úroveň poskytované služby od pracovníků jednotlivých odborů a oddělení Městského úřadu.

Dotazník spokojenosti klientů Městského úřadu Velké Meziříčí obsahoval seznam všech odborů a samostatných oddělení úřadu, čtyři samostatné otázky a prostor pro případné poznámky, připomínky, kritiku, náměty nebo pro pochvalu.

Každá otázka obsahovala škálu možného hodnocení od 1 až po 4 (1 – velmi spokojen,

2 – spokojen, 3 – spíše nespokojen, 4 – velmi nespokojen).

Z vyplněných dotazníků byly zjištěny tyto výsledky:

1) Celkem bylo za 2 pracovní dny studenty vyplněno 191 dotazníků (tj. asi 95 dotazníků denně). Odbory a oddělení byly hodnoceny celkem 191 krát (u žádného z dotazníků nebylo zaškrtnuto hodnocení více odborů nebo oddělení).

2) Nejvíce počet hodnocení obdržel odbor dopravy a silničního hospodářství (78). Nejméně pak oddělení kanceláře tajemníka (0).

3) Celková průměrná známka za všechny odbory + oddělení a za všechny položené otázky je 1,09.

Z výsledků dotazníkového šetření byly vytvořeny přehledné grafy ukazující konečné průměrné známky u jednotlivých otázek a celkový počet odevzdaných dotazníků u jednotlivých odborů a oddělení.

Z celkových výsledků jednoznačně vyplynulo, že klienti Měú Velké Meziříčí jsou s kvalitou činnosti, úrovni vystupování a poskytovanými službami MěÚ Velké Meziříčí velmi spokojeni (výsledná průměrná známka 1,09 je nejlepší známkou, kterou se podařilo dosáhnout za 4 roky provádění průzkumu spokojenosti klientů).

Průzkum spokojenosti klientů bude i nadále prováděn, a to minimálně jedenkrát ročně. Výsledky z anket budou sloužit k tomu, aby bylo možné posoudit, zda MěÚ Velké Meziříčí i nadále poskytuje služby klientům v odpovídající kvalitě.

Ing. Marek Švaříček, tajemník Měú

pruzkum meu graf kopiepruzkum meu graf2 

Reklama

Týdeník Velkomeziříčsko

Chcete mít každý týden přehled o tom, co se děje ve Vašem okolí? Přihlaste se k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a my Vám jej každou středu zašleme e-mailem.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.